Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Benton AS
Juridisk navn:  Benton AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32782552
Postboks 174 Lillåsg Fax:
3341 Åmot 3340 Åmot
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 874281212
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Dekon Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
64.25%
Resultat  
  
1252.34%
Egenkapital  
  
26.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.925.000 1.172.000 1.410.000 1.313.000 892.000
Resultat: 6.640.000 491.000 5.180.000 993.000 1.336.000
Egenkapital: 21.793.000 17.226.000 18.689.000 15.358.000 14.457.000
Regnskap for  Benton AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.925.000 1.172.000 1.410.000 1.313.000 892.000
Driftskostnader -2.259.000 -1.871.000 -1.994.000 -1.550.000 -1.015.000
Driftsresultat -335.000 -699.000 -585.000 -235.000 -123.000
Finansinntekter 7.190.000 1.501.000 6.129.000 1.385.000 1.565.000
Finanskostnader -215.000 -312.000 -364.000 -156.000 -105.000
Finans 6.975.000 1.189.000 5.765.000 1.229.000 1.460.000
Resultat før skatt 6.640.000 491.000 5.180.000 993.000 1.336.000
Skattekostnad -73.000 47.000 152.000 -93.000 44.000
Årsresultat 6.567.000 537.000 5.332.000 900.000 1.380.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.853.000 13.498.000 13.535.000 12.021.000 10.735.000
Sum omløpsmidler 16.763.000 12.405.000 16.663.000 12.903.000 11.950.000
Sum eiendeler 35.616.000 25.903.000 30.198.000 24.924.000 22.685.000
Sum opptjent egenkapital 21.644.000 17.077.000 18.540.000 15.209.000 14.308.000
Sum egenkapital 21.793.000 17.226.000 18.689.000 15.358.000 14.457.000
Sum langsiktig gjeld 982.000 996.000 1.721.000 1.828.000 807.000
Sum kortsiktig gjeld 12.842.000 7.681.000 9.788.000 7.739.000 7.421.000
Sum gjeld og egenkapital 35.617.000 25.903.000 30.198.000 24.925.000 22.685.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 451.000 0
Andre inntekter 1.925.000 1.172.000 1.410.000 863.000 892.000
Driftsinntekter 1.925.000 1.172.000 1.410.000 1.313.000 892.000
Varekostnad -1.000 -9.000 -8.000 -145.000 -62.000
Lønninger -1.621.000 -1.252.000 -1.227.000 -922.000 -431.000
Avskrivning -21.000 -17.000 -17.000 -40.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -616.000 -593.000 -742.000 -443.000 -458.000
Driftskostnader -2.259.000 -1.871.000 -1.994.000 -1.550.000 -1.015.000
Driftsresultat -335.000 -699.000 -585.000 -235.000 -123.000
Finansinntekter 7.190.000 1.501.000 6.129.000 1.385.000 1.565.000
Finanskostnader -215.000 -312.000 -364.000 -156.000 -105.000
Finans 6.975.000 1.189.000 5.765.000 1.229.000 1.460.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 0 0 0
Årsresultat 6.567.000 537.000 5.332.000 900.000 1.380.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.736.000 4.736.000 4.736.000 3.257.000 1.955.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 80.000 30.000 47.000 64.000 71.000
Sum varige driftsmidler 4.816.000 4.765.000 4.782.000 3.321.000 2.026.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.038.000 8.733.000 8.752.000 8.700.000 8.710.000
Sum anleggsmidler 18.853.000 13.498.000 13.535.000 12.021.000 10.735.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.461.000 724.000 578.000 58.000 49.000
Andre fordringer 12.234.000 6.742.000 11.776.000 8.714.000 8.049.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.068.000 4.939.000 4.309.000 4.130.000 3.852.000
Sum omløpsmidler 16.763.000 12.405.000 16.663.000 12.903.000 11.950.000
Sum eiendeler 35.616.000 25.903.000 30.198.000 24.924.000 22.685.000
Sum opptjent egenkapital 21.644.000 17.077.000 18.540.000 15.209.000 14.308.000
Sum egenkapital 21.793.000 17.226.000 18.689.000 15.358.000 14.457.000
Sum avsetninger til forpliktelser 220.000 186.000 232.000 292.000 370.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 982.000 996.000 1.721.000 1.828.000 807.000
Leverandørgjeld 40.000 11.000 67.000 17.000 16.000
Betalbar skatt 39.000 0 0 91.000 57.000
Skyldig offentlige avgifter 318.000 228.000 216.000 137.000 46.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.444.000 7.442.000 9.505.000 7.493.000 7.302.000
Sum kortsiktig gjeld 12.842.000 7.681.000 9.788.000 7.739.000 7.421.000
Sum gjeld og egenkapital 35.617.000 25.903.000 30.198.000 24.925.000 22.685.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.921.000 4.724.000 6.875.000 5.164.000 4.529.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.6 1.7 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.6 1.7 1.7 1.7
Soliditet 61.2 66.5 61.9 61.6 63.7
Resultatgrad -17.4 -59.6 -41.5 -17.9 -13.8
Rentedekningsgrad -1.6 -2.2 -1.6 -1.5 13.7
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 19.2 3.1 18.4 4.6 6.4
Signatur
03.03.2021
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex