Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bettan AS
Juridisk navn:  Bettan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40480770
Niels Juels Gate 44 Niels Juels Gate 44 Fax:
0257 Oslo 257 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980337057
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/11/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Enimente AS
Utvikling:
Omsetning  
  
196.95%
Resultat  
  
643.82%
Egenkapital  
  
364.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.778.000 1.609.000 1.270.000 1.781.000 1.334.000
Resultat: 1.324.000 178.000 -41.000 601.000 259.000
Egenkapital: 1.310.000 282.000 398.000 735.000 484.000
Regnskap for  Bettan AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.778.000 1.609.000 1.270.000 1.781.000 1.334.000
Driftskostnader -3.454.000 -1.433.000 -1.312.000 -1.179.000 -1.074.000
Driftsresultat 1.324.000 177.000 -42.000 601.000 260.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 2.000 0 -1.000
Resultat før skatt 1.324.000 178.000 -41.000 601.000 259.000
Skattekostnad -296.000 -43.000 4.000 -149.000 -61.000
Årsresultat 1.028.000 134.000 -37.000 452.000 198.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 5.000 2.000 2.000
Sum omløpsmidler 2.843.000 563.000 580.000 1.078.000 981.000
Sum eiendeler 2.843.000 565.000 585.000 1.080.000 983.000
Sum opptjent egenkapital 1.210.000 182.000 298.000 635.000 384.000
Sum egenkapital 1.310.000 282.000 398.000 735.000 484.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.533.000 281.000 186.000 343.000 498.000
Sum gjeld og egenkapital 2.843.000 565.000 586.000 1.080.000 984.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.686.000 1.587.000 1.252.000 1.752.000 1.302.000
Andre inntekter 1.092.000 22.000 18.000 29.000 32.000
Driftsinntekter 4.778.000 1.609.000 1.270.000 1.781.000 1.334.000
Varekostnad -2.181.000 -9.000 -39.000 -32.000 -44.000
Lønninger -755.000 -1.025.000 -803.000 -696.000 -870.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -518.000 -399.000 -470.000 -451.000 -160.000
Driftskostnader -3.454.000 -1.433.000 -1.312.000 -1.179.000 -1.074.000
Driftsresultat 1.324.000 177.000 -42.000 601.000 260.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 2.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.028.000 134.000 -37.000 452.000 198.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 5.000 2.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.000 5.000 2.000 2.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 880.000 0 19.000 600.000 686.000
Andre fordringer 147.000 1.000 36.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.816.000 562.000 524.000 478.000 295.000
Sum omløpsmidler 2.843.000 563.000 580.000 1.078.000 981.000
Sum eiendeler 2.843.000 565.000 585.000 1.080.000 983.000
Sum opptjent egenkapital 1.210.000 182.000 298.000 635.000 384.000
Sum egenkapital 1.310.000 282.000 398.000 735.000 484.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 2.000 2.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 2.000
Leverandørgjeld 767.000 17.000 11.000 -5.000 25.000
Betalbar skatt 296.000 39.000 0 149.000 61.000
Skyldig offentlige avgifter 96.000 91.000 65.000 46.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 374.000 134.000 110.000 152.000 344.000
Sum kortsiktig gjeld 1.533.000 281.000 186.000 343.000 498.000
Sum gjeld og egenkapital 2.843.000 565.000 586.000 1.080.000 984.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.310.000 282.000 394.000 735.000 483.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2 3.1 3.1 2
Likviditetsgrad 2 1.9 2 3.1 3.1 2
Soliditet 46.1 49.9 67.9 68.1 49.2
Resultatgrad 27.7 1 -3.3 33.7 19.5
Rentedekningsgrad 1.324.0 1 6 2
Gjeldsgrad 1.2 1 0.5 0.5 1
Total kapitalrentabilitet 46.6 31.7 -6.8 55.7 26.4
Signatur
17.03.2020
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
17.03.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex