Bekkjarvik Gjestgiveri Hotel & Suites As
Juridisk navn:  Bekkjarvik Gjestgiveri Hotel & Suites As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55084240
Postboks 33 Bekkjarvik 61 Fax: 55084241
5399 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 990027382
Aksjekapital: 108.000 NOK
Antall ansatte: 46
Etableringsdato: 6/27/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.5%
Resultat  
  
-175.9%
Egenkapital  
  
-17.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 34.238.000 34.758.000 34.862.000 33.364.000 35.866.000
Resultat: -1.143.000 1.506.000 -2.221.000 957.000 4.108.000
Egenkapital: 6.306.000 7.615.000 6.400.000 14.562.000 14.242.000
Regnskap for  Bekkjarvik Gjestgiveri Hotel & Suites As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 34.238.000 34.758.000 34.862.000 33.364.000 35.866.000
Driftskostnader -34.672.000 -32.540.000 -36.290.000 -31.508.000 -30.700.000
Driftsresultat -435.000 2.218.000 -1.428.000 1.857.000 5.166.000
Finansinntekter 264.000 258.000 129.000 19.000 13.000
Finanskostnader -971.000 -969.000 -922.000 -919.000 -1.070.000
Finans -707.000 -711.000 -793.000 -900.000 -1.057.000
Resultat før skatt -1.143.000 1.506.000 -2.221.000 957.000 4.108.000
Skattekostnad 234.000 -291.000 571.000 -237.000 -1.047.000
Årsresultat -909.000 1.215.000 -1.649.000 720.000 3.061.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.097.000 18.230.000 18.951.000 29.539.000 29.871.000
Sum omløpsmidler 8.633.000 10.648.000 7.810.000 5.624.000 6.306.000
Sum eiendeler 26.730.000 28.878.000 26.761.000 35.163.000 36.177.000
Sum opptjent egenkapital 3.736.000 4.645.000 3.430.000 9.062.000 8.742.000
Sum egenkapital 6.306.000 7.615.000 6.400.000 14.562.000 14.242.000
Sum langsiktig gjeld 16.403.000 17.747.000 16.068.000 16.344.000 17.368.000
Sum kortsiktig gjeld 4.020.000 3.516.000 4.292.000 4.257.000 4.566.000
Sum gjeld og egenkapital 26.729.000 28.878.000 26.760.000 35.163.000 36.176.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.238.000 34.608.000 34.862.000 33.364.000 35.866.000
Andre inntekter 0 150.000 0 0 0
Driftsinntekter 34.238.000 34.758.000 34.862.000 33.364.000 35.866.000
Varekostnad -8.161.000 -7.357.000 -7.983.000 -7.940.000 -7.818.000
Lønninger -15.843.000 -15.417.000 -16.194.000 -13.914.000 -13.630.000
Avskrivning -875.000 -860.000 -762.000 -1.006.000 -959.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.793.000 -8.906.000 -11.351.000 -8.648.000 -8.293.000
Driftskostnader -34.672.000 -32.540.000 -36.290.000 -31.508.000 -30.700.000
Driftsresultat -435.000 2.218.000 -1.428.000 1.857.000 5.166.000
Finansinntekter 264.000 258.000 129.000 19.000 13.000
Finanskostnader -971.000 -969.000 -922.000 -919.000 -1.070.000
Finans -707.000 -711.000 -793.000 -900.000 -1.057.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Årsresultat -909.000 1.215.000 -1.649.000 720.000 3.061.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.829.000 17.129.000 17.684.000 28.162.000 28.917.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.261.000 1.099.000 1.265.000 1.376.000 953.000
Sum varige driftsmidler 18.090.000 18.229.000 18.950.000 29.538.000 29.870.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 18.097.000 18.230.000 18.951.000 29.539.000 29.871.000
Varebeholdning 1.205.000 889.000 1.107.000 603.000 369.000
Kundefordringer 481.000 586.000 719.000 469.000 554.000
Andre fordringer 4.423.000 4.700.000 4.663.000 497.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.524.000 4.473.000 1.321.000 4.054.000 5.383.000
Sum omløpsmidler 8.633.000 10.648.000 7.810.000 5.624.000 6.306.000
Sum eiendeler 26.730.000 28.878.000 26.761.000 35.163.000 36.177.000
Sum opptjent egenkapital 3.736.000 4.645.000 3.430.000 9.062.000 8.742.000
Sum egenkapital 6.306.000 7.615.000 6.400.000 14.562.000 14.242.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.251.000 1.485.000 1.194.000 1.843.000 1.878.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.403.000 17.747.000 16.068.000 16.344.000 17.368.000
Leverandørgjeld 771.000 465.000 1.163.000 912.000 649.000
Betalbar skatt 0 0 0 273.000 838.000
Skyldig offentlige avgifter 904.000 1.079.000 857.000 777.000 1.492.000
Utbytte 0 0 0 -400.000 0
Annen kortsiktig gjeld 2.345.000 1.972.000 2.272.000 2.296.000 1.587.000
Sum kortsiktig gjeld 4.020.000 3.516.000 4.292.000 4.257.000 4.566.000
Sum gjeld og egenkapital 26.729.000 28.878.000 26.760.000 35.163.000 36.176.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.613.000 7.132.000 3.518.000 1.367.000 1.740.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3 1.8 1.3 1.4
Likviditetsgrad 2 1.8 2.8 1.6 1.2 1.4
Soliditet 23.6 26.4 23.9 41.4 39.4
Resultatgrad -1.3 6.4 -4.1 5.6 14.4
Rentedekningsgrad -0.4 2.3 -1.5 2 4.8
Gjeldsgrad 3.2 2.8 3.2 1.4 1.5
Total kapitalrentabilitet -0.6 8.6 -4.9 5.3 14.3
Signatur
21.02.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex