Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bekkestua Pizza AS
Juridisk navn:  Bekkestua Pizza AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67114949
Bærumsveien 212 A Bærumsveien 212 A Fax: 67114948
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 971075406
Aksjekapital: 120.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 7/1/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.06%
Resultat  
  
128.76%
Egenkapital  
  
65.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.030.000 6.821.000 6.733.000 6.278.000 5.696.000
Resultat: 350.000 153.000 320.000 196.000 -232.000
Egenkapital: 687.000 414.000 294.000 557.000 409.000
Regnskap for  Bekkestua Pizza AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.030.000 6.821.000 6.733.000 6.278.000 5.696.000
Driftskostnader -6.680.000 -6.668.000 -6.414.000 -6.084.000 -5.928.000
Driftsresultat 350.000 153.000 320.000 195.000 -232.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 350.000 153.000 320.000 196.000 -232.000
Skattekostnad -77.000 -34.000 -73.000 -47.000 56.000
Årsresultat 273.000 119.000 247.000 149.000 -176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 170.000 164.000 209.000 239.000 308.000
Sum omløpsmidler 1.203.000 836.000 1.023.000 844.000 591.000
Sum eiendeler 1.373.000 1.000.000 1.232.000 1.083.000 899.000
Sum opptjent egenkapital 567.000 294.000 174.000 437.000 289.000
Sum egenkapital 687.000 414.000 294.000 557.000 409.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 12.000 15.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 674.000 575.000 922.000 526.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 1.373.000 1.001.000 1.231.000 1.083.000 899.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.891.000 6.706.000 6.733.000 6.278.000 5.696.000
Andre inntekter 138.000 116.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.030.000 6.821.000 6.733.000 6.278.000 5.696.000
Varekostnad -2.643.000 -2.583.000 -2.447.000 -2.308.000 -2.208.000
Lønninger -2.784.000 -2.772.000 -2.640.000 -2.514.000 -2.465.000
Avskrivning -26.000 -45.000 -42.000 -40.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.238.000 -1.273.000 -1.291.000 -1.240.000 -1.203.000
Driftskostnader -6.680.000 -6.668.000 -6.414.000 -6.084.000 -5.928.000
Driftsresultat 350.000 153.000 320.000 195.000 -232.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -510.000 0 0
Årsresultat 273.000 119.000 247.000 149.000 -176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 5.000 52.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 170.000 164.000 209.000 234.000 256.000
Sum varige driftsmidler 170.000 164.000 209.000 234.000 256.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 170.000 164.000 209.000 239.000 308.000
Varebeholdning 123.000 112.000 107.000 101.000 83.000
Kundefordringer 15.000 18.000 30.000 55.000 23.000
Andre fordringer 4.000 28.000 16.000 5.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.061.000 679.000 869.000 684.000 463.000
Sum omløpsmidler 1.203.000 836.000 1.023.000 844.000 591.000
Sum eiendeler 1.373.000 1.000.000 1.232.000 1.083.000 899.000
Sum opptjent egenkapital 567.000 294.000 174.000 437.000 289.000
Sum egenkapital 687.000 414.000 294.000 557.000 409.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 12.000 15.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 12.000 15.000 0 0
Leverandørgjeld 132.000 94.000 143.000 120.000 128.000
Betalbar skatt 76.000 37.000 53.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 172.000 194.000 177.000 198.000 166.000
Utbytte 0 -510.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 294.000 250.000 199.000 208.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 674.000 575.000 922.000 526.000 490.000
Sum gjeld og egenkapital 1.373.000 1.001.000 1.231.000 1.083.000 899.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 529.000 261.000 101.000 318.000 101.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.5 1 1.6 1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.3 1 1.4 1
Soliditet 50.0 41.4 23.9 51.4 45.5
Resultatgrad 5.0 2.2 4.8 3.1 -4.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.0 1.4 3.2 0.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 25.5 15.3 2 18.1 -25.7
Signatur
23.01.2009
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex