Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bensinstasjon 1 AS
Juridisk navn:  Bensinstasjon 1 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77601400
Postboks 4085 Manetvegen 6 Fax: 77601401
9280 Tromsø 9100 Kvaløysletta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 986850015
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 4/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lyngen Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.65%
Resultat  
  
400%
Egenkapital  
  
18.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 107.460.000 102.683.000 81.260.000 64.029.000 62.851.000
Resultat: 850.000 170.000 820.000 698.000 1.099.000
Egenkapital: 4.215.000 3.553.000 3.416.000 2.792.000 2.280.000
Regnskap for  Bensinstasjon 1 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 107.460.000 102.683.000 81.260.000 64.029.000 62.851.000
Driftskostnader -106.590.000 -102.497.000 -80.433.000 -63.329.000 -61.731.000
Driftsresultat 871.000 185.000 826.000 700.000 1.120.000
Finansinntekter 26.000 44.000 42.000 55.000 30.000
Finanskostnader -47.000 -60.000 -50.000 -57.000 -51.000
Finans -21.000 -16.000 -8.000 -2.000 -21.000
Resultat før skatt 850.000 170.000 820.000 698.000 1.099.000
Skattekostnad -187.000 -34.000 -196.000 -186.000 -289.000
Årsresultat 663.000 136.000 624.000 512.000 810.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.793.000 3.059.000 2.525.000 3.465.000 3.161.000
Sum omløpsmidler 7.217.000 5.981.000 5.720.000 3.321.000 2.389.000
Sum eiendeler 11.010.000 9.040.000 8.245.000 6.786.000 5.550.000
Sum opptjent egenkapital 3.315.000 2.653.000 2.516.000 1.892.000 1.380.000
Sum egenkapital 4.215.000 3.553.000 3.416.000 2.792.000 2.280.000
Sum langsiktig gjeld 1.017.000 1.213.000 534.000 506.000 543.000
Sum kortsiktig gjeld 5.778.000 4.275.000 4.295.000 3.488.000 2.728.000
Sum gjeld og egenkapital 11.010.000 9.041.000 8.245.000 6.786.000 5.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 106.601.000 101.843.000 80.881.000 63.803.000 62.732.000
Andre inntekter 859.000 840.000 379.000 226.000 118.000
Driftsinntekter 107.460.000 102.683.000 81.260.000 64.029.000 62.851.000
Varekostnad -90.378.000 -87.515.000 -68.865.000 -52.815.000 -52.775.000
Lønninger -8.043.000 -6.853.000 -5.167.000 -4.649.000 -4.143.000
Avskrivning -541.000 -517.000 -618.000 -581.000 -539.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.628.000 -7.612.000 -5.783.000 -5.284.000 -4.274.000
Driftskostnader -106.590.000 -102.497.000 -80.433.000 -63.329.000 -61.731.000
Driftsresultat 871.000 185.000 826.000 700.000 1.120.000
Finansinntekter 26.000 44.000 42.000 55.000 30.000
Finanskostnader -47.000 -60.000 -50.000 -57.000 -51.000
Finans -21.000 -16.000 -8.000 -2.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 663.000 136.000 624.000 512.000 810.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 141.000 34.000 0 25.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 23.000 31.000 41.000 24.000 45.000
Driftsløsøre 1.413.000 1.034.000 1.177.000 1.649.000 1.812.000
Sum varige driftsmidler 1.435.000 1.064.000 1.218.000 1.673.000 1.857.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.217.000 1.961.000 1.307.000 1.768.000 1.304.000
Sum anleggsmidler 3.793.000 3.059.000 2.525.000 3.465.000 3.161.000
Varebeholdning 4.173.000 2.789.000 2.624.000 1.699.000 1.448.000
Kundefordringer 1.179.000 1.262.000 284.000 99.000 -115.000
Andre fordringer 128.000 271.000 378.000 518.000 695.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.738.000 1.660.000 2.435.000 1.005.000 361.000
Sum omløpsmidler 7.217.000 5.981.000 5.720.000 3.321.000 2.389.000
Sum eiendeler 11.010.000 9.040.000 8.245.000 6.786.000 5.550.000
Sum opptjent egenkapital 3.315.000 2.653.000 2.516.000 1.892.000 1.380.000
Sum egenkapital 4.215.000 3.553.000 3.416.000 2.792.000 2.280.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 19.000 0 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 495.000 440.000 1.000 675.000 179.000
Sum langsiktig gjeld 1.017.000 1.213.000 534.000 506.000 543.000
Leverandørgjeld 3.446.000 2.697.000 3.750.000 1.773.000 1.392.000
Betalbar skatt 295.000 87.000 152.000 213.000 285.000
Skyldig offentlige avgifter 465.000 421.000 274.000 266.000 353.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.077.000 630.000 117.000 560.000 519.000
Sum kortsiktig gjeld 5.778.000 4.275.000 4.295.000 3.488.000 2.728.000
Sum gjeld og egenkapital 11.010.000 9.041.000 8.245.000 6.786.000 5.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.439.000 1.706.000 1.425.000 -167.000 -339.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.3 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.4
Soliditet 38.3 39.3 41.4 41.1 41.1
Resultatgrad 0.8 0.2 1 1.1 1.8
Rentedekningsgrad 18.5 3.1 16.5 12.3 22.5
Gjeldsgrad 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 8.1 2.5 10.5 11.1 20.7
Signatur
24.10.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex