Bergensgaten 22 AS
Juridisk navn:  Bergensgaten 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91318049
c/o Paul Caspari Risalléen 24 c/o Paul Caspari Risalléen 24 Fax: 22046100
0374 Oslo 374 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 866773572
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/5/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Centera Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.05%
Resultat  
  
-65.81%
Egenkapital  
  
-22.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.919.000 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000
Resultat: -257.000 -155.000 -65.000 -110.000 -222.000
Egenkapital: -1.413.000 -1.156.000 -1.001.000 -936.000 -826.000
Regnskap for  Bergensgaten 22 AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.919.000 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000
Driftskostnader -1.827.000 -1.701.000 -1.591.000 -1.598.000 -1.679.000
Driftsresultat 92.000 217.000 264.000 214.000 93.000
Finansinntekter 20.000 21.000 22.000 24.000 24.000
Finanskostnader -369.000 -394.000 -351.000 -347.000 -340.000
Finans -349.000 -373.000 -329.000 -323.000 -316.000
Resultat før skatt -257.000 -155.000 -65.000 -110.000 -222.000
Skattekostnad 0 0 0 -212.000
Årsresultat -257.000 -155.000 -65.000 -110.000 -435.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.808.000 6.858.000 6.908.000 6.958.000 7.008.000
Sum omløpsmidler 784.000 273.000 294.000 318.000 207.000
Sum eiendeler 7.592.000 7.131.000 7.202.000 7.276.000 7.215.000
Sum opptjent egenkapital -1.513.000 -1.256.000 -1.101.000 -1.036.000 -926.000
Sum egenkapital -1.413.000 -1.156.000 -1.001.000 -936.000 -826.000
Sum langsiktig gjeld 8.777.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Sum kortsiktig gjeld 228.000 288.000 203.000 213.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 7.592.000 7.132.000 7.202.000 7.277.000 7.216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.919.000 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000
Driftsinntekter 1.919.000 1.918.000 1.855.000 1.811.000 1.772.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -995.000 -1.075.000 -1.017.000 -1.092.000 -825.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -832.000 -626.000 -574.000 -506.000 -854.000
Driftskostnader -1.827.000 -1.701.000 -1.591.000 -1.598.000 -1.679.000
Driftsresultat 92.000 217.000 264.000 214.000 93.000
Finansinntekter 20.000 21.000 22.000 24.000 24.000
Finanskostnader -369.000 -394.000 -351.000 -347.000 -340.000
Finans -349.000 -373.000 -329.000 -323.000 -316.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -257.000 -155.000 -65.000 -110.000 -435.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000 5.946.000
Sum finansielle anleggsmidler 862.000 913.000 963.000 1.013.000 1.063.000
Sum anleggsmidler 6.808.000 6.858.000 6.908.000 6.958.000 7.008.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 90.000 55.000 51.000 118.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 695.000 218.000 243.000 201.000 143.000
Sum omløpsmidler 784.000 273.000 294.000 318.000 207.000
Sum eiendeler 7.592.000 7.131.000 7.202.000 7.276.000 7.215.000
Sum opptjent egenkapital -1.513.000 -1.256.000 -1.101.000 -1.036.000 -926.000
Sum egenkapital -1.413.000 -1.156.000 -1.001.000 -936.000 -826.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.777.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Leverandørgjeld -10.000 24.000 3.000 18.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 98.000 42.000 82.000 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 176.000 166.000 158.000 112.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 228.000 288.000 203.000 213.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 7.592.000 7.132.000 7.202.000 7.277.000 7.216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 556.000 -15.000 91.000 105.000 165.000
Likviditetsgrad 1 3.4 0.9 1.4 1.5 4.9
Likviditetsgrad 2 3.4 0.9 1.4 1.5 4.9
Soliditet -18.6 -16.2 -13.9 -12.9 -11.4
Resultatgrad 4.8 11.3 14.2 11.8 5.2
Rentedekningsgrad 0.2 0.6 0.8 0.6 0.3
Gjeldsgrad -6.4 -7.2 -8.2 -8.8 -9.7
Total kapitalrentabilitet 1.5 3.3 4 3.3 1.6
Signatur
05.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.05.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex