Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bensinstasjonen Sameie
Juridisk navn:  Bensinstasjonen Sameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24028000
c/o Malling & Co Forvaltning AS Postboks 1883 Vika c/o Malling & Co Forvaltning AS Dronning Mauds gate 15 Fax: 24028001
0124 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991477853
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 8/26/1963
Foretakstype: SAM
Regnskapsfører: Malling & Co Forvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-140.51%
Egenkapital  
  
-51.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 923.000 1.111.000 719.000 884.000
Resultat: -303.000 748.000 990.000 677.000 812.000
Egenkapital: 4.185.000 8.570.000 8.748.000 6.887.000 5.763.000
Regnskap for  Bensinstasjonen Sameie
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 923.000 1.111.000 719.000 884.000
Driftskostnader -304.000 -175.000 -122.000 -46.000 -81.000
Driftsresultat -304.000 748.000 989.000 673.000 803.000
Finansinntekter 0 0 1.000 4.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 4.000 9.000
Resultat før skatt -303.000 748.000 990.000 677.000 812.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -303.000 748.000 990.000 677.000 812.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.375.000 10.656.000 10.982.000 9.411.000 8.265.000
Sum omløpsmidler 1.215.000 1.323.000 1.348.000 950.000 1.116.000
Sum eiendeler 12.590.000 11.979.000 12.330.000 10.361.000 9.381.000
Sum opptjent egenkapital 4.185.000 8.570.000 8.748.000 6.887.000 5.763.000
Sum egenkapital 4.185.000 8.570.000 8.748.000 6.887.000 5.763.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.404.000 3.409.000 3.582.000 3.474.000 3.618.000
Sum gjeld og egenkapital 12.589.000 11.979.000 12.330.000 10.361.000 9.381.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 923.000 1.111.000 719.000 884.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 923.000 1.111.000 719.000 884.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -304.000 -175.000 -122.000 -46.000 -81.000
Driftskostnader -304.000 -175.000 -122.000 -46.000 -81.000
Driftsresultat -304.000 748.000 989.000 673.000 803.000
Finansinntekter 0 0 1.000 4.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 4.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -303.000 748.000 990.000 677.000 812.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 11.375.000 10.656.000 10.982.000 9.411.000 8.265.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 11.375.000 10.656.000 10.982.000 9.411.000 8.265.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.375.000 10.656.000 10.982.000 9.411.000 8.265.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 60.000 60.000 0 0 227.000
Andre fordringer 935.000 935.000 564.000 12.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 220.000 328.000 784.000 938.000 877.000
Sum omløpsmidler 1.215.000 1.323.000 1.348.000 950.000 1.116.000
Sum eiendeler 12.590.000 11.979.000 12.330.000 10.361.000 9.381.000
Sum opptjent egenkapital 4.185.000 8.570.000 8.748.000 6.887.000 5.763.000
Sum egenkapital 4.185.000 8.570.000 8.748.000 6.887.000 5.763.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 29.000 0 14.000 12.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.375.000 3.409.000 3.568.000 3.463.000 3.602.000
Sum kortsiktig gjeld 8.404.000 3.409.000 3.582.000 3.474.000 3.618.000
Sum gjeld og egenkapital 12.589.000 11.979.000 12.330.000 10.361.000 9.381.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.189.000 -2.086.000 -2.234.000 -2.524.000 -2.502.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 0.4 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0.4 0.3 0.4
Soliditet 33.2 71.5 70.9 66.5 61.4
Resultatgrad 8 8 93.6 90.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2 0.4 0.4 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet -2.4 6.2 8 6.5 8.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex