Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Berg & Dahl AS
Juridisk navn:  Berg & Dahl AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22645800
Solbråveien 20 Solbråveien 20 Fax: 23304061
1383 Asker 1383 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 884047722
Aksjekapital: 146.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 12/17/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.03%
Resultat  
  
-29.05%
Egenkapital  
  
-10.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 71.354.000 73.583.000 72.117.000 67.253.000 69.841.000
Resultat: 1.663.000 2.344.000 1.407.000 2.330.000 1.719.000
Egenkapital: 6.404.000 7.141.000 6.697.000 5.604.000 4.818.000
Regnskap for  Berg & Dahl AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 71.354.000 73.583.000 72.117.000 67.253.000 69.841.000
Driftskostnader -69.765.000 -70.892.000 -70.324.000 -64.597.000 -67.804.000
Driftsresultat 1.589.000 2.691.000 1.793.000 2.656.000 2.037.000
Finansinntekter 464.000 22.000 60.000 51.000 81.000
Finanskostnader -389.000 -369.000 -446.000 -377.000 -399.000
Finans 75.000 -347.000 -386.000 -326.000 -318.000
Resultat før skatt 1.663.000 2.344.000 1.407.000 2.330.000 1.719.000
Skattekostnad -280.000 -526.000 -314.000 -544.000 -424.000
Årsresultat 1.383.000 1.818.000 1.093.000 1.786.000 1.295.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.639.000 3.185.000 3.010.000 2.402.000 2.842.000
Sum omløpsmidler 21.519.000 21.633.000 24.057.000 20.698.000 17.232.000
Sum eiendeler 24.158.000 24.818.000 27.067.000 23.100.000 20.074.000
Sum opptjent egenkapital 5.158.000 5.841.000 5.397.000 4.304.000 3.518.000
Sum egenkapital 6.404.000 7.141.000 6.697.000 5.604.000 4.818.000
Sum langsiktig gjeld 1.432.000 1.258.000 1.091.000 274.000 776.000
Sum kortsiktig gjeld 16.322.000 16.419.000 19.279.000 17.222.000 14.480.000
Sum gjeld og egenkapital 24.158.000 24.818.000 27.067.000 23.100.000 20.074.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 71.324.000 73.583.000 72.117.000 67.218.000 69.841.000
Andre inntekter 30.000 0 35.000 0
Driftsinntekter 71.354.000 73.583.000 72.117.000 67.253.000 69.841.000
Varekostnad -48.357.000 -52.237.000 -52.004.000 -47.842.000 -49.266.000
Lønninger -14.277.000 -12.728.000 -12.304.000 -11.887.000 -11.892.000
Avskrivning -332.000 -321.000 -331.000 -288.000 -386.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -6.799.000 -5.606.000 -5.685.000 -4.580.000 -6.260.000
Driftskostnader -69.765.000 -70.892.000 -70.324.000 -64.597.000 -67.804.000
Driftsresultat 1.589.000 2.691.000 1.793.000 2.656.000 2.037.000
Finansinntekter 464.000 22.000 60.000 51.000 81.000
Finanskostnader -389.000 -369.000 -446.000 -377.000 -399.000
Finans 75.000 -347.000 -386.000 -326.000 -318.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -829.000 -800.000 0 -1.000.000 0
Årsresultat 1.383.000 1.818.000 1.093.000 1.786.000 1.295.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 70.000 94.000 123.000 117.000 207.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 1.061.000 1.176.000 1.113.000 337.000 761.000
Sum varige driftsmidler 1.061.000 1.176.000 1.113.000 337.000 761.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.508.000 1.915.000 1.774.000 1.948.000 1.874.000
Sum anleggsmidler 2.639.000 3.185.000 3.010.000 2.402.000 2.842.000
Varebeholdning 6.145.000 5.038.000 4.393.000 3.498.000 3.754.000
Kundefordringer 13.571.000 11.338.000 12.386.000 13.645.000 11.316.000
Andre fordringer 1.186.000 4.224.000 6.698.000 3.036.000 1.631.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 617.000 1.033.000 580.000 519.000 531.000
Sum omløpsmidler 21.519.000 21.633.000 24.057.000 20.698.000 17.232.000
Sum eiendeler 24.158.000 24.818.000 27.067.000 23.100.000 20.074.000
Sum opptjent egenkapital 5.158.000 5.841.000 5.397.000 4.304.000 3.518.000
Sum egenkapital 6.404.000 7.141.000 6.697.000 5.604.000 4.818.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 837.000 3.282.000 5.223.000 0 3.463.000
Sum langsiktig gjeld 1.432.000 1.258.000 1.091.000 274.000 776.000
Leverandørgjeld 8.908.000 6.387.000 7.123.000 8.599.000 4.657.000
Betalbar skatt 250.000 336.000 321.000 453.000 333.000
Skyldig offentlige avgifter 3.928.000 3.561.000 3.006.000 3.513.000 4.070.000
Utbytte -829.000 -800.000 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.569.000 2.053.000 3.606.000 3.657.000 1.957.000
Sum kortsiktig gjeld 16.322.000 16.419.000 19.279.000 17.222.000 14.480.000
Sum gjeld og egenkapital 24.158.000 24.818.000 27.067.000 23.100.000 20.074.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.197.000 5.214.000 4.778.000 3.476.000 2.752.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1 1 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 1 1 0.9
Soliditet 26.5 28.8 24.7 24.3 2
Resultatgrad 2.2 3.7 2.5 3.9 2.9
Rentedekningsgrad 4.1 7.3 4 7 5.1
Gjeldsgrad 2.8 2.5 3 3.1 3.2
Total kapitalrentabilitet 8.5 10.9 6.8 11.7 10.6
Signatur
05.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex