Bergen Lek Og Fritid AS
Juridisk navn:  Bergen Lek Og Fritid AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55343200
Øvre Fyllingsvei 81b Øvre Fyllingsvei 81b Fax: 55343203
5161 Laksevåg 5161 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 861654052
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/1/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Torvund Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.91%
Resultat  
  
13.2%
Egenkapital  
  
-18.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.602.000 8.346.000 8.386.000 8.337.000 7.077.000
Resultat: 1.072.000 947.000 1.139.000 824.000 619.000
Egenkapital: 2.155.000 2.646.000 1.922.000 1.530.000 1.309.000
Regnskap for  Bergen Lek Og Fritid AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.602.000 8.346.000 8.386.000 8.337.000 7.077.000
Driftskostnader -6.474.000 -7.367.000 -7.236.000 -7.482.000 -6.443.000
Driftsresultat 1.129.000 979.000 1.151.000 854.000 633.000
Finansinntekter 11.000 7.000 16.000 19.000 26.000
Finanskostnader -68.000 -40.000 -28.000 -49.000 -41.000
Finans -57.000 -33.000 -12.000 -30.000 -15.000
Resultat før skatt 1.072.000 947.000 1.139.000 824.000 619.000
Skattekostnad -263.000 -222.000 -248.000 -203.000 -164.000
Årsresultat 809.000 725.000 891.000 621.000 455.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 232.000 244.000 228.000 300.000 93.000
Sum omløpsmidler 4.227.000 3.852.000 3.980.000 3.703.000 2.852.000
Sum eiendeler 4.459.000 4.096.000 4.208.000 4.003.000 2.945.000
Sum opptjent egenkapital 2.055.000 2.546.000 1.822.000 1.430.000 1.209.000
Sum egenkapital 2.155.000 2.646.000 1.922.000 1.530.000 1.309.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.304.000 1.450.000 2.286.000 2.473.000 1.636.000
Sum gjeld og egenkapital 4.459.000 4.096.000 4.208.000 4.003.000 2.945.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.591.000 8.286.000 8.386.000 8.337.000 7.077.000
Andre inntekter 11.000 60.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.602.000 8.346.000 8.386.000 8.337.000 7.077.000
Varekostnad -2.850.000 -3.361.000 -3.529.000 -3.810.000 -3.043.000
Lønninger -1.698.000 -1.709.000 -1.685.000 -1.691.000 -1.560.000
Avskrivning -84.000 -64.000 -93.000 -49.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.842.000 -2.233.000 -1.929.000 -1.932.000 -1.765.000
Driftskostnader -6.474.000 -7.367.000 -7.236.000 -7.482.000 -6.443.000
Driftsresultat 1.129.000 979.000 1.151.000 854.000 633.000
Finansinntekter 11.000 7.000 16.000 19.000 26.000
Finanskostnader -68.000 -40.000 -28.000 -49.000 -41.000
Finans -57.000 -33.000 -12.000 -30.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.300.000 0 -500.000 -400.000 -500.000
Årsresultat 809.000 725.000 891.000 621.000 455.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 232.000 244.000 228.000 300.000 93.000
Sum varige driftsmidler 232.000 244.000 228.000 300.000 93.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 232.000 244.000 228.000 300.000 93.000
Varebeholdning 1.516.000 1.327.000 1.208.000 1.353.000 976.000
Kundefordringer 775.000 2.044.000 1.296.000 1.207.000 1.066.000
Andre fordringer 143.000 127.000 121.000 30.000 121.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.794.000 354.000 1.355.000 1.113.000 689.000
Sum omløpsmidler 4.227.000 3.852.000 3.980.000 3.703.000 2.852.000
Sum eiendeler 4.459.000 4.096.000 4.208.000 4.003.000 2.945.000
Sum opptjent egenkapital 2.055.000 2.546.000 1.822.000 1.430.000 1.209.000
Sum egenkapital 2.155.000 2.646.000 1.922.000 1.530.000 1.309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 380.000 398.000 419.000 358.000 347.000
Betalbar skatt 263.000 222.000 248.000 203.000 164.000
Skyldig offentlige avgifter 658.000 629.000 668.000 720.000 461.000
Utbytte -1.300.000 0 -500.000 -400.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 204.000 201.000 451.000 791.000 264.000
Sum kortsiktig gjeld 2.304.000 1.450.000 2.286.000 2.473.000 1.636.000
Sum gjeld og egenkapital 4.459.000 4.096.000 4.208.000 4.003.000 2.945.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.923.000 2.402.000 1.694.000 1.230.000 1.216.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.7 1.7 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.2 1.7 1.2 1 1.1
Soliditet 48.3 64.6 45.7 38.2 44.4
Resultatgrad 14.9 11.7 13.7 10.2 8.9
Rentedekningsgrad 16.6 24.5 41.1 17.4 15.4
Gjeldsgrad 1.1 0.5 1.2 1.6 1.2
Total kapitalrentabilitet 25.6 24.1 27.7 21.8 22.4
Signatur
26.05.2020
STYREMEDLEMMENE KVAR FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex