Bever Holding AS
Juridisk navn:  Bever Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 574 Skrubbmoen 6 Fax: 66982528
3605 Kongsberg 3619 Skollenborg
Fylke: Kommune:
Viken Kongsberg
Org.nr: 913142233
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/26/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
155.87%
Resultat  
  
-104.45%
Egenkapital  
  
-4.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.755.000 2.640.000 3.797.000 3.126.000 3.182.000
Resultat: -17.269.000 388.352.000 26.660.000 29.322.000 -419.000
Egenkapital: 539.898.000 563.294.000 186.961.000 169.305.000 148.873.000
Regnskap for  Bever Holding AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.755.000 2.640.000 3.797.000 3.126.000 3.182.000
Driftskostnader -10.765.000 -8.423.000 -7.759.000 -6.787.000 -11.315.000
Driftsresultat -4.010.000 -5.783.000 -3.963.000 -3.660.000 -8.133.000
Finansinntekter 36.126.000 397.006.000 33.222.000 37.823.000 42.158.000
Finanskostnader -49.384.000 -2.871.000 -2.599.000 -4.842.000 -34.443.000
Finans -13.258.000 394.135.000 30.623.000 32.981.000 7.715.000
Resultat før skatt -17.269.000 388.352.000 26.660.000 29.322.000 -419.000
Skattekostnad -1.241.000 -2.885.000 -2.622.000 -3.778.000 -1.893.000
Årsresultat -18.510.000 385.467.000 24.038.000 25.544.000 -2.313.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 365.495.000 320.336.000 241.144.000 213.035.000 167.808.000
Sum omløpsmidler 321.401.000 358.233.000 81.837.000 47.305.000 58.574.000
Sum eiendeler 686.896.000 678.569.000 322.981.000 260.340.000 226.382.000
Sum opptjent egenkapital 538.385.000 562.894.000 186.561.000 168.905.000 148.473.000
Sum egenkapital 539.898.000 563.294.000 186.961.000 169.305.000 148.873.000
Sum langsiktig gjeld 103.777.000 55.704.000 85.263.000 50.947.000 33.239.000
Sum kortsiktig gjeld 43.221.000 59.570.000 50.756.000 40.088.000 44.270.000
Sum gjeld og egenkapital 686.896.000 678.568.000 322.980.000 260.340.000 226.382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.292.000 574.000 0 0
Andre inntekter 1.463.000 2.640.000 3.223.000 3.126.000 3.182.000
Driftsinntekter 6.755.000 2.640.000 3.797.000 3.126.000 3.182.000
Varekostnad -1.719.000 -54.000 -339.000 -79.000 -251.000
Lønninger -3.479.000 -5.336.000 -2.734.000 -2.985.000 -2.076.000
Avskrivning -561.000 -321.000 -621.000 -657.000 -657.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.006.000 -2.712.000 -4.065.000 -3.066.000 -8.331.000
Driftskostnader -10.765.000 -8.423.000 -7.759.000 -6.787.000 -11.315.000
Driftsresultat -4.010.000 -5.783.000 -3.963.000 -3.660.000 -8.133.000
Finansinntekter 36.126.000 397.006.000 33.222.000 37.823.000 42.158.000
Finanskostnader -49.384.000 -2.871.000 -2.599.000 -4.842.000 -34.443.000
Finans -13.258.000 394.135.000 30.623.000 32.981.000 7.715.000
Konsernbidrag -134.000 -133.000 -111.000 0
Utbytte -6.000.000 -9.000.000 -5.500.000 -5.000.000 -5.000.000
Årsresultat -18.510.000 385.467.000 24.038.000 25.544.000 -2.313.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 15.000 1.925.000 874.000 875.000
Fast eiendom 4.967.000 5.213.000 5.474.000 5.997.000 6.555.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.916.000 5.741.000 4.245.000 3.717.000 3.815.000
Sum varige driftsmidler 10.883.000 10.953.000 9.719.000 9.714.000 10.370.000
Sum finansielle anleggsmidler 354.610.000 309.368.000 229.500.000 202.447.000 156.562.000
Sum anleggsmidler 365.495.000 320.336.000 241.144.000 213.035.000 167.808.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 389.000 2.000 575.000 99.000 0
Andre fordringer 14.751.000 25.361.000 34.092.000 34.127.000 27.079.000
Sum investeringer 197.123.000 0 0 27.097.000
Kasse, bank 109.139.000 332.871.000 47.169.000 13.079.000 4.398.000
Sum omløpsmidler 321.401.000 358.233.000 81.837.000 47.305.000 58.574.000
Sum eiendeler 686.896.000 678.569.000 322.981.000 260.340.000 226.382.000
Sum opptjent egenkapital 538.385.000 562.894.000 186.561.000 168.905.000 148.473.000
Sum egenkapital 539.898.000 563.294.000 186.961.000 169.305.000 148.873.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 103.777.000 55.704.000 85.263.000 50.947.000 33.239.000
Leverandørgjeld 202.000 637.000 91.000 520.000 141.000
Betalbar skatt 19.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 350.000 521.000 301.000 497.000 342.000
Utbytte -6.000.000 -9.000.000 -5.500.000 -5.000.000 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 42.669.000 58.392.000 50.364.000 39.071.000 43.787.000
Sum kortsiktig gjeld 43.221.000 59.570.000 50.756.000 40.088.000 44.270.000
Sum gjeld og egenkapital 686.896.000 678.568.000 322.980.000 260.340.000 226.382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 278.180.000 298.663.000 31.081.000 7.217.000 14.304.000
Likviditetsgrad 1 7.4 6.0 1.6 1.2 1.3
Likviditetsgrad 2 7.4 6.0 1.6 1.2 1.3
Soliditet 78.6 83.0 57.9 6 65.8
Resultatgrad -59.4 -219.1 -104.4 -117.1 -255.6
Rentedekningsgrad -0.1 -2.0 -1.5 -0.8 -0.2
Gjeldsgrad 0.3 0.2 0.7 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 4.7 57.7 9.1 13.1 1
Signatur
26.08.2021
STYRETS LEDER.
Prokurister
26.08.2021
Prokura hver for seg
Pettersen Vidar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex