Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergen Hudlegeklinikk Drift AS
Juridisk navn:  Bergen Hudlegeklinikk Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55904545
Valkendorfsgaten 9 Valkendorfsgaten 9 Fax: 55904544
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989120530
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/1/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Sigma Revisjon AS
Regnskapsfører: Legeregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.65%
Resultat  
  
1.43%
Egenkapital  
  
32.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.114.000 6.015.000 6.043.000 6.238.000 6.257.000
Resultat: 2.557.000 2.521.000 2.033.000 2.082.000 2.573.000
Egenkapital: 327.000 247.000 256.000 268.000 296.000
Regnskap for  Bergen Hudlegeklinikk Drift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.114.000 6.015.000 6.043.000 6.238.000 6.257.000
Driftskostnader -3.562.000 -3.497.000 -4.010.000 -4.158.000 -3.687.000
Driftsresultat 2.552.000 2.517.000 2.033.000 2.080.000 2.571.000
Finansinntekter 5.000 4.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 5.000 4.000 1.000 2.000 2.000
Resultat før skatt 2.557.000 2.521.000 2.033.000 2.082.000 2.573.000
Skattekostnad -564.000 -556.000 -470.000 -501.000 -645.000
Årsresultat 1.993.000 1.965.000 1.564.000 1.581.000 1.929.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 284.000 492.000 381.000 364.000 472.000
Sum omløpsmidler 2.981.000 2.675.000 2.386.000 2.481.000 2.861.000
Sum eiendeler 3.265.000 3.167.000 2.767.000 2.845.000 3.333.000
Sum opptjent egenkapital 215.000 134.000 144.000 155.000 183.000
Sum egenkapital 327.000 247.000 256.000 268.000 296.000
Sum langsiktig gjeld 32.000 8.000 8.000 9.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 2.905.000 2.912.000 2.503.000 2.568.000 3.021.000
Sum gjeld og egenkapital 3.265.000 3.167.000 2.768.000 2.845.000 3.333.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.944.000 6.015.000 6.043.000 6.238.000 6.257.000
Andre inntekter 170.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.114.000 6.015.000 6.043.000 6.238.000 6.257.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.245.000 -2.167.000 -2.741.000 -2.855.000 -2.514.000
Avskrivning -84.000 -110.000 -89.000 -109.000 -147.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.233.000 -1.220.000 -1.180.000 -1.194.000 -1.026.000
Driftskostnader -3.562.000 -3.497.000 -4.010.000 -4.158.000 -3.687.000
Driftsresultat 2.552.000 2.517.000 2.033.000 2.080.000 2.571.000
Finansinntekter 5.000 4.000 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 5.000 4.000 1.000 2.000 2.000
Konsernbidrag -1.913.000 -1.974.000 -1.576.000 -1.609.000 -1.970.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.993.000 1.965.000 1.564.000 1.581.000 1.929.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 284.000 492.000 381.000 364.000 472.000
Sum varige driftsmidler 284.000 492.000 381.000 364.000 472.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 284.000 492.000 381.000 364.000 472.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 107.000 75.000 123.000 95.000 117.000
Andre fordringer 39.000 206.000 1.057.000 1.008.000 987.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.835.000 2.394.000 1.205.000 1.379.000 1.758.000
Sum omløpsmidler 2.981.000 2.675.000 2.386.000 2.481.000 2.861.000
Sum eiendeler 3.265.000 3.167.000 2.767.000 2.845.000 3.333.000
Sum opptjent egenkapital 215.000 134.000 144.000 155.000 183.000
Sum egenkapital 327.000 247.000 256.000 268.000 296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 32.000 8.000 8.000 9.000 16.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.000 8.000 8.000 9.000 16.000
Leverandørgjeld 4.000 34.000 10.000 4.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 178.000 159.000 195.000 207.000 175.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.724.000 2.719.000 2.298.000 2.357.000 2.834.000
Sum kortsiktig gjeld 2.905.000 2.912.000 2.503.000 2.568.000 3.021.000
Sum gjeld og egenkapital 3.265.000 3.167.000 2.768.000 2.845.000 3.333.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 76.000 -237.000 -117.000 -87.000 -160.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.0 0.9 1 1 0.9
Soliditet 10.0 7.8 9.3 9.4 8.9
Resultatgrad 41.7 41.8 33.6 33.3 41.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.0 11.8 9.8 9.6 10.3
Total kapitalrentabilitet 78.3 79.6 73.5 73.2 77.2
Signatur
09.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex