Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Berle Fisk AS
Juridisk navn:  Berle Fisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78981430
Postboks 310 Storgata 22 Fax: 78981530
9981 Berlevåg 9980 Berlevåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Berlevåg
Org.nr: 974404648
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 27
Etableringsdato: 4/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.03%
Resultat  
  
-37.75%
Egenkapital  
  
6.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 55.959.000 62.200.000 69.399.000 67.074.000 77.876.000
Resultat: 569.000 914.000 988.000 490.000 -440.000
Egenkapital: 6.294.000 5.907.000 5.030.000 4.042.000 3.552.000
Regnskap for  Berle Fisk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 55.959.000 62.200.000 69.399.000 67.074.000 77.876.000
Driftskostnader -55.058.000 -61.538.000 -67.897.000 -66.573.000 -78.276.000
Driftsresultat 902.000 662.000 1.502.000 501.000 -400.000
Finansinntekter 37.000 344.000 12.000 17.000 7.000
Finanskostnader -369.000 -92.000 -526.000 -28.000 -47.000
Finans -332.000 252.000 -514.000 -11.000 -40.000
Resultat før skatt 569.000 914.000 988.000 490.000 -440.000
Skattekostnad -182.000 -37.000 0 0 0
Årsresultat 387.000 877.000 988.000 490.000 -440.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.160.000 12.120.000 12.563.000 10.702.000 11.435.000
Sum omløpsmidler 2.522.000 2.241.000 2.331.000 3.597.000 1.958.000
Sum eiendeler 12.682.000 14.361.000 14.894.000 14.299.000 13.393.000
Sum opptjent egenkapital 6.194.000 5.807.000 4.930.000 3.942.000 3.452.000
Sum egenkapital 6.294.000 5.907.000 5.030.000 4.042.000 3.552.000
Sum langsiktig gjeld 1.809.000 2.047.000 2.565.000 2.508.000 4.234.000
Sum kortsiktig gjeld 4.578.000 6.407.000 7.299.000 7.749.000 5.606.000
Sum gjeld og egenkapital 12.681.000 14.361.000 14.894.000 14.299.000 13.392.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.738.000 61.919.000 69.219.000 66.889.000 77.780.000
Andre inntekter 221.000 281.000 180.000 186.000 97.000
Driftsinntekter 55.959.000 62.200.000 69.399.000 67.074.000 77.876.000
Varekostnad -41.643.000 -48.828.000 -54.228.000 -52.834.000 -55.663.000
Lønninger -7.060.000 -6.814.000 -7.337.000 -7.403.000 -8.384.000
Avskrivning -1.307.000 -1.444.000 -1.215.000 -1.205.000 -1.124.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.048.000 -4.452.000 -5.117.000 -5.131.000 -13.105.000
Driftskostnader -55.058.000 -61.538.000 -67.897.000 -66.573.000 -78.276.000
Driftsresultat 902.000 662.000 1.502.000 501.000 -400.000
Finansinntekter 37.000 344.000 12.000 17.000 7.000
Finanskostnader -369.000 -92.000 -526.000 -28.000 -47.000
Finans -332.000 252.000 -514.000 -11.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 387.000 877.000 988.000 490.000 -440.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.056.000 6.492.000 6.442.000 6.756.000 7.162.000
Maskiner anlegg 2.822.000 3.169.000 3.319.000 688.000 400.000
Driftsløsøre 851.000 1.170.000 1.570.000 2.024.000 2.645.000
Sum varige driftsmidler 9.730.000 10.830.000 11.330.000 9.469.000 10.208.000
Sum finansielle anleggsmidler 430.000 1.290.000 1.233.000 1.233.000 1.227.000
Sum anleggsmidler 10.160.000 12.120.000 12.563.000 10.702.000 11.435.000
Varebeholdning 245.000 61.000 50.000 153.000 45.000
Kundefordringer 161.000 29.000 29.000 32.000 0
Andre fordringer 1.230.000 1.633.000 1.729.000 1.692.000 1.494.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 886.000 516.000 523.000 1.720.000 418.000
Sum omløpsmidler 2.522.000 2.241.000 2.331.000 3.597.000 1.958.000
Sum eiendeler 12.682.000 14.361.000 14.894.000 14.299.000 13.393.000
Sum opptjent egenkapital 6.194.000 5.807.000 4.930.000 3.942.000 3.452.000
Sum egenkapital 6.294.000 5.907.000 5.030.000 4.042.000 3.552.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 401.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.809.000 2.047.000 2.565.000 2.508.000 4.234.000
Leverandørgjeld 741.000 2.503.000 2.039.000 4.135.000 3.485.000
Betalbar skatt 182.000 37.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 331.000 13.000 339.000 4.000 9.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.324.000 3.854.000 4.520.000 3.609.000 2.112.000
Sum kortsiktig gjeld 4.578.000 6.407.000 7.299.000 7.749.000 5.606.000
Sum gjeld og egenkapital 12.681.000 14.361.000 14.894.000 14.299.000 13.392.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.056.000 -4.166.000 -4.968.000 -4.152.000 -3.648.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.3 0.3 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.3 0.3 0.4 0.3
Soliditet 49.6 41.1 33.8 28.3 26.5
Resultatgrad 1.6 1.1 2.2 0.7 -0.5
Rentedekningsgrad 2.4 7.2 2.9 17.9 -8.5
Gjeldsgrad 1.0 1.4 2 2.5 2.8
Total kapitalrentabilitet 7.4 7.0 10.2 3.6 -2.9
Signatur
18.10.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.10.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex