Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Best Lier As
Juridisk navn:  Best Lier As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97740952
Lierbakkene 12 Lierbakkene 12 Fax:
3414 Lierstranda 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 897324792
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 8/18/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.12%
Resultat  
  
19.48%
Egenkapital  
  
31.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.947.000 9.373.000 9.819.000 9.319.000 8.840.000
Resultat: 1.337.000 1.119.000 1.181.000 759.000 648.000
Egenkapital: 4.348.000 3.305.000 2.434.000 1.526.000 976.000
Regnskap for  Best Lier As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.947.000 9.373.000 9.819.000 9.319.000 8.840.000
Driftskostnader -8.619.000 -8.255.000 -8.644.000 -8.560.000 -8.195.000
Driftsresultat 1.329.000 1.118.000 1.175.000 759.000 645.000
Finansinntekter 8.000 2.000 6.000 1.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans 8.000 1.000 6.000 0 4.000
Resultat før skatt 1.337.000 1.119.000 1.181.000 759.000 648.000
Skattekostnad -294.000 -247.000 -274.000 -208.000 -163.000
Årsresultat 1.043.000 871.000 907.000 550.000 485.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 245.000 124.000 135.000 151.000 20.000
Sum omløpsmidler 4.825.000 3.612.000 2.843.000 1.888.000 1.387.000
Sum eiendeler 5.070.000 3.736.000 2.978.000 2.039.000 1.407.000
Sum opptjent egenkapital 4.248.000 3.205.000 2.334.000 1.426.000 876.000
Sum egenkapital 4.348.000 3.305.000 2.434.000 1.526.000 976.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 721.000 430.000 544.000 513.000 431.000
Sum gjeld og egenkapital 5.069.000 3.735.000 2.978.000 2.039.000 1.407.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.947.000 9.373.000 9.819.000 9.319.000 8.840.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.947.000 9.373.000 9.819.000 9.319.000 8.840.000
Varekostnad -5.827.000 -5.710.000 -6.121.000 -6.184.000 -6.084.000
Lønninger -1.778.000 -1.580.000 -1.493.000 -1.321.000 -1.199.000
Avskrivning -3.000 -11.000 -17.000 -19.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.011.000 -954.000 -1.013.000 -1.036.000 -899.000
Driftskostnader -8.619.000 -8.255.000 -8.644.000 -8.560.000 -8.195.000
Driftsresultat 1.329.000 1.118.000 1.175.000 759.000 645.000
Finansinntekter 8.000 2.000 6.000 1.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 0
Finans 8.000 1.000 6.000 0 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.043.000 871.000 907.000 550.000 485.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 14.000 30.000 20.000
Sum varige driftsmidler 3.000 14.000 30.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 245.000 121.000 121.000 121.000 0
Sum anleggsmidler 245.000 124.000 135.000 151.000 20.000
Varebeholdning 284.000 401.000 348.000 322.000 393.000
Kundefordringer 0 28.000 0 0
Andre fordringer 322.000 4.000 306.000 203.000 212.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.219.000 3.207.000 2.161.000 1.363.000 783.000
Sum omløpsmidler 4.825.000 3.612.000 2.843.000 1.888.000 1.387.000
Sum eiendeler 5.070.000 3.736.000 2.978.000 2.039.000 1.407.000
Sum opptjent egenkapital 4.248.000 3.205.000 2.334.000 1.426.000 876.000
Sum egenkapital 4.348.000 3.305.000 2.434.000 1.526.000 976.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 64.000 -166.000 30.000 28.000 18.000
Betalbar skatt 294.000 247.000 274.000 208.000 163.000
Skyldig offentlige avgifter 98.000 92.000 120.000 79.000 83.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 265.000 257.000 120.000 197.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 721.000 430.000 544.000 513.000 431.000
Sum gjeld og egenkapital 5.069.000 3.735.000 2.978.000 2.039.000 1.407.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.104.000 3.182.000 2.299.000 1.375.000 956.000
Likviditetsgrad 1 6.7 8.4 5.2 3.7 3.2
Likviditetsgrad 2 6.3 7.5 4.6 3.1 2.3
Soliditet 85.8 88.5 81.7 74.8 69.4
Resultatgrad 13.4 11.9 1 8.1 7.3
Rentedekningsgrad 1 7
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 26.4 3 39.7 37.3 46.1
Signatur
11.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.05.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex