Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bekkjarvik Maritime Fus Barnehage As
Juridisk navn:  Bekkjarvik Maritime Fus Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55082194
Alvamyrvegen 11 Alvamyrvegen 11 Fax: 55082189
5397 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 990152748
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 43
Etableringsdato: 8/2/2006 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bekkjarvik fus barnehage as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
14.95%
Resultat  
  
133.22%
Egenkapital  
  
-0.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 18.748.000 16.309.000 16.389.000 11.921.000 11.888.000
Resultat: 2.106.000 903.000 3.141.000 91.000 1.247.000
Egenkapital: 8.737.000 8.751.000 100.000 5.686.000 5.626.000
Regnskap for  Bekkjarvik Maritime Fus Barnehage As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 18.748.000 16.309.000 16.389.000 11.921.000 11.888.000
Driftskostnader -16.158.000 -14.034.000 -13.034.000 -11.602.000 -10.420.000
Driftsresultat 2.590.000 2.275.000 3.355.000 319.000 1.468.000
Finansinntekter 81.000 10.000 7.000 1.000 17.000
Finanskostnader -566.000 -1.381.000 -221.000 -229.000 -238.000
Finans -485.000 -1.371.000 -214.000 -228.000 -221.000
Resultat før skatt 2.106.000 903.000 3.141.000 91.000 1.247.000
Skattekostnad -463.000 -217.000 -763.000 -31.000 -349.000
Årsresultat 1.642.000 687.000 2.378.000 60.000 898.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.713.000 27.981.000 7.470.000 6.792.000 7.284.000
Sum omløpsmidler 16.973.000 20.911.000 13.198.000 9.951.000 9.680.000
Sum eiendeler 43.686.000 48.892.000 20.668.000 16.743.000 16.964.000
Sum opptjent egenkapital 673.000 687.000 0 5.586.000 5.526.000
Sum egenkapital 8.737.000 8.751.000 100.000 5.686.000 5.626.000
Sum langsiktig gjeld 29.179.000 30.035.000 8.661.000 8.936.000 9.207.000
Sum kortsiktig gjeld 5.769.000 10.107.000 11.906.000 2.119.000 2.131.000
Sum gjeld og egenkapital 43.685.000 48.893.000 20.667.000 16.741.000 16.964.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.748.000 16.309.000 16.195.000 11.921.000 11.888.000
Andre inntekter 0 0 195.000 0 0
Driftsinntekter 18.748.000 16.309.000 16.389.000 11.921.000 11.888.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -13.160.000 -11.324.000 -11.076.000 -9.521.000 -8.936.000
Avskrivning -1.349.000 -1.022.000 -397.000 -547.000 -547.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.649.000 -1.688.000 -1.561.000 -1.534.000 -937.000
Driftskostnader -16.158.000 -14.034.000 -13.034.000 -11.602.000 -10.420.000
Driftsresultat 2.590.000 2.275.000 3.355.000 319.000 1.468.000
Finansinntekter 81.000 10.000 7.000 1.000 17.000
Finanskostnader -566.000 -1.381.000 -221.000 -229.000 -238.000
Finans -485.000 -1.371.000 -214.000 -228.000 -221.000
Konsernbidrag -1.656.000 0 -7.964.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.642.000 687.000 2.378.000 60.000 898.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 278.000 197.000 218.000 202.000 147.000
Fast eiendom 26.346.000 27.622.000 7.234.000 6.590.000 6.985.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 89.000 162.000 18.000 0 151.000
Sum varige driftsmidler 26.435.000 27.784.000 7.252.000 6.590.000 7.136.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 26.713.000 27.981.000 7.470.000 6.792.000 7.284.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 16.454.000 20.531.000 12.826.000 9.604.000 9.383.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 519.000 380.000 372.000 346.000 297.000
Sum omløpsmidler 16.973.000 20.911.000 13.198.000 9.951.000 9.680.000
Sum eiendeler 43.686.000 48.892.000 20.668.000 16.743.000 16.964.000
Sum opptjent egenkapital 673.000 687.000 0 5.586.000 5.526.000
Sum egenkapital 8.737.000 8.751.000 100.000 5.686.000 5.626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 339.000 297.000 252.000 209.000 170.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.914.000 780.000 8.744.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 29.179.000 30.035.000 8.661.000 8.936.000 9.207.000
Leverandørgjeld 193.000 7.098.000 363.000 275.000 164.000
Betalbar skatt 77.000 196.000 0 85.000 393.000
Skyldig offentlige avgifter 1.050.000 146.000 140.000 129.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.536.000 1.888.000 2.660.000 1.630.000 1.465.000
Sum kortsiktig gjeld 5.769.000 10.107.000 11.906.000 2.119.000 2.131.000
Sum gjeld og egenkapital 43.685.000 48.893.000 20.667.000 16.741.000 16.964.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.204.000 10.804.000 1.292.000 7.832.000 7.549.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.1 1.1 4.7 4.5
Likviditetsgrad 2 2.9 2.1 1.1 4.7 4.6
Soliditet 2 17.9 0.5 3 33.2
Resultatgrad 13.8 13.9 20.5 2.7 12.3
Rentedekningsgrad 4.6 1.6 15.2 1.4 6.2
Gjeldsgrad 4 4.6 205.7 1.9 2.0
Total kapitalrentabilitet 6.1 4.7 16.3 1.9 8.8
Signatur
16.08.2017
SIGNATUR
SÆVAREID ELI
Prokurister
03.07.2020
PROKURA
SÆVAREID ELI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex