Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bernardson AS
Juridisk navn:  Bernardson AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90602150
Nordkappveien 8 Nordkappveien 8 Fax:
9750 Honningsvåg 9750 Honningsvåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Nordkapp
Org.nr: 983717586
Aksjekapital: 930.000 NOK
Etableringsdato: 9/3/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Enter Revisjon Hålogaland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.93%
Resultat  
  
-30.16%
Egenkapital  
  
-16.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.020.000 6.349.000 6.085.000 5.776.000 4.307.000
Resultat: 389.000 557.000 570.000 237.000 -23.000
Egenkapital: 2.944.000 3.523.000 3.102.000 2.403.000 2.211.000
Regnskap for  Bernardson AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.020.000 6.349.000 6.085.000 5.776.000 4.307.000
Driftskostnader -4.582.000 -5.790.000 -5.506.000 -5.515.000 -4.320.000
Driftsresultat 438.000 559.000 579.000 261.000 -13.000
Finansinntekter 1.000 2..000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -50.000 0 -10.000 -25.000 -11.000
Finans -49.000 -2000 -9.000 -24.000 -9.000
Resultat før skatt 389.000 557.000 570.000 237.000 -23.000
Skattekostnad -69.000 -136.000 128.000 -45.000 19.000
Årsresultat 320.000 421.000 699.000 192.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.138.000 1.819.000 1.819.000 1.767.000 1.956.000
Sum omløpsmidler 1.275.000 2.329.000 2.262.000 1.929.000 1.551.000
Sum eiendeler 5.413.000 4.884.000 4.081.000 3.696.000 3.507.000
Sum opptjent egenkapital 2.014.000 2.593.000 2.172.000 1.473.000 1.281.000
Sum egenkapital 2.944.000 3.523.000 3.102.000 2.403.000 2.211.000
Sum langsiktig gjeld 1.189.000 0 0 505.000 793.000
Sum kortsiktig gjeld 1.279.000 1.361.000 978.000 787.000 503.000
Sum gjeld og egenkapital 5.412.000 4.884.000 4.080.000 3.695.000 3.507.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.935.000 6.287.000 5.978.000 5.868.000 4.373.000
Andre inntekter 85.000 63.000 106.000 -92.000 -66.000
Driftsinntekter 5.020.000 6.349.000 6.085.000 5.776.000 4.307.000
Varekostnad -27.000 -2000 -8.000 -16.000 -15.000
Lønninger -2.918.000 -4.224.000 -4.010.000 -3.849.000 -2.606.000
Avskrivning -513.000 -263.000 -216.000 -214.000 -253.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.124.000 -1.301.000 -1.272.000 -1.436.000 -1.446.000
Driftskostnader -4.582.000 -5.790.000 -5.506.000 -5.515.000 -4.320.000
Driftsresultat 438.000 559.000 579.000 261.000 -13.000
Finansinntekter 1.000 2..000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -50.000 0 -10.000 -25.000 -11.000
Finans -49.000 -2000 -9.000 -24.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -899.000 0 0 0 -1.000.000
Årsresultat 320.000 421.000 699.000 192.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 616.000 695.000 695.000 695.000 695.000
Fast eiendom 1.115.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 576.000 1.811.000 153.000 20.000 42.000
Sum varige driftsmidler 3.521.000 352.000 1.123.000 1.071.000 1.261.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.138.000 1.819.000 1.819.000 1.767.000 1.956.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 0 0 0 0
Andre fordringer 944.000 744.000 494.000 463.000 380.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 286.000 2.329.000 1.768.000 1.466.000 1.171.000
Sum omløpsmidler 1.275.000 2.329.000 2.262.000 1.929.000 1.551.000
Sum eiendeler 5.413.000 4.884.000 4.081.000 3.696.000 3.507.000
Sum opptjent egenkapital 2.014.000 2.593.000 2.172.000 1.473.000 1.281.000
Sum egenkapital 2.944.000 3.523.000 3.102.000 2.403.000 2.211.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 0 0 276.000 314.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.189.000 0 0 505.000 793.000
Leverandørgjeld 67.000 66.000 -50.000 0 0
Betalbar skatt 46.000 136.000 147.000 83.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 137.000 478.000 702.000 588.000 294.000
Utbytte -899.000 0 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 129.000 682.000 178.000 218.000 282.000
Sum kortsiktig gjeld 1.279.000 1.361.000 978.000 787.000 503.000
Sum gjeld og egenkapital 5.412.000 4.884.000 4.080.000 3.695.000 3.507.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.000 1.284.000 1.142.000 1.048.000
Likviditetsgrad 1 1.0 2.3 2.5 3.1
Likviditetsgrad 2 1.0 2.3 2.5 3.1
Soliditet 54.4 7 6 6
Resultatgrad 8.7 9.5 4.5 -0.3
Rentedekningsgrad 8.8 57.9 10.4 -1.2
Gjeldsgrad 0.8 0.3 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 8.1 14.2 7.1 -0.3
Signatur
23.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.06.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex