Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bento Invest As
Juridisk navn:  Bento Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Bente T. Holt Hoslebakken 5 C/O Bente T. Holt Hoslebakken 5 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 999256937
Aksjekapital: 38.000 NOK
Etableringsdato: 9/6/2012 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
22.22%
Egenkapital  
  
0.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 44.000 36.000 56.000 69.000 69.000
Egenkapital: 5.588.000 5.554.000 5.526.000 5.484.000 5.432.000
Regnskap for  Bento Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -22.000 -24.000 -21.000 -24.000
Driftsresultat -18.000 -22.000 -24.000 -21.000 -24.000
Finansinntekter 62.000 58.000 80.000 90.000 93.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 62.000 58.000 80.000 90.000 93.000
Resultat før skatt 44.000 36.000 56.000 69.000 69.000
Skattekostnad -10.000 -8.000 -13.000 -17.000 -19.000
Årsresultat 34.000 28.000 42.000 52.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.940.000 1.940.000 1.940.000 0 16.000
Sum omløpsmidler 3.675.000 3.628.000 3.599.000 5.501.000 5.450.000
Sum eiendeler 5.615.000 5.568.000 5.539.000 5.501.000 5.466.000
Sum opptjent egenkapital 5.261.000 5.226.000 5.199.000 5.156.000 5.104.000
Sum egenkapital 5.588.000 5.554.000 5.526.000 5.484.000 5.432.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28.000 14.000 13.000 17.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 5.616.000 5.567.000 5.539.000 5.500.000 5.466.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -22.000 -24.000 -21.000 -24.000
Driftskostnader -18.000 -22.000 -24.000 -21.000 -24.000
Driftsresultat -18.000 -22.000 -24.000 -21.000 -24.000
Finansinntekter 62.000 58.000 80.000 90.000 93.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 62.000 58.000 80.000 90.000 93.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 34.000 28.000 42.000 52.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.940.000 1.940.000 1.940.000 0 16.000
Sum anleggsmidler 1.940.000 1.940.000 1.940.000 0 16.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.689.000 1.639.000 1.594.000 2.791.000 1.032.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.987.000 1.988.000 2.004.000 2.709.000 4.418.000
Sum omløpsmidler 3.675.000 3.628.000 3.599.000 5.501.000 5.450.000
Sum eiendeler 5.615.000 5.568.000 5.539.000 5.501.000 5.466.000
Sum opptjent egenkapital 5.261.000 5.226.000 5.199.000 5.156.000 5.104.000
Sum egenkapital 5.588.000 5.554.000 5.526.000 5.484.000 5.432.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 6.000 0 0 16.000
Betalbar skatt 10.000 8.000 13.000 17.000 19.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28.000 14.000 13.000 17.000 35.000
Sum gjeld og egenkapital 5.616.000 5.567.000 5.539.000 5.500.000 5.466.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.647.000 3.614.000 3.586.000 5.484.000 5.415.000
Likviditetsgrad 1 131.3 259.1 276.8 323.6 155.7
Likviditetsgrad 2 131.3 259.1 276.8 323.6 155.8
Soliditet 99.5 99.7 99.8 99.7 99.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.8 0.6 1 1.3 1.3
Signatur
23.07.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex