Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Best Miljø As
Juridisk navn:  Best Miljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67971669
Kongsvingervegen 1457 Kongsvingervegen 1457 Fax: 67970037
2165 Hvam 2165 Hvam
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 980387364
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 11/20/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sjekk Regnskapet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.65%
Resultat  
  
-59.77%
Egenkapital  
  
27.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.031.000 3.820.000 2.100.000 1.571.000 1.594.000
Resultat: 274.000 681.000 352.000 -49.000 290.000
Egenkapital: 980.000 766.000 238.000 -60.000 -12.000
Regnskap for  Best Miljø As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.031.000 3.820.000 2.100.000 1.571.000 1.594.000
Driftskostnader -2.757.000 -3.137.000 -1.745.000 -1.610.000 -1.295.000
Driftsresultat 275.000 683.000 354.000 -39.000 298.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -10.000 -8.000
Finans -1.000 -2.000 -10.000 -8.000
Resultat før skatt 274.000 681.000 352.000 -49.000 290.000
Skattekostnad -60.000 -150.000 -54.000 0 0
Årsresultat 214.000 532.000 298.000 -49.000 290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 371.000 142.000 108.000 130.000 198.000
Sum omløpsmidler 1.406.000 1.398.000 414.000 206.000 390.000
Sum eiendeler 1.777.000 1.540.000 522.000 336.000 588.000
Sum opptjent egenkapital 883.000 669.000 138.000 -160.000 -112.000
Sum egenkapital 980.000 766.000 238.000 -60.000 -12.000
Sum langsiktig gjeld 239.000 65.000 243.000 426.000
Sum kortsiktig gjeld 558.000 775.000 220.000 153.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 1.777.000 1.541.000 523.000 336.000 587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.005.000 3.812.000 2.100.000 1.571.000 1.559.000
Andre inntekter 26.000 8.000 0 0 35.000
Driftsinntekter 3.031.000 3.820.000 2.100.000 1.571.000 1.594.000
Varekostnad -893.000 -1.255.000 -729.000 -714.000 -461.000
Lønninger -1.172.000 -1.195.000 -626.000 -438.000 -386.000
Avskrivning -36.000 -27.000 -27.000 -67.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -656.000 -660.000 -363.000 -391.000 -382.000
Driftskostnader -2.757.000 -3.137.000 -1.745.000 -1.610.000 -1.295.000
Driftsresultat 275.000 683.000 354.000 -39.000 298.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -10.000 -8.000
Finans -1.000 -2.000 -10.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 214.000 532.000 298.000 -49.000 290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 19.000 29.000 40.000 0 0
Driftsløsøre 290.000 51.000 68.000 130.000 198.000
Sum varige driftsmidler 310.000 81.000 108.000 130.000 198.000
Sum finansielle anleggsmidler 62.000 62.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 371.000 142.000 108.000 130.000 198.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 186.000 312.000 0 33.000 84.000
Andre fordringer 0 0 20.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.220.000 1.087.000 414.000 173.000 286.000
Sum omløpsmidler 1.406.000 1.398.000 414.000 206.000 390.000
Sum eiendeler 1.777.000 1.540.000 522.000 336.000 588.000
Sum opptjent egenkapital 883.000 669.000 138.000 -160.000 -112.000
Sum egenkapital 980.000 766.000 238.000 -60.000 -12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -70.000 -70.000 -70.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 239.000 65.000 243.000 426.000
Leverandørgjeld 3.000 40.000 0 23.000 14.000
Betalbar skatt 43.000 150.000 54.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 340.000 408.000 138.000 35.000 82.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 242.000 246.000 97.000 95.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 558.000 775.000 220.000 153.000 173.000
Sum gjeld og egenkapital 1.777.000 1.541.000 523.000 336.000 587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 848.000 623.000 194.000 53.000 217.000
Likviditetsgrad 1 2.5 1.8 1.9 1.3 2.3
Likviditetsgrad 2 2.5 1.8 1.9 1.3 2.3
Soliditet 55.1 49.7 45.5 -17.9
Resultatgrad 9.1 17.9 16.9 -2.5 18.7
Rentedekningsgrad 683.0 1 -3.9 37.3
Gjeldsgrad 0.8 1.0 1.2 -6.6 -49.9
Total kapitalrentabilitet 15.5 44.3 67.7 -11.6 50.8
Signatur
23.12.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex