Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
BELEGGSENTERET AS Vakre hjem
Juridisk navn:  Beleggsenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75152565
Postboks 3166 Grubhei Myra 5 Fax: 75154305
8603 Mo I Rana 8610 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 976933397
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 11/15/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.24%
Resultat  
  
263.57%
Egenkapital  
  
24.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 24.004.000 23.251.000 21.650.000 22.597.000 21.583.000
Resultat: 880.000 -538.000 827.000 815.000 137.000
Egenkapital: 3.416.000 2.736.000 3.156.000 2.522.000 1.506.000
Regnskap for  BELEGGSENTERET AS Vakre hjem
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 24.004.000 23.251.000 21.650.000 22.597.000 21.583.000
Driftskostnader -23.065.000 -23.761.000 -20.793.000 -21.752.000 -21.405.000
Driftsresultat 940.000 -511.000 856.000 846.000 176.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -60.000 -29.000 -32.000 -31.000 -40.000
Finans -60.000 -26.000 -30.000 -30.000 -39.000
Resultat før skatt 880.000 -538.000 827.000 815.000 137.000
Skattekostnad -200.000 118.000 -193.000 -199.000 -35.000
Årsresultat 680.000 -420.000 634.000 616.000 101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.424.000 1.437.000 250.000 301.000 363.000
Sum omløpsmidler 5.292.000 4.913.000 5.228.000 4.915.000 4.438.000
Sum eiendeler 6.716.000 6.350.000 5.478.000 5.216.000 4.801.000
Sum opptjent egenkapital 3.316.000 2.636.000 3.056.000 2.422.000 1.406.000
Sum egenkapital 3.416.000 2.736.000 3.156.000 2.522.000 1.506.000
Sum langsiktig gjeld 787.000 966.000 0 0 39.000
Sum kortsiktig gjeld 2.513.000 2.647.000 2.321.000 2.693.000 3.257.000
Sum gjeld og egenkapital 6.716.000 6.349.000 5.477.000 5.215.000 4.802.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.001.000 23.249.000 21.650.000 22.591.000 21.581.000
Andre inntekter 3.000 2.000 0 6.000 2.000
Driftsinntekter 24.004.000 23.251.000 21.650.000 22.597.000 21.583.000
Varekostnad -12.102.000 -12.717.000 -10.477.000 -11.817.000 -11.543.000
Lønninger -8.167.000 -8.101.000 -7.928.000 -7.738.000 -7.265.000
Avskrivning -214.000 -123.000 -83.000 -91.000 -98.000
Nedskrivning -67.000 0 0 0
Andre driftskostnader -2.582.000 -2.753.000 -2.305.000 -2.106.000 -2.499.000
Driftskostnader -23.065.000 -23.761.000 -20.793.000 -21.752.000 -21.405.000
Driftsresultat 940.000 -511.000 856.000 846.000 176.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -60.000 -29.000 -32.000 -31.000 -40.000
Finans -60.000 -26.000 -30.000 -30.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 680.000 -420.000 634.000 616.000 101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 140.000 22.000 24.000 25.000
Fast eiendom 0 94.000 121.000 149.000
Maskiner anlegg 476.000 517.000 77.000 104.000 104.000
Driftsløsøre 792.000 775.000 52.000 47.000 80.000
Sum varige driftsmidler 1.268.000 1.292.000 223.000 272.000 332.000
Sum finansielle anleggsmidler 156.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 1.424.000 1.437.000 250.000 301.000 363.000
Varebeholdning 2.311.000 2.481.000 2.903.000 2.824.000 2.677.000
Kundefordringer 1.600.000 1.216.000 1.249.000 1.633.000 1.350.000
Andre fordringer 207.000 197.000 225.000 144.000 126.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.175.000 1.019.000 851.000 313.000 284.000
Sum omløpsmidler 5.292.000 4.913.000 5.228.000 4.915.000 4.438.000
Sum eiendeler 6.716.000 6.350.000 5.478.000 5.216.000 4.801.000
Sum opptjent egenkapital 3.316.000 2.636.000 3.056.000 2.422.000 1.406.000
Sum egenkapital 3.416.000 2.736.000 3.156.000 2.522.000 1.506.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 389.000
Sum langsiktig gjeld 787.000 966.000 0 0 39.000
Leverandørgjeld 748.000 967.000 564.000 962.000 883.000
Betalbar skatt 36.000 0 191.000 198.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 867.000 733.000 784.000 757.000 832.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 862.000 947.000 783.000 776.000 719.000
Sum kortsiktig gjeld 2.513.000 2.647.000 2.321.000 2.693.000 3.257.000
Sum gjeld og egenkapital 6.716.000 6.349.000 5.477.000 5.215.000 4.802.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.779.000 2.266.000 2.907.000 2.222.000 1.181.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.9 2 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 1 0.8 0.5
Soliditet 50.9 43.1 57.6 48.4 31.4
Resultatgrad 3.9 -2.2 4 3.7 0.8
Rentedekningsgrad 15.7 -17.6 26.8 27.3 4.4
Gjeldsgrad 1.0 1.3 0.7 1.1 2.2
Total kapitalrentabilitet 14.0 15.7 16.2 3.7
Signatur
23.06.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex