Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergerkrysset Auto Mysen AS
Juridisk navn:  Bergerkrysset Auto Mysen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69847000
Postboks 113 Smedgata 3 Fax: 69847001
1851 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 961057507
Aksjekapital: 12.079.830 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 6/10/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.69%
Resultat  
  
-23.28%
Egenkapital  
  
1.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 150.833.000 145.465.000 152.915.000 158.950.000 164.645.000
Resultat: 2.159.000 2.814.000 785.000 4.257.000 4.987.000
Egenkapital: 31.471.000 30.987.000 30.593.000 30.486.000 30.144.000
Regnskap for  Bergerkrysset Auto Mysen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 150.833.000 145.465.000 152.915.000 158.950.000 164.645.000
Driftskostnader -148.264.000 -142.303.000 -151.379.000 -154.278.000 -159.299.000
Driftsresultat 2.568.000 3.162.000 1.535.000 4.672.000 5.347.000
Finansinntekter 401.000 462.000 352.000 382.000 451.000
Finanskostnader -810.000 -810.000 -1.103.000 -796.000 -811.000
Finans -409.000 -348.000 -751.000 -414.000 -360.000
Resultat før skatt 2.159.000 2.814.000 785.000 4.257.000 4.987.000
Skattekostnad -475.000 -619.000 -78.000 -916.000 -1.142.000
Årsresultat 1.684.000 2.195.000 707.000 3.341.000 3.845.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 25.552.000 24.511.000 23.725.000 20.602.000 22.429.000
Sum omløpsmidler 57.159.000 49.753.000 50.214.000 66.974.000 69.847.000
Sum eiendeler 82.711.000 74.264.000 73.939.000 87.576.000 92.276.000
Sum opptjent egenkapital 19.471.000 18.987.000 18.593.000 18.486.000 18.144.000
Sum egenkapital 31.471.000 30.987.000 30.593.000 30.486.000 30.144.000
Sum langsiktig gjeld 11.648.000 11.537.000 12.601.000 11.835.000 11.579.000
Sum kortsiktig gjeld 39.592.000 31.738.000 30.745.000 45.255.000 50.553.000
Sum gjeld og egenkapital 82.711.000 74.262.000 73.939.000 87.576.000 92.276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 146.865.000 141.432.000 149.927.000 155.866.000 161.596.000
Andre inntekter 3.969.000 4.032.000 2.987.000 3.084.000 3.048.000
Driftsinntekter 150.833.000 145.465.000 152.915.000 158.950.000 164.645.000
Varekostnad -116.081.000 -109.280.000 -118.106.000 -120.406.000 -125.115.000
Lønninger -19.582.000 -19.967.000 -21.037.000 -21.966.000 -21.362.000
Avskrivning -3.086.000 -2.839.000 -2.585.000 -2.700.000 -2.582.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.515.000 -10.217.000 -9.651.000 -9.206.000 -10.240.000
Driftskostnader -148.264.000 -142.303.000 -151.379.000 -154.278.000 -159.299.000
Driftsresultat 2.568.000 3.162.000 1.535.000 4.672.000 5.347.000
Finansinntekter 401.000 462.000 352.000 382.000 451.000
Finanskostnader -810.000 -810.000 -1.103.000 -796.000 -811.000
Finans -409.000 -348.000 -751.000 -414.000 -360.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.684.000 2.195.000 707.000 3.341.000 3.845.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.136.000 15.754.000 15.827.000 13.992.000 14.524.000
Sum varige driftsmidler 18.136.000 15.754.000 15.827.000 13.992.000 14.524.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.416.000 8.757.000 7.898.000 6.610.000 7.904.000
Sum anleggsmidler 25.552.000 24.511.000 23.725.000 20.602.000 22.429.000
Varebeholdning 28.493.000 22.741.000 29.225.000 39.361.000 32.338.000
Kundefordringer 6.956.000 3.586.000 1.942.000 4.544.000 3.889.000
Andre fordringer 935.000 1.493.000 1.112.000 2.518.000 3.777.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.775.000 21.933.000 17.935.000 20.551.000 29.843.000
Sum omløpsmidler 57.159.000 49.753.000 50.214.000 66.974.000 69.847.000
Sum eiendeler 82.711.000 74.264.000 73.939.000 87.576.000 92.276.000
Sum opptjent egenkapital 19.471.000 18.987.000 18.593.000 18.486.000 18.144.000
Sum egenkapital 31.471.000 30.987.000 30.593.000 30.486.000 30.144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.401.000 2.331.000 2.256.000 2.436.000 2.511.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.004.000 8.679.000 7.688.000 13.173.000 14.536.000
Sum langsiktig gjeld 11.648.000 11.537.000 12.601.000 11.835.000 11.579.000
Leverandørgjeld 25.095.000 8.615.000 10.312.000 14.254.000 19.148.000
Betalbar skatt 405.000 544.000 258.000 991.000 890.000
Skyldig offentlige avgifter 4.172.000 4.257.000 3.291.000 7.653.000 5.527.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.715.000 7.843.000 8.595.000 6.184.000 7.452.000
Sum kortsiktig gjeld 39.592.000 31.738.000 30.745.000 45.255.000 50.553.000
Sum gjeld og egenkapital 82.711.000 74.262.000 73.939.000 87.576.000 92.276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.567.000 18.015.000 19.469.000 21.719.000 19.294.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.6 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.7 0.6 0.7
Soliditet 38.0 41.7 41.4 34.8 32.7
Resultatgrad 1.7 2.2 1 2.9 3.2
Rentedekningsgrad 3.2 3.9 1.4 5.9 6.6
Gjeldsgrad 1.6 1.4 1.4 1.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 3.6 4.9 2.6 5.8 6.3
Signatur
10.01.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2022
Prokura hver for seg
Gimmingsrud Øyvind
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex