Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergens Broderiservice AS
Juridisk navn:  Bergens Broderiservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55308990
Markeveien 11 Markeveien 11 Fax: 55308991
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 919529652
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 1/21/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: A. Tellefsen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.63%
Resultat  
  
105.2%
Egenkapital  
  
45.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.211.000 9.230.000 8.809.000 8.214.000 7.817.000
Resultat: 829.000 404.000 735.000 1.445.000 1.163.000
Egenkapital: 2.011.000 1.383.000 1.376.000 1.636.000 1.557.000
Regnskap for  Bergens Broderiservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.211.000 9.230.000 8.809.000 8.214.000 7.817.000
Driftskostnader -9.381.000 -8.825.000 -8.075.000 -6.768.000 -6.641.000
Driftsresultat 830.000 405.000 735.000 1.446.000 1.176.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -3.000 -15.000
Finans -1.000 0 0 -2.000 -13.000
Resultat før skatt 829.000 404.000 735.000 1.445.000 1.163.000
Skattekostnad -201.000 -98.000 -195.000 -366.000 -347.000
Årsresultat 628.000 307.000 540.000 1.079.000 816.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.000 40.000 69.000 31.000 12.000
Sum omløpsmidler 3.242.000 2.774.000 2.378.000 4.058.000 2.599.000
Sum eiendeler 3.253.000 2.814.000 2.447.000 4.089.000 2.611.000
Sum opptjent egenkapital 1.911.000 1.283.000 1.276.000 1.536.000 1.457.000
Sum egenkapital 2.011.000 1.383.000 1.376.000 1.636.000 1.557.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.242.000 1.431.000 1.071.000 2.452.000 1.053.000
Sum gjeld og egenkapital 3.253.000 2.814.000 2.447.000 4.088.000 2.610.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.211.000 9.230.000 8.809.000 8.214.000 7.817.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.211.000 9.230.000 8.809.000 8.214.000 7.817.000
Varekostnad -2.700.000 -2.853.000 -2.191.000 -1.849.000 -2.497.000
Lønninger -5.353.000 -4.773.000 -4.658.000 -3.878.000 -2.975.000
Avskrivning -29.000 -29.000 -25.000 -7.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.299.000 -1.170.000 -1.201.000 -1.034.000 -1.153.000
Driftskostnader -9.381.000 -8.825.000 -8.075.000 -6.768.000 -6.641.000
Driftsresultat 830.000 405.000 735.000 1.446.000 1.176.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -1.000 -3.000 -15.000
Finans -1.000 0 0 -2.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -800.000 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 628.000 307.000 540.000 1.079.000 816.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 6.000 12.000
Driftsløsøre 11.000 40.000 69.000 25.000 0
Sum varige driftsmidler 11.000 40.000 69.000 31.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 11.000 40.000 69.000 31.000 12.000
Varebeholdning 1.305.000 1.534.000 1.787.000 1.487.000 914.000
Kundefordringer 165.000 8.000 76.000 118.000 12.000
Andre fordringer 13.000 25.000 36.000 24.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.759.000 1.208.000 480.000 2.430.000 1.632.000
Sum omløpsmidler 3.242.000 2.774.000 2.378.000 4.058.000 2.599.000
Sum eiendeler 3.253.000 2.814.000 2.447.000 4.089.000 2.611.000
Sum opptjent egenkapital 1.911.000 1.283.000 1.276.000 1.536.000 1.457.000
Sum egenkapital 2.011.000 1.383.000 1.376.000 1.636.000 1.557.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 98.000 289.000 109.000 454.000 107.000
Betalbar skatt 201.000 98.000 195.000 366.000 347.000
Skyldig offentlige avgifter 498.000 377.000 395.000 363.000 345.000
Utbytte 0 -300.000 -800.000 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 445.000 667.000 372.000 1.270.000 254.000
Sum kortsiktig gjeld 1.242.000 1.431.000 1.071.000 2.452.000 1.053.000
Sum gjeld og egenkapital 3.253.000 2.814.000 2.447.000 4.088.000 2.610.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.000.000 1.343.000 1.307.000 1.606.000 1.546.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.9 2.2 1 2.5
Likviditetsgrad 2 1.6 0.9 0.6 1 1.7
Soliditet 61.8 49.1 56.2 4 59.7
Resultatgrad 8.1 4.4 8.3 17.6 15.0
Rentedekningsgrad 276.7 4 7 4 78.5
Gjeldsgrad 0.6 1 0.8 1.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 25.6 14.4 30.1 35.4 45.1
Signatur
08.01.2010
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex