Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bena Invest AS
Juridisk navn:  Bena Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93029897
c/o Tore Bergfjord Hoslejordet 17 c/o Tore Bergfjord Hoslejordet 17 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 980671127
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Etableringsdato: 4/7/1999 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fakta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
107.67%
Egenkapital  
  
20.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 23.000 -300.000 79.000 113.000 76.000
Egenkapital: 134.000 111.000 411.000 332.000 219.000
Regnskap for  Bena Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -56.000 -82.000 -23.000 -6.000 -23.000
Driftsresultat -56.000 -82.000 -23.000 -6.000 -23.000
Finansinntekter 210.000 1.424.000 982.000 1.200.000 1.200.000
Finanskostnader -131.000 -1.642.000 -880.000 -1.082.000 -1.101.000
Finans 79.000 -218.000 102.000 118.000 99.000
Resultat før skatt 23.000 -300.000 79.000 113.000 76.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -300.000 79.000 113.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.783.000 20.978.000 25.942.000 25.197.000 25.116.000
Sum omløpsmidler 5.000 828.000 46.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 18.788.000 21.806.000 25.988.000 25.198.000 25.117.000
Sum opptjent egenkapital -1.066.000 -1.089.000 -789.000 -868.000 -981.000
Sum egenkapital 134.000 111.000 411.000 332.000 219.000
Sum langsiktig gjeld 15.812.000 18.949.000 24.000.000 22.826.000 22.826.000
Sum kortsiktig gjeld 2.842.000 2.747.000 1.577.000 2.041.000 2.071.000
Sum gjeld og egenkapital 18.788.000 21.807.000 25.988.000 25.199.000 25.116.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.000 -82.000 -23.000 -6.000 -23.000
Driftskostnader -56.000 -82.000 -23.000 -6.000 -23.000
Driftsresultat -56.000 -82.000 -23.000 -6.000 -23.000
Finansinntekter 210.000 1.424.000 982.000 1.200.000 1.200.000
Finanskostnader -131.000 -1.642.000 -880.000 -1.082.000 -1.101.000
Finans 79.000 -218.000 102.000 118.000 99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.000 -300.000 79.000 113.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 18.783.000 20.978.000 25.942.000 25.197.000 25.116.000
Sum anleggsmidler 18.783.000 20.978.000 25.942.000 25.197.000 25.116.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 828.000 46.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 5.000 828.000 46.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 18.788.000 21.806.000 25.988.000 25.198.000 25.117.000
Sum opptjent egenkapital -1.066.000 -1.089.000 -789.000 -868.000 -981.000
Sum egenkapital 134.000 111.000 411.000 332.000 219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 665.000 1.320.000
Sum langsiktig gjeld 15.812.000 18.949.000 24.000.000 22.826.000 22.826.000
Leverandørgjeld 0 9.000 0 0 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.842.000 2.738.000 1.577.000 1.376.000 747.000
Sum kortsiktig gjeld 2.842.000 2.747.000 1.577.000 2.041.000 2.071.000
Sum gjeld og egenkapital 18.788.000 21.807.000 25.988.000 25.199.000 25.116.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.837.000 -1.919.000 -1.531.000 -2.040.000 -2.070.000
Likviditetsgrad 1 0 0.3 0 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0.3 0 0.1 0.1
Soliditet 0.7 0.5 1.6 1.3 0.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4 1.1 1.1
Gjeldsgrad 139.2 195.5 62.2 74.9 113.7
Total kapitalrentabilitet 0.8 6.2 3.7 4.7 4.7
Signatur
14.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.03.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex