Bekkjarvik Bygg Og Rehabilitering As
Juridisk navn:  Bekkjarvik Bygg Og Rehabilitering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91903710
Fax:
5397 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 915863604
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Primo Services AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.37%
Resultat  
  
-625%
Egenkapital  
  
-138.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 450.000 595.000 535.000 287.000
Resultat: -29.000 -4.000 -97.000 75.000
Egenkapital: -50.000 -21.000 -17.000 77.000
Regnskap for  Bekkjarvik Bygg Og Rehabilitering As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 450.000 595.000 535.000 287.000
Driftskostnader -478.000 -586.000 -630.000 -212.000
Driftsresultat -28.000 10.000 -95.000 75.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -14.000 -1.000 0
Finans -2.000 -14.000 -1.000 0
Resultat før skatt -29.000 -4.000 -97.000 75.000
Skattekostnad 0 0 3.000 -17.000
Årsresultat -29.000 -4.000 -94.000 58.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.000 44.000 60.000 76.000
Sum omløpsmidler 82.000 237.000 119.000 172.000
Sum eiendeler 110.000 281.000 179.000 248.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -40.000 -36.000 58.000
Sum egenkapital -50.000 -21.000 -17.000 77.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 302.000 196.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 110.000 281.000 179.000 248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 450.000 595.000 535.000 287.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 450.000 595.000 535.000 287.000
Varekostnad -36.000 -41.000 -69.000 -40.000
Lønninger -346.000 -461.000 -462.000 -116.000
Avskrivning -16.000 -16.000 -16.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -80.000 -68.000 -83.000 -52.000
Driftskostnader -478.000 -586.000 -630.000 -212.000
Driftsresultat -28.000 10.000 -95.000 75.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -14.000 -1.000 0
Finans -2.000 -14.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 -4.000 -94.000 58.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 28.000 44.000 60.000 76.000
Sum varige driftsmidler 28.000 44.000 60.000 76.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 28.000 44.000 60.000 76.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 30.000 15.000
Andre fordringer 15.000 23.000 2.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 67.000 214.000 87.000 140.000
Sum omløpsmidler 82.000 237.000 119.000 172.000
Sum eiendeler 110.000 281.000 179.000 248.000
Sum opptjent egenkapital -70.000 -40.000 -36.000 58.000
Sum egenkapital -50.000 -21.000 -17.000 77.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000
Leverandørgjeld 0 11.000 0 62.000
Betalbar skatt 0 0 0 14.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 165.000 132.000 80.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 71.000 126.000 64.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 161.000 302.000 196.000 168.000
Sum gjeld og egenkapital 110.000 281.000 179.000 248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -79.000 -65.000 -77.000 4.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 0.6 1.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.6 1.1
Soliditet -7.5 -9.5 31.0
Resultatgrad -6.2 1.7 -17.8 26.1
Rentedekningsgrad 0.7
Gjeldsgrad -3.2 -14.4 -11.5 2.2
Total kapitalrentabilitet -25.2 3.6 -53.1 30.2
Signatur
27.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex