Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bekkefisk AS
Juridisk navn:  Bekkefisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90212317
Torsvågveien 1621 Torsvågveien 1621 Fax:
9136 Vannareid 9136 Vannareid
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Karlsøy
Org.nr: 988216836
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/6/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revigo Harstad As
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.65%
Resultat  
  
314.7%
Egenkapital  
  
17.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.635.000 7.296.000 7.282.000 6.593.000 5.784.000
Resultat: 1.439.000 347.000 780.000 851.000 699.000
Egenkapital: 7.343.000 6.227.000 5.961.000 5.354.000 4.742.000
Regnskap for  Bekkefisk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.635.000 7.296.000 7.282.000 6.593.000 5.784.000
Driftskostnader -6.116.000 -6.838.000 -6.328.000 -5.568.000 -5.054.000
Driftsresultat 1.518.000 458.000 954.000 1.025.000 730.000
Finansinntekter 26.000 31.000 25.000 25.000 22.000
Finanskostnader -105.000 -142.000 -199.000 -198.000 -53.000
Finans -79.000 -111.000 -174.000 -173.000 -31.000
Resultat før skatt 1.439.000 347.000 780.000 851.000 699.000
Skattekostnad -323.000 -80.000 -173.000 -198.000 -170.000
Årsresultat 1.115.000 267.000 607.000 652.000 529.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.225.000 7.822.000 8.427.000 8.586.000 9.271.000
Sum omløpsmidler 4.243.000 3.215.000 3.047.000 3.296.000 3.173.000
Sum eiendeler 11.468.000 11.037.000 11.474.000 11.882.000 12.444.000
Sum opptjent egenkapital 7.243.000 6.127.000 5.861.000 5.254.000 4.642.000
Sum egenkapital 7.343.000 6.227.000 5.961.000 5.354.000 4.742.000
Sum langsiktig gjeld 3.604.000 4.295.000 5.146.000 5.996.000 6.847.000
Sum kortsiktig gjeld 522.000 514.000 368.000 532.000 854.000
Sum gjeld og egenkapital 11.469.000 11.036.000 11.475.000 11.882.000 12.443.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.498.000 7.237.000 7.205.000 6.849.000 6.020.000
Andre inntekter 137.000 59.000 77.000 -256.000 -236.000
Driftsinntekter 7.635.000 7.296.000 7.282.000 6.593.000 5.784.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -4.090.000 -4.138.000 -3.727.000 -3.649.000 -2.952.000
Avskrivning -589.000 -589.000 -573.000 -705.000 -364.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.437.000 -2.111.000 -2.028.000 -1.214.000 -1.738.000
Driftskostnader -6.116.000 -6.838.000 -6.328.000 -5.568.000 -5.054.000
Driftsresultat 1.518.000 458.000 954.000 1.025.000 730.000
Finansinntekter 26.000 31.000 25.000 25.000 22.000
Finanskostnader -105.000 -142.000 -199.000 -198.000 -53.000
Finans -79.000 -111.000 -174.000 -173.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.115.000 267.000 607.000 652.000 529.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.831.000 7.395.000 7.968.000 8.550.000 9.086.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 394.000 427.000 459.000 34.000 70.000
Sum varige driftsmidler 394.000 427.000 459.000 34.000 183.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 7.225.000 7.822.000 8.427.000 8.586.000 9.271.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 34.000
Andre fordringer 84.000 131.000 106.000 -10.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.160.000 3.083.000 2.941.000 3.306.000 3.069.000
Sum omløpsmidler 4.243.000 3.215.000 3.047.000 3.296.000 3.173.000
Sum eiendeler 11.468.000 11.037.000 11.474.000 11.882.000 12.444.000
Sum opptjent egenkapital 7.243.000 6.127.000 5.861.000 5.254.000 4.642.000
Sum egenkapital 7.343.000 6.227.000 5.961.000 5.354.000 4.742.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.604.000 4.295.000 5.146.000 5.996.000 6.847.000
Leverandørgjeld 66.000 265.000 5.000 146.000 251.000
Betalbar skatt 312.000 64.000 148.000 206.000 163.000
Skyldig offentlige avgifter 130.000 163.000 178.000 144.000 226.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 21.000 36.000 36.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 522.000 514.000 368.000 532.000 854.000
Sum gjeld og egenkapital 11.469.000 11.036.000 11.475.000 11.882.000 12.443.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.721.000 2.701.000 2.679.000 2.764.000 2.319.000
Likviditetsgrad 1 8.1 6.3 8.3 6.2 3.7
Likviditetsgrad 2 8.1 6.3 8.3 6.2 3.7
Soliditet 64.0 56.4 51.9 45.1 38.1
Resultatgrad 19.9 6.3 13.1 15.5 12.6
Rentedekningsgrad 14.5 3.2 4.8 5.2 13.8
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.9 1.2 1.6
Total kapitalrentabilitet 13.5 4.4 8.5 8.8 6
Signatur
26.04.2013
STYRET I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
VIDAR JACOBSEN
FREDDY ARNE PEDERSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex