Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Belimo Automation Norge AS
Juridisk navn:  Belimo Automation Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22707171
Nils Hansens Vei 13 Nils Hansens Vei 13 Fax: 22707170
0667 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 937918348
Aksjekapital: 501.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 11/14/1984
Foretakstype: AS
Tidligere navn: belimo spjeldmotorer as
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.33%
Resultat  
  
-70.17%
Egenkapital  
  
-50.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 78.532.000 73.854.000 65.838.000 35.732.000 29.761.000
Resultat: 1.934.000 6.483.000 1.607.000 1.738.000 882.000
Egenkapital: 2.938.000 5.929.000 2.122.000 2.168.000 1.505.000
Regnskap for  Belimo Automation Norge AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 78.532.000 73.854.000 65.838.000 35.732.000 29.761.000
Driftskostnader -75.991.000 -69.103.000 -63.841.000 -33.909.000 -28.795.000
Driftsresultat 2.542.000 4.751.000 1.997.000 1.823.000 966.000
Finansinntekter 47.000 2.209.000 155.000 15.000 14.000
Finanskostnader -654.000 -477.000 -546.000 -101.000 -98.000
Finans -607.000 1.732.000 -391.000 -86.000 -84.000
Resultat før skatt 1.934.000 6.483.000 1.607.000 1.738.000 882.000
Skattekostnad -426.000 -1.426.000 -354.000 -414.000 -221.000
Årsresultat 1.509.000 5.057.000 1.253.000 1.324.000 661.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.093.000 4.916.000 5.805.000 1.019.000 635.000
Sum omløpsmidler 19.519.000 22.555.000 13.397.000 10.733.000 9.596.000
Sum eiendeler 24.612.000 27.471.000 19.202.000 11.752.000 10.231.000
Sum opptjent egenkapital 2.437.000 5.428.000 1.621.000 1.667.000 1.004.000
Sum egenkapital 2.938.000 5.929.000 2.122.000 2.168.000 1.505.000
Sum langsiktig gjeld 4.549.000 5.409.000 6.002.000 1.500.000 1.500.000
Sum kortsiktig gjeld 17.125.000 16.134.000 11.079.000 8.084.000 7.226.000
Sum gjeld og egenkapital 24.612.000 27.472.000 19.203.000 11.752.000 10.231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 77.778.000 73.733.000 65.573.000 35.159.000 29.216.000
Andre inntekter 755.000 121.000 265.000 573.000 545.000
Driftsinntekter 78.532.000 73.854.000 65.838.000 35.732.000 29.761.000
Varekostnad -65.345.000 -58.590.000 -52.485.000 -22.973.000 -19.286.000
Lønninger -7.919.000 -7.799.000 -8.506.000 -7.978.000 -6.631.000
Avskrivning -1.125.000 -1.020.000 -1.202.000 -422.000 -407.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.602.000 -1.694.000 -1.648.000 -2.536.000 -2.471.000
Driftskostnader -75.991.000 -69.103.000 -63.841.000 -33.909.000 -28.795.000
Driftsresultat 2.542.000 4.751.000 1.997.000 1.823.000 966.000
Finansinntekter 47.000 2.209.000 155.000 15.000 14.000
Finanskostnader -654.000 -477.000 -546.000 -101.000 -98.000
Finans -607.000 1.732.000 -391.000 -86.000 -84.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.500.000 -4.500.000 -1.250.000 -1.300.000 -660.000
Årsresultat 1.509.000 5.057.000 1.253.000 1.324.000 661.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 145.000 263.000 220.000 228.000 201.000
Fast eiendom 3.743.000 4.589.000 5.255.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.206.000 65.000 331.000 791.000 434.000
Sum varige driftsmidler 4.948.000 4.653.000 5.585.000 791.000 434.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.093.000 4.916.000 5.805.000 1.019.000 635.000
Varebeholdning 3.026.000 2.958.000 2.695.000 2.439.000 1.806.000
Kundefordringer 6.097.000 3.866.000 3.529.000 3.766.000 3.723.000
Andre fordringer 162.000 130.000 390.000 463.000 351.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 10.234.000 15.601.000 6.783.000 4.065.000 3.717.000
Sum omløpsmidler 19.519.000 22.555.000 13.397.000 10.733.000 9.596.000
Sum eiendeler 24.612.000 27.471.000 19.202.000 11.752.000 10.231.000
Sum opptjent egenkapital 2.437.000 5.428.000 1.621.000 1.667.000 1.004.000
Sum egenkapital 2.938.000 5.929.000 2.122.000 2.168.000 1.505.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 8.000 11.000 11.000 8.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.549.000 5.409.000 6.002.000 1.500.000 1.500.000
Leverandørgjeld 11.189.000 9.605.000 6.182.000 4.562.000 4.400.000
Betalbar skatt 307.000 1.469.000 345.000 441.000 239.000
Skyldig offentlige avgifter 3.640.000 3.088.000 2.728.000 2.186.000 1.792.000
Utbytte -1.500.000 -4.500.000 -1.250.000 -1.300.000 -660.000
Annen kortsiktig gjeld 1.981.000 1.961.000 1.812.000 885.000 796.000
Sum kortsiktig gjeld 17.125.000 16.134.000 11.079.000 8.084.000 7.226.000
Sum gjeld og egenkapital 24.612.000 27.472.000 19.203.000 11.752.000 10.231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.394.000 6.421.000 2.318.000 2.649.000 2.370.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.0 1.2 1 1 1.1
Soliditet 11.9 21.6 11.1 18.4 14.7
Resultatgrad 3.2 6.4 3 5.1 3.2
Rentedekningsgrad 3.9 10.0 3.7 1 9.9
Gjeldsgrad 7.4 3.6 8 4.4 5.8
Total kapitalrentabilitet 10.5 25.3 11.2 15.6 9.6
Signatur
16.07.2020
SIGNATUR I FELLESSKAP
JENSEN KARIN MARGRETHE
SIGNATUR I FELLESSKAP
LARSEN AUSTAD LISE
Prokurister
16.07.2020
Prokura
Larsen Austad Lise
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex