Bergvang AS
Juridisk navn:  Bergvang AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41915577
Bergvangveien 21 Bergvangveien 21 Fax:
1384 Asker 1384 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 991456333
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 7/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Halfdan Nitter AS
Regnskapsfører: Mgi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.01%
Resultat  
  
129.23%
Egenkapital  
  
336.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.937.000 8.183.000 9.462.000 10.603.000 9.025.000
Resultat: 240.000 -821.000 -568.000 -387.000 -480.000
Egenkapital: 872.000 -369.000 452.000 1.020.000 1.407.000
Regnskap for  Bergvang AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.937.000 8.183.000 9.462.000 10.603.000 9.025.000
Driftskostnader -7.714.000 -9.038.000 -10.030.000 -10.991.000 -9.507.000
Driftsresultat 222.000 -855.000 -568.000 -387.000 -480.000
Finansinntekter 33.000 34.000 0 0 0
Finanskostnader -16.000 0 0 0
Finans 17.000 34.000 0 0 0
Resultat før skatt 240.000 -821.000 -568.000 -387.000 -480.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 240.000 -821.000 -568.000 -387.000 -480.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 857.000 548.000 1.319.000 1.431.000 1.741.000
Sum omløpsmidler 2.404.000 1.947.000 2.519.000 2.854.000 2.331.000
Sum eiendeler 3.261.000 2.495.000 3.838.000 4.285.000 4.072.000
Sum opptjent egenkapital -3.428.000 -3.669.000 -2.848.000 -2.280.000 -1.893.000
Sum egenkapital 872.000 -369.000 452.000 1.020.000 1.407.000
Sum langsiktig gjeld 1.643.000 2.116.000 2.210.000 2.427.000 1.682.000
Sum kortsiktig gjeld 746.000 748.000 1.175.000 838.000 982.000
Sum gjeld og egenkapital 3.261.000 2.495.000 3.837.000 4.285.000 4.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.589.000 8.183.000 9.459.000 10.591.000 9.007.000
Andre inntekter 347.000 4.000 12.000 18.000
Driftsinntekter 7.937.000 8.183.000 9.462.000 10.603.000 9.025.000
Varekostnad -2.083.000 -2.172.000 -1.854.000 -2.913.000 -2.445.000
Lønninger -2.277.000 -2.735.000 -4.196.000 -4.671.000 -3.864.000
Avskrivning -183.000 -190.000 -246.000 -264.000 -274.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.171.000 -3.941.000 -3.734.000 -3.143.000 -2.924.000
Driftskostnader -7.714.000 -9.038.000 -10.030.000 -10.991.000 -9.507.000
Driftsresultat 222.000 -855.000 -568.000 -387.000 -480.000
Finansinntekter 33.000 34.000 0 0 0
Finanskostnader -16.000 0 0 0
Finans 17.000 34.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 240.000 -821.000 -568.000 -387.000 -480.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 263.000 229.000 95.000 95.000 0
Maskiner anlegg 278.000 178.000 450.000 562.000 623.000
Driftsløsøre 240.000 64.000 289.000 384.000 415.000
Sum varige driftsmidler 781.000 471.000 834.000 1.041.000 1.038.000
Sum finansielle anleggsmidler 76.000 77.000 485.000 390.000 703.000
Sum anleggsmidler 857.000 548.000 1.319.000 1.431.000 1.741.000
Varebeholdning 2.085.000 1.702.000 1.695.000 1.733.000 1.764.000
Kundefordringer 30.000 58.000 397.000 276.000 382.000
Andre fordringer 157.000 113.000 246.000 469.000 167.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 132.000 74.000 182.000 377.000 17.000
Sum omløpsmidler 2.404.000 1.947.000 2.519.000 2.854.000 2.331.000
Sum eiendeler 3.261.000 2.495.000 3.838.000 4.285.000 4.072.000
Sum opptjent egenkapital -3.428.000 -3.669.000 -2.848.000 -2.280.000 -1.893.000
Sum egenkapital 872.000 -369.000 452.000 1.020.000 1.407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.643.000 2.116.000 2.210.000 2.427.000 1.682.000
Leverandørgjeld 203.000 240.000 387.000 156.000 437.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 153.000 175.000 361.000 210.000 171.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 390.000 333.000 427.000 471.000 374.000
Sum kortsiktig gjeld 746.000 748.000 1.175.000 838.000 982.000
Sum gjeld og egenkapital 3.261.000 2.495.000 3.837.000 4.285.000 4.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.658.000 1.199.000 1.344.000 2.016.000 1.349.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.6 2.1 3.4 2.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.7 1.3 0.6
Soliditet 26.7 -14.8 11.8 23.8 34.6
Resultatgrad 2.8 -10.4 -3.6 -5.3
Rentedekningsgrad 13.9
Gjeldsgrad 2.7 -7.8 7.5 3.2 1.9
Total kapitalrentabilitet 7.8 -32.9 -14.8 -11.8
Signatur
27.01.2022
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex