Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bertel O. Steen Defence & Security As
Juridisk navn:  Bertel O. Steen Defence & Security As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67926000
Klaus Torgårds vei 3 Klaus Torgårds vei 3 Fax: 67905310
0372 Oslo 372 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 946183253
Aksjekapital: 6.111.429 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 11/10/1987
Foretakstype: AS
Tidligere navn: bertel o. steen industri as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
71.87%
Resultat  
  
42.38%
Egenkapital  
  
56.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 139.211.000 81.000.000 99.410.000 55.002.000 54.086.000
Resultat: 16.748.000 11.763.000 10.222.000 1.781.000 827.000
Egenkapital: 35.204.000 22.431.000 16.771.000 9.405.000 10.447.000
Regnskap for  Bertel O. Steen Defence & Security As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 139.211.000 81.000.000 99.410.000 55.002.000 54.086.000
Driftskostnader -122.186.000 -69.699.000 -89.401.000 -52.947.000 -53.025.000
Driftsresultat 17.024.000 11.300.000 10.009.000 2.055.000 1.061.000
Finansinntekter 2.519.000 1.448.000 766.000 561.000 275.000
Finanskostnader -2.795.000 -985.000 -554.000 -835.000 -509.000
Finans -276.000 463.000 212.000 -274.000 -234.000
Resultat før skatt 16.748.000 11.763.000 10.222.000 1.781.000 827.000
Skattekostnad -3.975.000 -2.632.000 -2.303.000 -568.000 -351.000
Årsresultat 12.773.000 9.131.000 7.919.000 1.212.000 477.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.637.000 16.553.000 10.370.000 2.554.000 15.315.000
Sum omløpsmidler 29.104.000 27.018.000 26.172.000 21.980.000 16.309.000
Sum eiendeler 59.741.000 43.571.000 36.542.000 24.534.000 31.624.000
Sum opptjent egenkapital 17.320.000 4.546.000 0 -4.463.000 -3.422.000
Sum egenkapital 35.204.000 22.431.000 16.771.000 9.405.000 10.447.000
Sum langsiktig gjeld 2.455.000 2.090.000 2.032.000 2.511.000 1.626.000
Sum kortsiktig gjeld 22.081.000 19.051.000 17.739.000 12.619.000 19.552.000
Sum gjeld og egenkapital 59.741.000 43.572.000 36.542.000 24.536.000 31.625.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 139.211.000 81.000.000 99.410.000 55.002.000 53.823.000
Andre inntekter 0 0 263.000
Driftsinntekter 139.211.000 81.000.000 99.410.000 55.002.000 54.086.000
Varekostnad -89.951.000 -44.196.000 -67.476.000 -34.595.000 -36.786.000
Lønninger -21.798.000 -16.479.000 -12.481.000 -10.528.000 -10.304.000
Avskrivning -351.000 -320.000 -274.000 -393.000 -446.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.086.000 -8.704.000 -9.170.000 -7.431.000 -5.489.000
Driftskostnader -122.186.000 -69.699.000 -89.401.000 -52.947.000 -53.025.000
Driftsresultat 17.024.000 11.300.000 10.009.000 2.055.000 1.061.000
Finansinntekter 2.519.000 1.448.000 766.000 561.000 275.000
Finanskostnader -2.795.000 -985.000 -554.000 -835.000 -509.000
Finans -276.000 463.000 212.000 -274.000 -234.000
Konsernbidrag -4.585.000 -8.865.000 -2.253.000 -1.433.000
Utbytte 0 0 -1.000.000
Årsresultat 12.773.000 9.131.000 7.919.000 1.212.000 477.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 795.000 642.000 1.980.000 1.783.000 1.678.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 390.000 591.000 630.000 772.000 1.537.000
Sum varige driftsmidler 390.000 591.000 630.000 772.000 1.537.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.452.000 15.321.000 7.760.000 0 12.100.000
Sum anleggsmidler 30.637.000 16.553.000 10.370.000 2.554.000 15.315.000
Varebeholdning 8.938.000 10.033.000 7.755.000 5.620.000 3.383.000
Kundefordringer 11.927.000 11.249.000 10.817.000 11.498.000 6.664.000
Andre fordringer 4.704.000 2.364.000 5.372.000 2.686.000 3.788.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.468.000 1.111.000 956.000 907.000 718.000
Sum omløpsmidler 29.104.000 27.018.000 26.172.000 21.980.000 16.309.000
Sum eiendeler 59.741.000 43.571.000 36.542.000 24.534.000 31.624.000
Sum opptjent egenkapital 17.320.000 4.546.000 0 -4.463.000 -3.422.000
Sum egenkapital 35.204.000 22.431.000 16.771.000 9.405.000 10.447.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.455.000 2.090.000 2.032.000 1.833.000 1.626.000
Gjeld til kredittinstitutt 407.000 5.072.000 3.477.000 3.522.000 3.212.000
Sum langsiktig gjeld 2.455.000 2.090.000 2.032.000 2.511.000 1.626.000
Leverandørgjeld 2.815.000 2.222.000 5.144.000 1.205.000 7.459.000
Betalbar skatt 4.128.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.002.000 5.673.000 4.848.000 3.882.000 5.816.000
Utbytte 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 7.730.000 6.084.000 4.270.000 4.010.000 3.065.000
Sum kortsiktig gjeld 22.081.000 19.051.000 17.739.000 12.619.000 19.552.000
Sum gjeld og egenkapital 59.741.000 43.572.000 36.542.000 24.536.000 31.625.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.023.000 7.967.000 8.433.000 9.361.000 -3.243.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1 1.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 1.3 0.7
Soliditet 58.9 51.5 45.9 38.3 3
Resultatgrad 12.2 14.0 10.1 3.7 2
Rentedekningsgrad 6.1 11.5 18.1 2.5 2.1
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.2 1.6 2
Total kapitalrentabilitet 32.7 29.3 29.5 10.7 4.2
Signatur
13.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
06.05.2021
Prokura
Remmem Geir Arne
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex