Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bekkefaret Legesenter As
Juridisk navn:  Bekkefaret Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Torgveien 15C Torgveien 15C Fax:
4016 Stavanger 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 923942122
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/23/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
187.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 3.226.000 0
Resultat: 56.000 0
Egenkapital: 69.000 24.000
Regnskap for  Bekkefaret Legesenter As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 3.226.000 0
Driftskostnader -3.170.000 0
Driftsresultat 56.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 56.000 0
Skattekostnad -11.000 0
Årsresultat 45.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 115.000 0
Sum omløpsmidler 420.000 30.000
Sum eiendeler 535.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 0
Sum egenkapital 69.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 459.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 534.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.226.000 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 3.226.000 0
Varekostnad -309.000 0
Lønninger -1.481.000 0
Avskrivning -10.000 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -1.370.000 0
Driftskostnader -3.170.000 0
Driftsresultat 56.000 0
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 45.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 115.000 0
Sum varige driftsmidler 115.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 115.000 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 249.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 171.000 30.000
Sum omløpsmidler 420.000 30.000
Sum eiendeler 535.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 39.000 0
Sum egenkapital 69.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 0
Leverandørgjeld 89.000 6.000
Betalbar skatt 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 269.000 0
Sum kortsiktig gjeld 459.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 534.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -39.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.9 5
Likviditetsgrad 2 0.9 5
Soliditet 12.9 8
Resultatgrad 1.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.7 0.3
Total kapitalrentabilitet 10.5 0
Signatur
14.07.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex