Bergensgaten 22 AS
Juridisk navn:  Bergensgaten 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91318049
c/o Paul Caspari Risalléen 24 c/o Paul Caspari Risalléen 24 Fax: 22046100
0374 Oslo 374 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 866773572
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/5/1993 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.4%
Resultat  
  
-138.46%
Egenkapital  
  
-15.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000 1.739.000
Resultat: -155.000 -65.000 -110.000 -222.000 -557.000
Egenkapital: -1.156.000 -1.001.000 -936.000 -826.000 -392.000
Regnskap for  Bergensgaten 22 AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000 1.739.000
Driftskostnader -1.701.000 -1.591.000 -1.598.000 -1.679.000 -1.959.000
Driftsresultat 217.000 264.000 214.000 93.000 -220.000
Finansinntekter 21.000 22.000 24.000 24.000 31.000
Finanskostnader -394.000 -351.000 -347.000 -340.000 -367.000
Finans -373.000 -329.000 -323.000 -316.000 -336.000
Resultat før skatt -155.000 -65.000 -110.000 -222.000 -557.000
Skattekostnad 0 0 0 -212.000 133.000
Årsresultat -155.000 -65.000 -110.000 -435.000 -424.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.858.000 6.908.000 6.958.000 7.008.000 7.271.000
Sum omløpsmidler 273.000 294.000 318.000 207.000 89.000
Sum eiendeler 7.131.000 7.202.000 7.276.000 7.215.000 7.360.000
Sum opptjent egenkapital -1.256.000 -1.101.000 -1.036.000 -926.000 -492.000
Sum egenkapital -1.156.000 -1.001.000 -936.000 -826.000 -392.000
Sum langsiktig gjeld 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.500.000
Sum kortsiktig gjeld 288.000 203.000 213.000 42.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 7.132.000 7.202.000 7.277.000 7.216.000 7.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000 1.739.000
Driftsinntekter 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000 1.739.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.075.000 -1.017.000 -1.092.000 -825.000 -1.190.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -626.000 -574.000 -506.000 -854.000 -769.000
Driftskostnader -1.701.000 -1.591.000 -1.598.000 -1.679.000 -1.959.000
Driftsresultat 217.000 264.000 214.000 93.000 -220.000
Finansinntekter 21.000 22.000 24.000 24.000 31.000
Finanskostnader -394.000 -351.000 -347.000 -340.000 -367.000
Finans -373.000 -329.000 -323.000 -316.000 -336.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -155.000 -65.000 -110.000 -435.000 -424.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 212.000
Fast eiendom 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000
Sum finansielle anleggsmidler 913.000 963.000 1.013.000 1.063.000 1.113.000
Sum anleggsmidler 6.858.000 6.908.000 6.958.000 7.008.000 7.271.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 55.000 51.000 118.000 65.000 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 1.000
Kasse, bank 218.000 243.000 201.000 143.000 35.000
Sum omløpsmidler 273.000 294.000 318.000 207.000 89.000
Sum eiendeler 7.131.000 7.202.000 7.276.000 7.215.000 7.360.000
Sum opptjent egenkapital -1.256.000 -1.101.000 -1.036.000 -926.000 -492.000
Sum egenkapital -1.156.000 -1.001.000 -936.000 -826.000 -392.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 116.000
Sum langsiktig gjeld 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 7.500.000
Leverandørgjeld 24.000 3.000 18.000 1.000 76.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 98.000 42.000 82.000 1.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 166.000 158.000 112.000 39.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 288.000 203.000 213.000 42.000 252.000
Sum gjeld og egenkapital 7.132.000 7.202.000 7.277.000 7.216.000 7.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -15.000 91.000 105.000 165.000 -163.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.4 1.5 4.9 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 1.5 4.9 0.4
Soliditet -16.2 -13.9 -12.9 -11.4 -5.3
Resultatgrad 11.3 14.2 11.8 5.2 -12.7
Rentedekningsgrad 0.6 0.8 0.6 0.3 -0.5
Gjeldsgrad -7.2 -8.2 -8.8 -9.7 -19.8
Total kapitalrentabilitet 3.3 4 3.3 1.6 -2.6
Signatur
05.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex