Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergen-Norhordland Rutelag Holding As
Juridisk navn:  Bergen-Norhordland Rutelag Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56391021
Postboks 23 Kristianborg Centrum 1 3. etg Osterøy Fax: 56391021
5822 Bergen 5281 Valestrandsfossen
Fylke: Kommune:
Vestland Osterøy
Org.nr: 986676384
Aksjekapital: 227.840 NOK
Etableringsdato: 3/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Registrert Revisor Tom Ove Olsen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
10%
Egenkapital  
  
-6.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -9.000 -10.000 -6.000 -35.000 -32.000
Egenkapital: -147.000 -138.000 -128.000 -122.000 -88.000
Regnskap for  Bergen-Norhordland Rutelag Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -10.000 -6.000 -34.000 -32.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -6.000 -34.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -9.000 -10.000 -6.000 -35.000 -32.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -10.000 -6.000 -35.000 -32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 4.000 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -23.317.000 -23.308.000 -23.298.000 -23.292.000 -23.257.000
Sum egenkapital -147.000 -138.000 -128.000 -122.000 -88.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 151.000 139.000 129.000 122.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 1.000 1.000 0 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -10.000 -6.000 -34.000 -32.000
Driftskostnader -9.000 -10.000 -6.000 -34.000 -32.000
Driftsresultat -9.000 -10.000 -6.000 -34.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -9.000 -10.000 -6.000 -35.000 -32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 4.000 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -23.317.000 -23.308.000 -23.298.000 -23.292.000 -23.257.000
Sum egenkapital -147.000 -138.000 -128.000 -122.000 -88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 145.000 133.000 123.000 116.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 139.000 129.000 122.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 4.000 1.000 1.000 0 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -147.000 -139.000 -129.000 -122.000 -88.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.0
Total kapitalrentabilitet
Signatur
16.10.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Prokurister
16.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex