Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergenvest Legesenter As
Juridisk navn:  Bergenvest Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55347874
Håsteins gate 9 Håsteins gate 9 Fax:
5160 Laksevåg 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 922302014
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/29/2019
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-66.08%
Resultat  
  
107.67%
Egenkapital  
  
18.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 997.000 2.939.000
Resultat: 29.000 -378.000
Egenkapital: -285.000 -351.000
Regnskap for  Bergenvest Legesenter As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 997.000 2.939.000
Driftskostnader -940.000 -3.307.000
Driftsresultat 57.000 -367.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -27.000 0
Finans -27.000 -11.000
Resultat før skatt 29.000 -378.000
Skattekostnad 37.000 -3000
Årsresultat 66.000 -381.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 0
Sum omløpsmidler 47.000 742.000
Sum eiendeler 81.000 782.000
Sum opptjent egenkapital -315.000 -381.000
Sum egenkapital -285.000 -351.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 366.000 1.133.000
Sum gjeld og egenkapital 81.000 782.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 860.000 770.000
Andre inntekter 137.000 2.169.000
Driftsinntekter 997.000 2.939.000
Varekostnad -1.000 -78.000
Lønninger -578.000 -2.032.000
Avskrivning 0
Nedskrivning -247.000
Andre driftskostnader -361.000 -949.000
Driftskostnader -940.000 -3.307.000
Driftsresultat 57.000 -367.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -27.000 0
Finans -27.000 -11.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 66.000 -381.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 34.000 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 34.000 0
Varebeholdning 3.000 3..000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 3.000 38.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 41.000 742.000
Sum omløpsmidler 47.000 742.000
Sum eiendeler 81.000 782.000
Sum opptjent egenkapital -315.000 -381.000
Sum egenkapital -285.000 -351.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1..000
Betalbar skatt 3..000
Skyldig offentlige avgifter 476.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 366.000 653.000
Sum kortsiktig gjeld 366.000 1.133.000
Sum gjeld og egenkapital 81.000 782.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -319.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1
Soliditet -351.9
Resultatgrad 5.7
Rentedekningsgrad 2.1
Gjeldsgrad -1.3
Total kapitalrentabilitet 70.4
Signatur
11.05.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex