Berdalskraft AS
Juridisk navn:  Berdalskraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71700434
C/O Pål Engen Berillvegen 760 C/O Pål Engen Berillvegen 760 Fax:
6315 Innfjorden 6315 Innfjorden
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Rauma
Org.nr: 990991251
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 2/13/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Åndalsnes As
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.9%
Resultat  
  
-82.73%
Egenkapital  
  
2.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.560.000 5.923.000 1.698.000 6.442.000 9.077.000
Resultat: 485.000 2.809.000 -1.013.000 2.849.000 4.037.000
Egenkapital: 14.754.000 14.375.000 12.184.000 12.975.000 10.752.000
Regnskap for  Berdalskraft AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.560.000 5.923.000 1.698.000 6.442.000 9.077.000
Driftskostnader -2.398.000 -2.643.000 -2.172.000 -2.842.000 -4.165.000
Driftsresultat 1.163.000 3.280.000 -475.000 3.599.000 4.912.000
Finansinntekter 33.000 8.000 33.000 64.000 42.000
Finanskostnader -710.000 -479.000 -571.000 -815.000 -917.000
Finans -677.000 -471.000 -538.000 -751.000 -875.000
Resultat før skatt 485.000 2.809.000 -1.013.000 2.849.000 4.037.000
Skattekostnad -107.000 -618.000 223.000 -627.000 -927.000
Årsresultat 378.000 2.191.000 -790.000 2.222.000 3.109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.169.000 30.850.000 31.400.000 32.068.000 32.737.000
Sum omløpsmidler 2.825.000 4.189.000 1.759.000 5.122.000 7.002.000
Sum eiendeler 32.994.000 35.039.000 33.159.000 37.190.000 39.739.000
Sum opptjent egenkapital 14.554.000 14.175.000 11.984.000 12.775.000 10.552.000
Sum egenkapital 14.754.000 14.375.000 12.184.000 12.975.000 10.752.000
Sum langsiktig gjeld 17.519.000 19.111.000 20.703.000 22.293.000 24.882.000
Sum kortsiktig gjeld 720.000 1.553.000 272.000 1.923.000 4.105.000
Sum gjeld og egenkapital 32.993.000 35.039.000 33.159.000 37.191.000 39.739.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.530.000 5.841.000 1.389.000 5.475.000 5.718.000
Andre inntekter 30.000 82.000 309.000 967.000 3.359.000
Driftsinntekter 3.560.000 5.923.000 1.698.000 6.442.000 9.077.000
Varekostnad 0 -793.000
Lønninger -586.000 -466.000 -613.000 -613.000 -547.000
Avskrivning -682.000 -682.000 -668.000 -668.000 -668.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.130.000 -1.495.000 -891.000 -1.561.000 -2.157.000
Driftskostnader -2.398.000 -2.643.000 -2.172.000 -2.842.000 -4.165.000
Driftsresultat 1.163.000 3.280.000 -475.000 3.599.000 4.912.000
Finansinntekter 33.000 8.000 33.000 64.000 42.000
Finanskostnader -710.000 -479.000 -571.000 -815.000 -917.000
Finans -677.000 -471.000 -538.000 -751.000 -875.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 -1.000.000
Årsresultat 378.000 2.191.000 -790.000 2.222.000 3.109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 5.684.000 5.684.000 5.684.000 5.684.000 5.684.000
Fast eiendom 24.485.000 25.166.000 25.716.000 26.384.000 27.053.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 24.485.000 25.166.000 25.716.000 26.384.000 27.053.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 30.169.000 30.850.000 31.400.000 32.068.000 32.737.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 21.000 296.000 61.000 239.000 136.000
Andre fordringer 224.000 181.000 167.000
Sum investeringer 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kasse, bank 2.779.000 3.868.000 1.449.000 4.677.000 6.675.000
Sum omløpsmidler 2.825.000 4.189.000 1.759.000 5.122.000 7.002.000
Sum eiendeler 32.994.000 35.039.000 33.159.000 37.190.000 39.739.000
Sum opptjent egenkapital 14.554.000 14.175.000 11.984.000 12.775.000 10.552.000
Sum egenkapital 14.754.000 14.375.000 12.184.000 12.975.000 10.752.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 25.000 26.000 25.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.519.000 19.111.000 20.703.000 22.293.000 24.882.000
Leverandørgjeld 52.000 61.000 81.000 194.000 318.000
Betalbar skatt 108.000 619.000 625.000 926.000
Skyldig offentlige avgifter 180.000 189.000 76.000 266.000 471.000
Utbytte 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 380.000 684.000 114.000 838.000 1.391.000
Sum kortsiktig gjeld 720.000 1.553.000 272.000 1.923.000 4.105.000
Sum gjeld og egenkapital 32.993.000 35.039.000 33.159.000 37.191.000 39.739.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.105.000 2.636.000 1.487.000 3.199.000 2.897.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.7 6.5 2.7 1.7
Likviditetsgrad 2 3.9 2.7 6.5 2.7 1.7
Soliditet 44.7 41.0 36.7 34.9 27.1
Resultatgrad 32.7 55.4 -28.0 55.9 54.1
Rentedekningsgrad 1.6 6.8 -0.8 4.4 5.4
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.7 1.9 2.7
Total kapitalrentabilitet 3.6 9.4 -1.3 9.8 12.5
Signatur
27.04.2023
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.04.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex