Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bengt Knoll As
Juridisk navn:  Bengt Knoll As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64957008
Furustubben 18 Furustubben 18 Fax: 64957461
1555 Son 1555 Son
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 916137397
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 2/1/1979 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-33.33%
Resultat  
  
3.57%
Egenkapital  
  
-61.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 24.000 36.000 13.000 167.000 127.000
Resultat: -27.000 -28.000 -42.000 77.000 62.000
Egenkapital: 17.000 44.000 73.000 115.000 38.000
Regnskap for  Bengt Knoll As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 24.000 36.000 13.000 167.000 127.000
Driftskostnader -52.000 -64.000 -55.000 -90.000 -65.000
Driftsresultat -27.000 -28.000 -42.000 77.000 62.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -27.000 -28.000 -42.000 77.000 62.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -28.000 -42.000 77.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 13.000 13.000 22.000 32.000
Sum omløpsmidler 171.000 82.000 88.000 131.000 462.000
Sum eiendeler 184.000 95.000 101.000 153.000 494.000
Sum opptjent egenkapital -233.000 -206.000 -177.000 -135.000 -212.000
Sum egenkapital 17.000 44.000 73.000 115.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 166.000 51.000 28.000 38.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 183.000 95.000 101.000 153.000 495.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.000 36.000 13.000 167.000 127.000
Andre inntekter 12.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 24.000 36.000 13.000 167.000 127.000
Varekostnad -9.000 -8.000 1.000 -9.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 -10.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -56.000 -46.000 -71.000 -55.000
Driftskostnader -52.000 -64.000 -55.000 -90.000 -65.000
Driftsresultat -27.000 -28.000 -42.000 77.000 62.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -27.000 -28.000 -42.000 77.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 10.000 20.000
Sum varige driftsmidler 13.000 13.000 13.000 22.000 32.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 13.000 13.000 22.000 32.000
Varebeholdning 8.000 9.000 11.000 12.000 10.000
Kundefordringer 13.000 0 4.000 0 82.000
Andre fordringer 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 150.000 73.000 74.000 119.000 368.000
Sum omløpsmidler 171.000 82.000 88.000 131.000 462.000
Sum eiendeler 184.000 95.000 101.000 153.000 494.000
Sum opptjent egenkapital -233.000 -206.000 -177.000 -135.000 -212.000
Sum egenkapital 17.000 44.000 73.000 115.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 2.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 166.000 51.000 28.000 36.000 457.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000 51.000 28.000 38.000 457.000
Sum gjeld og egenkapital 183.000 95.000 101.000 153.000 495.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.000 31.000 60.000 93.000 5.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.6 3.1 3.4 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.4 2.8 3.1 1
Soliditet 9.3 46.3 72.3 75.2 7.7
Resultatgrad -112.5 -77.8 -323.1 46.1 48.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.8 1.2 0.4 0.3 1
Total kapitalrentabilitet -14.8 -29.5 -41.6 50.3 12.5
Signatur
08.11.2010
BENGT KNOLL
ELIN MARGARETH KNOLL
Prokurister
08.11.2010
Prokura hver for seg:
Bengt Knoll
Elin Margareth Knoll
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex