Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergstrøm Skogsdrift As
Juridisk navn:  Bergstrøm Skogsdrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ryskelveien 5 Ryskelveien 5 Fax:
1798 Aremark 1798 Aremark
Fylke: Kommune:
Viken Aremark
Org.nr: 924370114
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/13/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ruths Regnskapstjenester V/Ruth Skjelin
Utvikling:
Omsetning  
  
48.24%
Resultat  
  
102.15%
Egenkapital  
  
81.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 421.000 284.000 104.000
Resultat: 188.000 93.000 98.000
Egenkapital: 325.000 179.000 106.000
Regnskap for  Bergstrøm Skogsdrift As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 421.000 284.000 104.000
Driftskostnader -234.000 -191.000 -6.000
Driftsresultat 188.000 93.000 98.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 188.000 93.000 98.000
Skattekostnad -41.000 -20.000 -22.000
Årsresultat 146.000 72.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.000 0 0
Sum omløpsmidler 672.000 412.000 159.000
Sum eiendeler 733.000 412.000 159.000
Sum opptjent egenkapital 295.000 149.000 76.000
Sum egenkapital 325.000 179.000 106.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 407.000 233.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 733.000 413.000 159.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 421.000 284.000 104.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 421.000 284.000 104.000
Varekostnad -2.000 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -14.000 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -218.000 -191.000 -6.000
Driftskostnader -234.000 -191.000 -6.000
Driftsresultat 188.000 93.000 98.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 146.000 72.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 61.000 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 61.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 61.000 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 149.000 147.000 129.000
Andre fordringer 8.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 515.000 265.000 30.000
Sum omløpsmidler 672.000 412.000 159.000
Sum eiendeler 733.000 412.000 159.000
Sum opptjent egenkapital 295.000 149.000 76.000
Sum egenkapital 325.000 179.000 106.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000
Leverandørgjeld 5.000 16.000 0
Betalbar skatt 41.000 20.000 21.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 26.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 361.000 172.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 407.000 233.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 733.000 413.000 159.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 265.000 179.000 107.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 3.1
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 3.1
Soliditet 44.3 43.3 66.7
Resultatgrad 44.7 32.7 94.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 25.6 22.5 61.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex