Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergsjøstølen
Juridisk navn:  Bergsjøstølen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32084618
Fax: 32084672
3570 Ål 3570 Ål
Fylke: Kommune:
Viken Ål
Org.nr: 965495312
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 11/17/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ål Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
35.77%
Resultat  
  
86.8%
Egenkapital  
  
38.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.707.000 4.940.000 4.412.000 4.417.000 4.321.000
Resultat: 1.005.000 538.000 311.000 93.000 313.000
Egenkapital: 2.813.000 2.033.000 1.649.000 1.417.000 1.344.000
Regnskap for  Bergsjøstølen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.707.000 4.940.000 4.412.000 4.417.000 4.321.000
Driftskostnader -5.675.000 -4.374.000 -4.066.000 -4.269.000 -3.939.000
Driftsresultat 1.033.000 566.000 346.000 147.000 382.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -28.000 -29.000 -36.000 -55.000 -70.000
Finans -28.000 -28.000 -35.000 -55.000 -69.000
Resultat før skatt 1.005.000 538.000 311.000 93.000 313.000
Skattekostnad -225.000 -121.000 -80.000 -19.000 -59.000
Årsresultat 780.000 417.000 231.000 74.000 254.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.061.000 2.662.000 2.443.000 2.513.000 2.546.000
Sum omløpsmidler 1.272.000 640.000 412.000 396.000 541.000
Sum eiendeler 4.333.000 3.302.000 2.855.000 2.909.000 3.087.000
Sum opptjent egenkapital 2.713.000 1.933.000 1.549.000 1.317.000 1.244.000
Sum egenkapital 2.813.000 2.033.000 1.649.000 1.417.000 1.344.000
Sum langsiktig gjeld 404.000 728.000 596.000 962.000 1.162.000
Sum kortsiktig gjeld 1.116.000 541.000 610.000 529.000 581.000
Sum gjeld og egenkapital 4.333.000 3.302.000 2.855.000 2.908.000 3.087.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.619.000 4.807.000 4.281.000 4.272.000 4.088.000
Andre inntekter 89.000 134.000 131.000 145.000 233.000
Driftsinntekter 6.707.000 4.940.000 4.412.000 4.417.000 4.321.000
Varekostnad -1.629.000 -1.106.000 -742.000 -840.000 -834.000
Lønninger -1.076.000 -918.000 -1.577.000 -1.456.000 -1.121.000
Avskrivning -230.000 -241.000 -190.000 -204.000 -180.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.741.000 -2.105.000 -1.557.000 -1.769.000 -1.804.000
Driftskostnader -5.675.000 -4.374.000 -4.066.000 -4.269.000 -3.939.000
Driftsresultat 1.033.000 566.000 346.000 147.000 382.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -28.000 -29.000 -36.000 -55.000 -70.000
Finans -28.000 -28.000 -35.000 -55.000 -69.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -34.000 0 0 0
Årsresultat 780.000 417.000 231.000 74.000 254.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 0 0 0 0
Fast eiendom 2.360.000 1.855.000 1.852.000 1.829.000 1.881.000
Maskiner anlegg 229.000 256.000 0 0 0
Driftsløsøre 380.000 499.000 539.000 632.000 612.000
Sum varige driftsmidler 2.969.000 2.610.000 2.391.000 2.461.000 2.494.000
Sum finansielle anleggsmidler 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000
Sum anleggsmidler 3.061.000 2.662.000 2.443.000 2.513.000 2.546.000
Varebeholdning 8.000 7.000 11.000 19.000 8.000
Kundefordringer 553.000 221.000 46.000 57.000 259.000
Andre fordringer 358.000 351.000 141.000 182.000 246.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 353.000 61.000 214.000 138.000 27.000
Sum omløpsmidler 1.272.000 640.000 412.000 396.000 541.000
Sum eiendeler 4.333.000 3.302.000 2.855.000 2.909.000 3.087.000
Sum opptjent egenkapital 2.713.000 1.933.000 1.549.000 1.317.000 1.244.000
Sum egenkapital 2.813.000 2.033.000 1.649.000 1.417.000 1.344.000
Sum avsetninger til forpliktelser 85.000 74.000 78.000 78.000 59.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 404.000 728.000 596.000 962.000 1.162.000
Leverandørgjeld 553.000 158.000 172.000 202.000 114.000
Betalbar skatt 215.000 125.000 79.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 97.000 67.000 182.000 105.000 139.000
Utbytte -34.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 252.000 191.000 177.000 223.000 328.000
Sum kortsiktig gjeld 1.116.000 541.000 610.000 529.000 581.000
Sum gjeld og egenkapital 4.333.000 3.302.000 2.855.000 2.908.000 3.087.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 156.000 99.000 -198.000 -133.000 -40.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 0.7 0.7 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 0.7 0.7 0.9
Soliditet 64.9 61.6 57.8 48.7 43.5
Resultatgrad 15.4 11.5 7.8 3.3 8.8
Rentedekningsgrad 36.9 19.5 9.6 2.7 5.5
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.7 1.1 1.3
Total kapitalrentabilitet 23.8 17.2 12.2 5.1 12.4
Signatur
08.07.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex