Beliza Vestkanten AS
Juridisk navn:  Beliza Vestkanten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55935090
Postboks 60 Loddefjord Bjørndalsstølen 34 Fax:
5881 Bergen 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991651055
Aksjekapital: 330.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/1/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapshuset Vest As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.69%
Resultat  
  
152.02%
Egenkapital  
  
71.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.076.000 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000
Resultat: 257.000 -494.000 -89.000 117.000 185.000
Egenkapital: -144.000 -497.000 -112.000 -23.000 -140.000
Regnskap for  Beliza Vestkanten AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.076.000 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000
Driftskostnader -3.733.000 -4.207.000 -4.445.000 -3.998.000 -3.457.000
Driftsresultat 343.000 -423.000 25.000 197.000 260.000
Finansinntekter 14.000 4.000 3.000 12.000 11.000
Finanskostnader -100.000 -75.000 -117.000 -92.000 -85.000
Finans -86.000 -71.000 -114.000 -80.000 -74.000
Resultat før skatt 257.000 -494.000 -89.000 117.000 185.000
Skattekostnad 0 109.000 0 0 0
Årsresultat 257.000 -385.000 -89.000 117.000 185.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 205.000 109.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.157.000 1.037.000 1.033.000 1.030.000 849.000
Sum eiendeler 1.362.000 1.146.000 1.033.000 1.030.000 849.000
Sum opptjent egenkapital -478.000 -831.000 -446.000 -357.000 -474.000
Sum egenkapital -144.000 -497.000 -112.000 -23.000 -140.000
Sum langsiktig gjeld 123.000 91.000 160.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.384.000 1.551.000 985.000 1.053.000 989.000
Sum gjeld og egenkapital 1.363.000 1.145.000 1.033.000 1.030.000 849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.076.000 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.076.000 3.785.000 4.470.000 4.196.000 3.717.000
Varekostnad -2.171.000 -2.523.000 -2.536.000 -2.479.000 -2.138.000
Lønninger -924.000 -961.000 -906.000 -870.000 -644.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -638.000 -723.000 -1.003.000 -649.000 -675.000
Driftskostnader -3.733.000 -4.207.000 -4.445.000 -3.998.000 -3.457.000
Driftsresultat 343.000 -423.000 25.000 197.000 260.000
Finansinntekter 14.000 4.000 3.000 12.000 11.000
Finanskostnader -100.000 -75.000 -117.000 -92.000 -85.000
Finans -86.000 -71.000 -114.000 -80.000 -74.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 257.000 -385.000 -89.000 117.000 185.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 205.000 109.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 205.000 109.000 0 0 0
Varebeholdning 1.105.000 942.000 997.000 962.000 774.000
Kundefordringer 18.000 9.000 10.000 11.000 13.000
Andre fordringer 13.000 60.000 3.000 51.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.000 26.000 23.000 6.000 9.000
Sum omløpsmidler 1.157.000 1.037.000 1.033.000 1.030.000 849.000
Sum eiendeler 1.362.000 1.146.000 1.033.000 1.030.000 849.000
Sum opptjent egenkapital -478.000 -831.000 -446.000 -357.000 -474.000
Sum egenkapital -144.000 -497.000 -112.000 -23.000 -140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 205.000 223.000 276.000 272.000 281.000
Sum langsiktig gjeld 123.000 91.000 160.000 0 0
Leverandørgjeld 781.000 1.017.000 423.000 609.000 405.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 256.000 156.000 162.000 106.000 208.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 142.000 155.000 124.000 66.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 1.384.000 1.551.000 985.000 1.053.000 989.000
Sum gjeld og egenkapital 1.363.000 1.145.000 1.033.000 1.030.000 849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -227.000 -514.000 48.000 -23.000 -140.000
Likviditetsgrad 1 0 0.7 1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0.1 0.1
Soliditet -10.6 -43.4 -10.8 -2.2 -16.5
Resultatgrad 8.4 -11.2 0.6 4.7 7.0
Rentedekningsgrad 3.4 -5.6 0.2 2.1 3.2
Gjeldsgrad -10.5 -3.3 -10.2 -45.8 -7.1
Total kapitalrentabilitet 26.2 -36.6 2.7 20.3 31.9
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex