Bergen Hjertesenter AS
Juridisk navn:  Bergen Hjertesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55557530
Markeveien 4C Markeveien 4C Fax: 55310306
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 948749319
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 4/30/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Storetvedt Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
41.37%
Resultat  
  
59.25%
Egenkapital  
  
-19.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.531.000 6.742.000 6.468.000 6.287.000 5.999.000
Resultat: 4.900.000 3.077.000 3.277.000 2.851.000 1.847.000
Egenkapital: 198.000 247.000 220.000 227.000 184.000
Regnskap for  Bergen Hjertesenter AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.531.000 6.742.000 6.468.000 6.287.000 5.999.000
Driftskostnader -4.630.000 -3.667.000 -3.205.000 -3.450.000 -4.166.000
Driftsresultat 4.901.000 3.075.000 3.262.000 2.837.000 1.833.000
Finansinntekter 4.000 15.000 15.000 15.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans -1.000 3.000 15.000 15.000 14.000
Resultat før skatt 4.900.000 3.077.000 3.277.000 2.851.000 1.847.000
Skattekostnad -1.078.000 -677.000 -722.000 -660.000 -460.000
Årsresultat 3.822.000 2.400.000 2.556.000 2.191.000 1.387.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 392.000 520.000 712.000 836.000 80.000
Sum omløpsmidler 5.083.000 1.959.000 3.054.000 2.498.000 2.576.000
Sum eiendeler 5.475.000 2.479.000 3.766.000 3.334.000 2.656.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 81.000 54.000 61.000 18.000
Sum egenkapital 198.000 247.000 220.000 227.000 184.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.276.000 2.232.000 3.547.000 3.107.000 2.472.000
Sum gjeld og egenkapital 5.474.000 2.479.000 3.767.000 3.334.000 2.656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.531.000 6.742.000 6.468.000 6.287.000 5.999.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 9.531.000 6.742.000 6.468.000 6.287.000 5.999.000
Varekostnad -207.000 -478.000 -453.000 -269.000 -247.000
Lønninger -3.118.000 -1.992.000 -1.488.000 -2.004.000 -2.683.000
Avskrivning -209.000 -201.000 -206.000 -150.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.096.000 -990.000 -1.058.000 -1.027.000 -1.166.000
Driftskostnader -4.630.000 -3.667.000 -3.205.000 -3.450.000 -4.166.000
Driftsresultat 4.901.000 3.075.000 3.262.000 2.837.000 1.833.000
Finansinntekter 4.000 15.000 15.000 15.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 0 -1.000
Finans -1.000 3.000 15.000 15.000 14.000
Konsernbidrag -3.871.000 -1.296.000 -2.563.000 -2.148.000 -1.448.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.822.000 2.400.000 2.556.000 2.191.000 1.387.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 50.000 36.000 27.000 26.000 45.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 342.000 484.000 685.000 810.000 35.000
Sum varige driftsmidler 342.000 484.000 685.000 810.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 392.000 520.000 712.000 836.000 80.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 19.000 20.000 31.000 24.000 56.000
Andre fordringer 2.797.000 1.710.000 22.000 73.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.266.000 230.000 3.002.000 2.401.000 2.445.000
Sum omløpsmidler 5.083.000 1.959.000 3.054.000 2.498.000 2.576.000
Sum eiendeler 5.475.000 2.479.000 3.766.000 3.334.000 2.656.000
Sum opptjent egenkapital 32.000 81.000 54.000 61.000 18.000
Sum egenkapital 198.000 247.000 220.000 227.000 184.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 53.000 5.000 3.000 53.000
Betalbar skatt 320.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 24.000 111.000 118.000 220.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.222.000 1.835.000 3.430.000 2.986.000 2.199.000
Sum kortsiktig gjeld 5.276.000 2.232.000 3.547.000 3.107.000 2.472.000
Sum gjeld og egenkapital 5.474.000 2.479.000 3.767.000 3.334.000 2.656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -193.000 -273.000 -493.000 -609.000 104.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 0.9 0.8 1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 0.9 0.8 1
Soliditet 3.6 10.0 5.8 6.8 6.9
Resultatgrad 51.4 45.6 50.4 45.1 30.6
Rentedekningsgrad 4.901.0 3.075.0 1
Gjeldsgrad 26.6 9.0 16.1 13.7 13.4
Total kapitalrentabilitet 89.5 124.2 8 85.5 69.6
Signatur
13.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex