Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bedriftskonsulenten Atle Johansen
Juridisk navn:  Bedriftskonsulenten Atle Johansen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90110501
Nini Roll Ankers Vei 7 Fosseveien 8 Fax: 94770058
1781 Halden 1792 Tistedal
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 985311102
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/29/2003
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-85.86%
Resultat  
  
37.5%
Egenkapital  
  
-25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.000 99.000 64.000 63.000 81.000
Resultat: -5.000 -8.000 -12.000 -15.000 -16.000
Egenkapital: -25.000 -20.000 -12.000 0 16.000
Regnskap for  Bedriftskonsulenten Atle Johansen
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.000 99.000 64.000 63.000 81.000
Driftskostnader -19.000 -107.000 -76.000 -78.000 -97.000
Driftsresultat -5.000 -8.000 -12.000 -15.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -5.000 -8.000 -12.000 -15.000 -16.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -5.000 -8.000 -12.000 -15.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 9.000 0 9.000 11.000
Sum omløpsmidler 29.000 38.000 17.000 42.000 32.000
Sum eiendeler 38.000 47.000 17.000 51.000 43.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 -20.000 -12.000 0 -16.000
Sum egenkapital -25.000 -20.000 -12.000 0 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63.000 68.000 29.000 51.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 48.000 17.000 51.000 12.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.000 59.000 41.000 38.000 55.000
Andre inntekter 8.000 40.000 23.000 25.000 27.000
Driftsinntekter 14.000 99.000 64.000 63.000 81.000
Varekostnad -56.000 -26.000 -18.000 -29.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 -2.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -51.000 -50.000 -58.000 -62.000
Driftskostnader -19.000 -107.000 -76.000 -78.000 -97.000
Driftsresultat -5.000 -8.000 -12.000 -15.000 -16.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -5.000 -8.000 -12.000 -15.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 9.000 0 9.000 11.000
Sum varige driftsmidler 9.000 9.000 0 9.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 9.000 0 9.000 11.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 29.000 28.000 40.000 42.000 32.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 29.000 38.000 17.000 42.000 32.000
Sum eiendeler 38.000 47.000 17.000 51.000 43.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 -20.000 -12.000 0 -16.000
Sum egenkapital -25.000 -20.000 -12.000 0 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 23.000 32.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -12.000 -10.000 -4.000 -5.000 -12.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 74.000 55.000 0 55.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 63.000 68.000 29.000 51.000 28.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 48.000 17.000 51.000 12.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.000 -30.000 -12.000 -9.000 4.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.6 0.6 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 0.8 1.1
Soliditet -65.8 -41.7 -70.6 0 36.4
Resultatgrad -35.7 -8.1 -18.8 -23.8 -19.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.5 -3.4 -2.4 1.8
Total kapitalrentabilitet -13.2 -16.7 -70.6 -29.4 -36.4
Signatur
03.04.2017
Prokurister
03.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex