Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Beijer Electronics AS
Juridisk navn:  Beijer Electronics AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32243000
Postboks 565 Teglverksveien 1 Fax: 32848577
3412 Lierstranda 3413 Lier
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 912965058
Aksjekapital: 1.117.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/18/1954
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Grant Thornton Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.34%
Resultat  
  
12.1%
Egenkapital  
  
-22.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 54.272.000 49.635.000 53.016.000 49.988.000 52.055.000
Resultat: 2.279.000 2.033.000 6.000.000 2.357.000 2.253.000
Egenkapital: 7.680.000 9.907.000 15.323.000 15.658.000 13.865.000
Regnskap for  Beijer Electronics AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 54.272.000 49.635.000 53.016.000 49.988.000 52.055.000
Driftskostnader -51.997.000 -47.833.000 -47.310.000 -47.685.000 -50.245.000
Driftsresultat 2.275.000 1.802.000 5.706.000 2.302.000 1.810.000
Finansinntekter 173.000 266.000 330.000 -86.000 478.000
Finanskostnader -169.000 -35.000 -36.000 140.000 -34.000
Finans 4.000 231.000 294.000 54.000 444.000
Resultat før skatt 2.279.000 2.033.000 6.000.000 2.357.000 2.253.000
Skattekostnad -506.000 -449.000 -1.335.000 -552.000 -548.000
Årsresultat 1.773.000 1.584.000 4.665.000 1.793.000 1.705.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 69.000 41.000 83.000 3.746.000 3.948.000
Sum omløpsmidler 26.635.000 31.877.000 24.358.000 20.133.000 22.289.000
Sum eiendeler 26.704.000 31.918.000 24.441.000 23.879.000 26.237.000
Sum opptjent egenkapital 6.263.000 8.490.000 13.906.000 14.241.000 12.448.000
Sum egenkapital 7.680.000 9.907.000 15.323.000 15.658.000 13.865.000
Sum langsiktig gjeld 358.000 477.000 631.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.666.000 21.534.000 8.488.000 8.222.000 12.372.000
Sum gjeld og egenkapital 26.704.000 31.918.000 24.442.000 23.880.000 26.237.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.252.000 49.537.000 48.680.000 49.875.000 51.935.000
Andre inntekter 20.000 98.000 4.336.000 114.000 120.000
Driftsinntekter 54.272.000 49.635.000 53.016.000 49.988.000 52.055.000
Varekostnad -33.587.000 -30.918.000 -28.242.000 -29.258.000 -32.736.000
Lønninger -13.487.000 -12.461.000 -14.443.000 -12.856.000 -13.401.000
Avskrivning -34.000 -43.000 -175.000 -199.000 -212.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.889.000 -4.411.000 -4.450.000 -5.372.000 -3.896.000
Driftskostnader -51.997.000 -47.833.000 -47.310.000 -47.685.000 -50.245.000
Driftsresultat 2.275.000 1.802.000 5.706.000 2.302.000 1.810.000
Finansinntekter 173.000 266.000 330.000 -86.000 478.000
Finanskostnader -169.000 -35.000 -36.000 140.000 -34.000
Finans 4.000 231.000 294.000 54.000 444.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -5.000.000 0
Årsresultat 1.773.000 1.584.000 4.665.000 1.793.000 1.705.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 95.000 98.000
Fast eiendom 0 3.615.000 3.763.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 69.000 41.000 83.000 36.000 88.000
Sum varige driftsmidler 69.000 41.000 83.000 3.651.000 3.850.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 69.000 41.000 83.000 3.746.000 3.948.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 8.691.000 6.544.000 5.989.000 6.293.000 7.559.000
Andre fordringer 17.508.000 24.861.000 17.831.000 13.380.000 14.219.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 435.000 472.000 537.000 460.000 511.000
Sum omløpsmidler 26.635.000 31.877.000 24.358.000 20.133.000 22.289.000
Sum eiendeler 26.704.000 31.918.000 24.441.000 23.879.000 26.237.000
Sum opptjent egenkapital 6.263.000 8.490.000 13.906.000 14.241.000 12.448.000
Sum egenkapital 7.680.000 9.907.000 15.323.000 15.658.000 13.865.000
Sum avsetninger til forpliktelser 358.000 477.000 631.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 358.000 477.000 631.000 0 0
Leverandørgjeld 8.795.000 9.273.000 2.935.000 3.326.000 7.567.000
Betalbar skatt 625.000 603.000 609.000 550.000 594.000
Skyldig offentlige avgifter 3.308.000 2.879.000 2.692.000 2.674.000 2.730.000
Utbytte 0 -5.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.938.000 1.780.000 2.252.000 1.672.000 1.481.000
Sum kortsiktig gjeld 18.666.000 21.534.000 8.488.000 8.222.000 12.372.000
Sum gjeld og egenkapital 26.704.000 31.918.000 24.442.000 23.880.000 26.237.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.969.000 10.343.000 15.870.000 11.911.000 9.917.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 2.9 2.4 1.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 2.9 2.4 1.8
Soliditet 28.8 31.0 62.7 65.6 52.8
Resultatgrad 4.2 3.6 10.8 4.6 3.5
Rentedekningsgrad 13.5 51.5 158.5 -16.4 53.2
Gjeldsgrad 2.5 2.2 0.6 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 9.2 6.5 24.7 9.3 8.7
Signatur
20.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex