Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergensinstallatørenes Servicekontor Sa
Juridisk navn:  Bergensinstallatørenes Servicekontor Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55900415
Veiten 3 Veiten 3 Fax: 55901775
5012 Bergen 5012 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 970182438
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/18/1974
Foretakstype: SA
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Forretningsregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.39%
Resultat  
  
-7.58%
Egenkapital  
  
23.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.815.000 3.949.000 3.858.000 3.804.000 3.693.000
Resultat: 573.000 620.000 367.000 373.000 243.000
Egenkapital: 2.265.000 1.841.000 1.376.000 1.143.000 927.000
Regnskap for  Bergensinstallatørenes Servicekontor Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.815.000 3.949.000 3.858.000 3.804.000 3.693.000
Driftskostnader -3.247.000 -3.337.000 -3.499.000 -3.436.000 -3.454.000
Driftsresultat 568.000 612.000 359.000 368.000 239.000
Finansinntekter 5.000 9.000 8.000 5.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 5.000 9.000 8.000 5.000 5.000
Resultat før skatt 573.000 620.000 367.000 373.000 243.000
Skattekostnad -149.000 -155.000 -134.000 -157.000 -126.000
Årsresultat 424.000 465.000 233.000 216.000 117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 5.000
Sum omløpsmidler 2.654.000 2.238.000 1.609.000 1.466.000 1.203.000
Sum eiendeler 2.654.000 2.238.000 1.609.000 1.466.000 1.208.000
Sum opptjent egenkapital 2.265.000 1.841.000 1.376.000 1.143.000 927.000
Sum egenkapital 2.265.000 1.841.000 1.376.000 1.143.000 927.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 390.000 398.000 233.000 322.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 2.655.000 2.239.000 1.609.000 1.465.000 1.208.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 3.815.000 3.949.000 3.858.000 3.804.000 3.693.000
Driftsinntekter 3.815.000 3.949.000 3.858.000 3.804.000 3.693.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -600.000 -622.000 -539.000 -506.000 -496.000
Avskrivning 0 0 -5.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.647.000 -2.715.000 -2.960.000 -2.925.000 -2.951.000
Driftskostnader -3.247.000 -3.337.000 -3.499.000 -3.436.000 -3.454.000
Driftsresultat 568.000 612.000 359.000 368.000 239.000
Finansinntekter 5.000 9.000 8.000 5.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 5.000 9.000 8.000 5.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 424.000 465.000 233.000 216.000 117.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 5.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 5.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 18.000 38.000 70.000 88.000
Andre fordringer 21.000 147.000 0 0 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.599.000 2.074.000 1.571.000 1.396.000 1.111.000
Sum omløpsmidler 2.654.000 2.238.000 1.609.000 1.466.000 1.203.000
Sum eiendeler 2.654.000 2.238.000 1.609.000 1.466.000 1.208.000
Sum opptjent egenkapital 2.265.000 1.841.000 1.376.000 1.143.000 927.000
Sum egenkapital 2.265.000 1.841.000 1.376.000 1.143.000 927.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 109.000 118.000 6.000 39.000 6.000
Betalbar skatt 149.000 155.000 134.000 157.000 125.000
Skyldig offentlige avgifter 74.000 58.000 57.000 73.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57.000 66.000 37.000 53.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 390.000 398.000 233.000 322.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 2.655.000 2.239.000 1.609.000 1.465.000 1.208.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.264.000 1.840.000 1.376.000 1.144.000 922.000
Likviditetsgrad 1 6.8 5.6 6.9 4.6 4.3
Likviditetsgrad 2 6.8 5.6 6.9 4.6 4.3
Soliditet 85.3 82.2 85.5 7 76.7
Resultatgrad 14.9 15.5 9.3 9.7 6.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 21.6 27.7 22.8 25.5 20.2
Signatur
29.03.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex