Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bente Paulsen AS
Juridisk navn:  Bente Paulsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63987467
Rognstadvegen 23 Rognstadvegen 23 Fax:
2090 Hurdal 2090 Hurdal
Fylke: Kommune:
Viken Hurdal
Org.nr: 974697076
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/30/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hovden Consult AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.05%
Resultat  
  
-16.5%
Egenkapital  
  
-9.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 766.000 782.000 883.000 904.000 897.000
Resultat: 334.000 400.000 476.000 503.000 490.000
Egenkapital: 428.000 475.000 470.000 350.000 313.000
Regnskap for  Bente Paulsen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 766.000 782.000 883.000 904.000 897.000
Driftskostnader -430.000 -380.000 -405.000 -397.000 -403.000
Driftsresultat 336.000 402.000 478.000 507.000 494.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -5.000 -4.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -5.000 -3.000
Resultat før skatt 334.000 400.000 476.000 503.000 490.000
Skattekostnad -82.000 -94.000 -106.000 -116.000 -111.000
Årsresultat 253.000 305.000 370.000 387.000 379.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 67.000 129.000 190.000 252.000
Sum omløpsmidler 1.121.000 964.000 980.000 794.000 617.000
Sum eiendeler 1.126.000 1.031.000 1.109.000 984.000 869.000
Sum opptjent egenkapital 328.000 375.000 370.000 250.000 213.000
Sum egenkapital 428.000 475.000 470.000 350.000 313.000
Sum langsiktig gjeld 283.000 125.000 205.000 87.000 139.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 431.000 434.000 548.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 1.126.000 1.031.000 1.109.000 985.000 870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 766.000 782.000 883.000 904.000 853.000
Andre inntekter 0 0 44.000
Driftsinntekter 766.000 782.000 883.000 904.000 897.000
Varekostnad -206.000 -132.000 -173.000 -159.000 -159.000
Lønninger -25.000 -24.000 -24.000 -27.000 -23.000
Avskrivning -62.000 -62.000 -62.000 -62.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -137.000 -162.000 -146.000 -149.000 -164.000
Driftskostnader -430.000 -380.000 -405.000 -397.000 -403.000
Driftsresultat 336.000 402.000 478.000 507.000 494.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -5.000 -4.000
Finans -2.000 -2.000 -2.000 -5.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 -250.000 -350.000 -300.000
Årsresultat 253.000 305.000 370.000 387.000 379.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 67.000 129.000 190.000 252.000
Sum varige driftsmidler 5.000 67.000 129.000 190.000 252.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 67.000 129.000 190.000 252.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 21.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.121.000 964.000 980.000 794.000 596.000
Sum omløpsmidler 1.121.000 964.000 980.000 794.000 617.000
Sum eiendeler 1.126.000 1.031.000 1.109.000 984.000 869.000
Sum opptjent egenkapital 328.000 375.000 370.000 250.000 213.000
Sum egenkapital 428.000 475.000 470.000 350.000 313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 283.000 125.000 205.000 87.000 139.000
Leverandørgjeld 5.000 5.000 4.000 4.000 5.000
Betalbar skatt 82.000 94.000 109.000 120.000 104.000
Skyldig offentlige avgifter 27.000 29.000 69.000 72.000 7.000
Utbytte -300.000 -300.000 -250.000 -350.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 3.000 3.000 3.000 2.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 415.000 431.000 434.000 548.000 418.000
Sum gjeld og egenkapital 1.126.000 1.031.000 1.109.000 985.000 870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 706.000 533.000 546.000 246.000 199.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.2 2.3 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 2.7 2.2 2.3 1.4 1.5
Soliditet 38.0 46.1 42.4 35.5 3
Resultatgrad 43.9 51.4 54.1 56.1 55.1
Rentedekningsgrad 168.0 201.0 2 101.4 123.5
Gjeldsgrad 1.6 1.2 1.4 1.8 1.8
Total kapitalrentabilitet 29.8 39.0 43.1 51.5 56.9
Signatur
09.03.2017
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
09.03.2017
Styrets formann.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex