Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bekkjarvik Sport Og Fritid AS
Juridisk navn:  Bekkjarvik Sport Og Fritid AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56180856
Fax: 56180819
5397 Bekkjarvik 5397 Bekkjarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 983569250
Aksjekapital: 570.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 7/26/2001
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.77%
Resultat  
  
351.72%
Egenkapital  
  
269.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.675.000 4.759.000 4.368.000 4.493.000 4.894.000
Resultat: 219.000 -87.000 387.000 -161.000 -95.000
Egenkapital: 398.000 -235.000 -149.000 -535.000 -375.000
Regnskap for  Bekkjarvik Sport Og Fritid AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.675.000 4.759.000 4.368.000 4.493.000 4.894.000
Driftskostnader -4.422.000 -4.801.000 -3.938.000 -4.593.000 -4.933.000
Driftsresultat 254.000 -42.000 431.000 -101.000 -38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -35.000 -45.000 -44.000 -59.000 -57.000
Finans -35.000 -45.000 -44.000 -59.000 -57.000
Resultat før skatt 219.000 -87.000 387.000 -161.000 -95.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 219.000 -87.000 387.000 -161.000 -95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 6.000 29.000
Sum omløpsmidler 1.211.000 1.241.000 1.226.000 947.000 947.000
Sum eiendeler 1.211.000 1.241.000 1.226.000 953.000 976.000
Sum opptjent egenkapital -172.000 -805.000 -719.000 -1.105.000 -945.000
Sum egenkapital 398.000 -235.000 -149.000 -535.000 -375.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 813.000 1.476.000 1.375.000 1.488.000 1.351.000
Sum gjeld og egenkapital 1.211.000 1.241.000 1.226.000 953.000 976.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.675.000 4.759.000 4.357.000 4.493.000 4.877.000
Andre inntekter 0 0 11.000 0 17.000
Driftsinntekter 4.675.000 4.759.000 4.368.000 4.493.000 4.894.000
Varekostnad -2.905.000 -3.292.000 -2.338.000 -2.782.000 -2.932.000
Lønninger -949.000 -947.000 -980.000 -1.053.000 -1.231.000
Avskrivning 0 0 -6.000 -23.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -568.000 -562.000 -614.000 -735.000 -741.000
Driftskostnader -4.422.000 -4.801.000 -3.938.000 -4.593.000 -4.933.000
Driftsresultat 254.000 -42.000 431.000 -101.000 -38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -35.000 -45.000 -44.000 -59.000 -57.000
Finans -35.000 -45.000 -44.000 -59.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 219.000 -87.000 387.000 -161.000 -95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 6.000 29.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 6.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 6.000 29.000
Varebeholdning 1.041.000 987.000 1.133.000 749.000 835.000
Kundefordringer 23.000 74.000 10.000 95.000 12.000
Andre fordringer 19.000 26.000 56.000 69.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 128.000 154.000 27.000 35.000 28.000
Sum omløpsmidler 1.211.000 1.241.000 1.226.000 947.000 947.000
Sum eiendeler 1.211.000 1.241.000 1.226.000 953.000 976.000
Sum opptjent egenkapital -172.000 -805.000 -719.000 -1.105.000 -945.000
Sum egenkapital 398.000 -235.000 -149.000 -535.000 -375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 149.000 220.000 173.000 197.000 129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 279.000 795.000 917.000 1.058.000 915.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 213.000 257.000 175.000 93.000 169.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 172.000 204.000 110.000 140.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 813.000 1.476.000 1.375.000 1.488.000 1.351.000
Sum gjeld og egenkapital 1.211.000 1.241.000 1.226.000 953.000 976.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 398.000 -235.000 -149.000 -541.000 -404.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.8 0.9 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Soliditet 32.9 -18.9 -12.2 -56.1 -38.4
Resultatgrad 5.4 -0.9 9.9 -2.2 -0.8
Rentedekningsgrad 7.3 -0.9 9.8 -1.7 -0.7
Gjeldsgrad 2 -6.3 -9.2 -2.8 -3.6
Total kapitalrentabilitet 2 -3.4 35.2 -10.6 -3.9
Signatur
13.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
13.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex