Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Berle Fisk AS
Juridisk navn:  Berle Fisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78981430
Postboks 310 Storgata 22 Fax: 78981530
9981 Berlevåg 9980 Berlevåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Berlevåg
Org.nr: 974404648
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 4/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.37%
Resultat  
  
-7.49%
Egenkapital  
  
17.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 62.200.000 69.399.000 67.074.000 77.876.000 66.319.000
Resultat: 914.000 988.000 490.000 -440.000 -1.770.000
Egenkapital: 5.907.000 5.030.000 4.042.000 3.552.000 3.992.000
Regnskap for  Berle Fisk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 62.200.000 69.399.000 67.074.000 77.876.000 66.319.000
Driftskostnader -61.538.000 -67.897.000 -66.573.000 -78.276.000 -68.005.000
Driftsresultat 662.000 1.502.000 501.000 -400.000 -1.686.000
Finansinntekter 344.000 12.000 17.000 7.000 19.000
Finanskostnader -92.000 -526.000 -28.000 -47.000 -102.000
Finans 252.000 -514.000 -11.000 -40.000 -83.000
Resultat før skatt 914.000 988.000 490.000 -440.000 -1.770.000
Skattekostnad -37.000 0 0 0 -15.000
Årsresultat 877.000 988.000 490.000 -440.000 -1.785.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.120.000 12.563.000 10.702.000 11.435.000 12.059.000
Sum omløpsmidler 2.241.000 2.331.000 3.597.000 1.958.000 1.701.000
Sum eiendeler 14.361.000 14.894.000 14.299.000 13.393.000 13.760.000
Sum opptjent egenkapital 5.807.000 4.930.000 3.942.000 3.452.000 3.892.000
Sum egenkapital 5.907.000 5.030.000 4.042.000 3.552.000 3.992.000
Sum langsiktig gjeld 2.047.000 2.565.000 2.508.000 4.234.000 5.910.000
Sum kortsiktig gjeld 6.407.000 7.299.000 7.749.000 5.606.000 3.857.000
Sum gjeld og egenkapital 14.361.000 14.894.000 14.299.000 13.392.000 13.759.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.919.000 69.219.000 66.889.000 77.780.000 66.211.000
Andre inntekter 281.000 180.000 186.000 97.000 108.000
Driftsinntekter 62.200.000 69.399.000 67.074.000 77.876.000 66.319.000
Varekostnad -48.828.000 -54.228.000 -52.834.000 -55.663.000 -47.804.000
Lønninger -6.814.000 -7.337.000 -7.403.000 -8.384.000 -7.307.000
Avskrivning -1.444.000 -1.215.000 -1.205.000 -1.124.000 -1.311.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.452.000 -5.117.000 -5.131.000 -13.105.000 -11.583.000
Driftskostnader -61.538.000 -67.897.000 -66.573.000 -78.276.000 -68.005.000
Driftsresultat 662.000 1.502.000 501.000 -400.000 -1.686.000
Finansinntekter 344.000 12.000 17.000 7.000 19.000
Finanskostnader -92.000 -526.000 -28.000 -47.000 -102.000
Finans 252.000 -514.000 -11.000 -40.000 -83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 877.000 988.000 490.000 -440.000 -1.785.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.492.000 6.442.000 6.756.000 7.162.000 7.569.000
Maskiner anlegg 3.169.000 3.319.000 688.000 400.000 187.000
Driftsløsøre 1.170.000 1.570.000 2.024.000 2.645.000 3.204.000
Sum varige driftsmidler 10.830.000 11.330.000 9.469.000 10.208.000 10.960.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.290.000 1.233.000 1.233.000 1.227.000 1.099.000
Sum anleggsmidler 12.120.000 12.563.000 10.702.000 11.435.000 12.059.000
Varebeholdning 61.000 50.000 153.000 45.000 63.000
Kundefordringer 29.000 29.000 32.000 0 17.000
Andre fordringer 1.633.000 1.729.000 1.692.000 1.494.000 1.283.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 516.000 523.000 1.720.000 418.000 337.000
Sum omløpsmidler 2.241.000 2.331.000 3.597.000 1.958.000 1.701.000
Sum eiendeler 14.361.000 14.894.000 14.299.000 13.393.000 13.760.000
Sum opptjent egenkapital 5.807.000 4.930.000 3.942.000 3.452.000 3.892.000
Sum egenkapital 5.907.000 5.030.000 4.042.000 3.552.000 3.992.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 401.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.047.000 2.565.000 2.508.000 4.234.000 5.910.000
Leverandørgjeld 2.503.000 2.039.000 4.135.000 3.485.000 1.618.000
Betalbar skatt 37.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 339.000 4.000 9.000 219.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.854.000 4.520.000 3.609.000 2.112.000 2.020.000
Sum kortsiktig gjeld 6.407.000 7.299.000 7.749.000 5.606.000 3.857.000
Sum gjeld og egenkapital 14.361.000 14.894.000 14.299.000 13.392.000 13.759.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.166.000 -4.968.000 -4.152.000 -3.648.000 -2.156.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4
Soliditet 41.1 33.8 28.3 26.5 2
Resultatgrad 1.1 2.2 0.7 -0.5 -2.5
Rentedekningsgrad 7.2 2.9 17.9 -8.5 -16.5
Gjeldsgrad 1.4 2 2.5 2.8 2.4
Total kapitalrentabilitet 7.0 10.2 3.6 -2.9 -12.1
Signatur
18.10.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.10.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex