Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bedriftstrykkeriet AS
Juridisk navn:  Bedriftstrykkeriet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22760970
Damfaret 35B Vestre Haugen 21 Fax: 22376716
0682 Oslo 1054 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 926382543
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/1974 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: tøyen trykk as
Regnskapsfører: Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-40.96%
Resultat  
  
33.78%
Egenkapital  
  
128.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 741.000 1.255.000 1.713.000 1.786.000 2.370.000
Resultat: 99.000 74.000 84.000 -317.000 -280.000
Egenkapital: 22.000 -77.000 -151.000 -236.000 82.000
Regnskap for  Bedriftstrykkeriet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 741.000 1.255.000 1.713.000 1.786.000 2.370.000
Driftskostnader -641.000 -1.169.000 -1.612.000 -2.080.000 -2.625.000
Driftsresultat 101.000 87.000 101.000 -294.000 -255.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -13.000 -18.000 -24.000 -26.000
Finans -3.000 -13.000 -17.000 -23.000 -25.000
Resultat før skatt 99.000 74.000 84.000 -317.000 -280.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 99.000 74.000 84.000 -317.000 -280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 13.000 17.000 164.000 352.000
Sum omløpsmidler 196.000 205.000 376.000 353.000 599.000
Sum eiendeler 205.000 218.000 393.000 517.000 951.000
Sum opptjent egenkapital -678.000 -777.000 -851.000 -936.000 -618.000
Sum egenkapital 22.000 -77.000 -151.000 -236.000 82.000
Sum langsiktig gjeld 67.000 150.000 229.000 303.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 228.000 394.000 523.000 566.000
Sum gjeld og egenkapital 206.000 218.000 393.000 516.000 951.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 708.000 1.236.000 1.660.000 1.784.000 2.367.000
Andre inntekter 34.000 19.000 54.000 2.000 3.000
Driftsinntekter 741.000 1.255.000 1.713.000 1.786.000 2.370.000
Varekostnad -257.000 -433.000 -505.000 -295.000 -460.000
Lønninger -189.000 -508.000 -720.000 -815.000 -1.205.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -17.000 -189.000 -190.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -191.000 -224.000 -370.000 -781.000 -770.000
Driftskostnader -641.000 -1.169.000 -1.612.000 -2.080.000 -2.625.000
Driftsresultat 101.000 87.000 101.000 -294.000 -255.000
Finansinntekter 2.000 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -13.000 -18.000 -24.000 -26.000
Finans -3.000 -13.000 -17.000 -23.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 99.000 74.000 84.000 -317.000 -280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 13.000 17.000 164.000 352.000
Sum varige driftsmidler 9.000 13.000 17.000 164.000 352.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 13.000 17.000 164.000 352.000
Varebeholdning 15.000 25.000 40.000 74.000 94.000
Kundefordringer 66.000 132.000 256.000 223.000 314.000
Andre fordringer 34.000 5.000 16.000 47.000 51.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 82.000 43.000 65.000 10.000 140.000
Sum omløpsmidler 196.000 205.000 376.000 353.000 599.000
Sum eiendeler 205.000 218.000 393.000 517.000 951.000
Sum opptjent egenkapital -678.000 -777.000 -851.000 -936.000 -618.000
Sum egenkapital 22.000 -77.000 -151.000 -236.000 82.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 67.000 150.000 229.000 303.000
Leverandørgjeld 92.000 130.000 226.000 273.000 190.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 15.000 37.000 53.000 110.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 83.000 131.000 196.000 266.000
Sum kortsiktig gjeld 184.000 228.000 394.000 523.000 566.000
Sum gjeld og egenkapital 206.000 218.000 393.000 516.000 951.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.000 -23.000 -18.000 -170.000 33.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.8 0.9 0.5 0.9
Soliditet 10.7 -35.3 -38.4 -45.7 8.6
Resultatgrad 13.6 6.9 5.9 -16.5 -10.8
Rentedekningsgrad 20.2 6.7 5.6 -12.3 -9.8
Gjeldsgrad 8.4 -3.8 -3.6 -3.2 10.6
Total kapitalrentabilitet 50.0 39.9 2 -56.8 -26.7
Signatur
19.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex