Betongpuss Team AS
Juridisk navn:  Betongpuss Team AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90054164
Sønstelivegen 28 Sønstelivegen 28 Fax: 61296706
2647 Sør-Fron 2647 Sør-Fron
Fylke: Kommune:
Innlandet Sør-Fron
Org.nr: 885467512
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 2/5/2003 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Snøhetta Regnskap Fron As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.84%
Resultat  
  
-6216.67%
Egenkapital  
  
-358.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.225.000 12.598.000 16.683.000 10.533.000 13.101.000
Resultat: -734.000 12.000 194.000 -1.269.000 425.000
Egenkapital: -939.000 -205.000 -217.000 -411.000 859.000
Regnskap for  Betongpuss Team AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.225.000 12.598.000 16.683.000 10.533.000 13.101.000
Driftskostnader -10.823.000 -12.447.000 -16.324.000 -11.782.000 -12.659.000
Driftsresultat -598.000 152.000 359.000 -1.249.000 442.000
Finansinntekter 27.000 27.000 28.000 25.000 24.000
Finanskostnader -163.000 -167.000 -193.000 -45.000 -41.000
Finans -136.000 -140.000 -165.000 -20.000 -17.000
Resultat før skatt -734.000 12.000 194.000 -1.269.000 425.000
Skattekostnad 0 0 -97.000
Årsresultat -734.000 12.000 194.000 -1.269.000 327.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 417.000 460.000 562.000 656.000 874.000
Sum omløpsmidler 2.732.000 3.897.000 2.973.000 1.943.000 3.054.000
Sum eiendeler 3.149.000 4.357.000 3.535.000 2.599.000 3.928.000
Sum opptjent egenkapital -1.239.000 -505.000 -517.000 -711.000 559.000
Sum egenkapital -939.000 -205.000 -217.000 -411.000 859.000
Sum langsiktig gjeld 666.000 795.000 927.000 455.000 653.000
Sum kortsiktig gjeld 3.422.000 3.767.000 2.825.000 2.555.000 2.417.000
Sum gjeld og egenkapital 3.149.000 4.357.000 3.535.000 2.599.000 3.929.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.116.000 12.256.000 16.683.000 10.533.000 13.101.000
Andre inntekter 109.000 342.000 0 0 0
Driftsinntekter 10.225.000 12.598.000 16.683.000 10.533.000 13.101.000
Varekostnad -1.635.000 -3.318.000 -4.673.000 -2.092.000 -3.183.000
Lønninger -6.312.000 -6.410.000 -7.713.000 -6.517.000 -7.060.000
Avskrivning -83.000 -112.000 -127.000 -239.000 -243.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.793.000 -2.607.000 -3.811.000 -2.934.000 -2.173.000
Driftskostnader -10.823.000 -12.447.000 -16.324.000 -11.782.000 -12.659.000
Driftsresultat -598.000 152.000 359.000 -1.249.000 442.000
Finansinntekter 27.000 27.000 28.000 25.000 24.000
Finanskostnader -163.000 -167.000 -193.000 -45.000 -41.000
Finans -136.000 -140.000 -165.000 -20.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000
Årsresultat -734.000 12.000 194.000 -1.269.000 327.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 6.000 19.000
Maskiner anlegg 76.000 94.000 124.000 124.000 137.000
Driftsløsøre 341.000 366.000 438.000 526.000 719.000
Sum varige driftsmidler 417.000 460.000 562.000 656.000 874.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 417.000 460.000 562.000 656.000 874.000
Varebeholdning 245.000 246.000 259.000 87.000 55.000
Kundefordringer 2.047.000 2.631.000 2.042.000 1.306.000 2.050.000
Andre fordringer 373.000 364.000 304.000 328.000 180.000
Sum investeringer 0 17.000 17.000
Kasse, bank 66.000 656.000 367.000 206.000 752.000
Sum omløpsmidler 2.732.000 3.897.000 2.973.000 1.943.000 3.054.000
Sum eiendeler 3.149.000 4.357.000 3.535.000 2.599.000 3.928.000
Sum opptjent egenkapital -1.239.000 -505.000 -517.000 -711.000 559.000
Sum egenkapital -939.000 -205.000 -217.000 -411.000 859.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 666.000 795.000 927.000 455.000 653.000
Leverandørgjeld 1.336.000 2.358.000 999.000 433.000 425.000
Betalbar skatt 0 0 97.000
Skyldig offentlige avgifter 1.297.000 640.000 955.000 1.110.000 868.000
Utbytte 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 789.000 768.000 872.000 1.012.000 827.000
Sum kortsiktig gjeld 3.422.000 3.767.000 2.825.000 2.555.000 2.417.000
Sum gjeld og egenkapital 3.149.000 4.357.000 3.535.000 2.599.000 3.929.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -690.000 130.000 148.000 -612.000 637.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.0 1 0.8 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 1.0 1 0.7 1.2
Soliditet -29.8 -4.7 -6.1 -15.8 21.9
Resultatgrad -5.8 1.2 2.2 -11.9 3.4
Rentedekningsgrad -3.7 0.9 1.9 -27.8 10.8
Gjeldsgrad -4.4 -22.3 -17.3 -7.3 3.6
Total kapitalrentabilitet -18.1 4.1 10.9 -47.1 11.9
Signatur
20.05.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex