Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bergvang AS
Juridisk navn:  Bergvang AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41915577
Bergvangveien 21 Bergvangveien 21 Fax:
1384 Asker 1384 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 991456333
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 7/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Halfdan Nitter AS
Regnskapsfører: Mgi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.52%
Resultat  
  
-44.54%
Egenkapital  
  
-181.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 8.183.000 9.462.000 10.603.000 9.025.000 7.131.000
Resultat: -821.000 -568.000 -387.000 -480.000 -672.000
Egenkapital: -369.000 452.000 1.020.000 1.407.000 1.887.000
Regnskap for  Bergvang AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 8.183.000 9.462.000 10.603.000 9.025.000 7.131.000
Driftskostnader -9.038.000 -10.030.000 -10.991.000 -9.507.000 -7.819.000
Driftsresultat -855.000 -568.000 -387.000 -480.000 -688.000
Finansinntekter 34.000 0 0 0 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 34.000 0 0 0 16.000
Resultat før skatt -821.000 -568.000 -387.000 -480.000 -672.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -821.000 -568.000 -387.000 -480.000 -672.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 548.000 1.319.000 1.431.000 1.741.000 1.262.000
Sum omløpsmidler 1.947.000 2.519.000 2.854.000 2.331.000 2.147.000
Sum eiendeler 2.495.000 3.838.000 4.285.000 4.072.000 3.409.000
Sum opptjent egenkapital -3.669.000 -2.848.000 -2.280.000 -1.893.000 -1.413.000
Sum egenkapital -369.000 452.000 1.020.000 1.407.000 1.887.000
Sum langsiktig gjeld 2.116.000 2.210.000 2.427.000 1.682.000 901.000
Sum kortsiktig gjeld 748.000 1.175.000 838.000 982.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 2.495.000 3.837.000 4.285.000 4.071.000 3.408.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.183.000 9.459.000 10.591.000 9.007.000 7.131.000
Andre inntekter 4.000 12.000 18.000 0
Driftsinntekter 8.183.000 9.462.000 10.603.000 9.025.000 7.131.000
Varekostnad -2.172.000 -1.854.000 -2.913.000 -2.445.000 -1.995.000
Lønninger -2.735.000 -4.196.000 -4.671.000 -3.864.000 -3.257.000
Avskrivning -190.000 -246.000 -264.000 -274.000 -265.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.941.000 -3.734.000 -3.143.000 -2.924.000 -2.302.000
Driftskostnader -9.038.000 -10.030.000 -10.991.000 -9.507.000 -7.819.000
Driftsresultat -855.000 -568.000 -387.000 -480.000 -688.000
Finansinntekter 34.000 0 0 0 16.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 34.000 0 0 0 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -821.000 -568.000 -387.000 -480.000 -672.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 229.000 95.000 95.000 0 0
Maskiner anlegg 178.000 450.000 562.000 623.000 392.000
Driftsløsøre 64.000 289.000 384.000 415.000 342.000
Sum varige driftsmidler 471.000 834.000 1.041.000 1.038.000 734.000
Sum finansielle anleggsmidler 77.000 485.000 390.000 703.000 528.000
Sum anleggsmidler 548.000 1.319.000 1.431.000 1.741.000 1.262.000
Varebeholdning 1.702.000 1.695.000 1.733.000 1.764.000 1.604.000
Kundefordringer 58.000 397.000 276.000 382.000 244.000
Andre fordringer 113.000 246.000 469.000 167.000 152.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 74.000 182.000 377.000 17.000 146.000
Sum omløpsmidler 1.947.000 2.519.000 2.854.000 2.331.000 2.147.000
Sum eiendeler 2.495.000 3.838.000 4.285.000 4.072.000 3.409.000
Sum opptjent egenkapital -3.669.000 -2.848.000 -2.280.000 -1.893.000 -1.413.000
Sum egenkapital -369.000 452.000 1.020.000 1.407.000 1.887.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.116.000 2.210.000 2.427.000 1.682.000 901.000
Leverandørgjeld 240.000 387.000 156.000 437.000 109.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 175.000 361.000 210.000 171.000 180.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 333.000 427.000 471.000 374.000 331.000
Sum kortsiktig gjeld 748.000 1.175.000 838.000 982.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 2.495.000 3.837.000 4.285.000 4.071.000 3.408.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.199.000 1.344.000 2.016.000 1.349.000 1.527.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.1 3.4 2.4 3.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.7 1.3 0.6 0.9
Soliditet -14.8 11.8 23.8 34.6 55.4
Resultatgrad -10.4 -3.6 -5.3 -9.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -7.8 7.5 3.2 1.9 0.8
Total kapitalrentabilitet -32.9 -14.8 -11.8 -19.7
Signatur
27.01.2022
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex