Beverlo AS
Juridisk navn:  Beverlo AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57885000
Øyane 1 Øyane 1 Fax:
6770 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 924477466
Aksjekapital: 2.880.000 NOK
Etableringsdato: 7/1/1977 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.17%
Resultat  
  
129.09%
Egenkapital  
  
17.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.200.000 8.832.000 8.832.000 8.832.000 8.838.000
Resultat: 17.915.000 7.820.000 7.870.000 7.959.000 8.259.000
Egenkapital: 80.824.000 68.851.000 76.552.000 74.830.000 70.828.000
Regnskap for  Beverlo AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.200.000 8.832.000 8.832.000 8.832.000 8.838.000
Driftskostnader -1.382.000 -1.227.000 -1.170.000 -1.071.000 -1.115.000
Driftsresultat 7.817.000 7.605.000 7.662.000 7.761.000 7.722.000
Finansinntekter 10.103.000 215.000 209.000 201.000 537.000
Finanskostnader -5.000 0 0 -3.000 -1.000
Finans 10.098.000 215.000 209.000 198.000 536.000
Resultat før skatt 17.915.000 7.820.000 7.870.000 7.959.000 8.259.000
Skattekostnad -1.742.000 -1.720.000 -1.791.000 -1.892.000 -2.047.000
Årsresultat 16.173.000 6.100.000 6.080.000 6.067.000 6.211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 61.276.000 61.993.000 62.921.000 62.649.000 46.240.000
Sum omløpsmidler 22.008.000 9.446.000 18.603.000 16.892.000 31.679.000
Sum eiendeler 83.284.000 71.439.000 81.524.000 79.541.000 77.919.000
Sum opptjent egenkapital 44.824.000 32.851.000 40.552.000 38.830.000 34.828.000
Sum egenkapital 80.824.000 68.851.000 76.552.000 74.830.000 70.828.000
Sum langsiktig gjeld 420.000 825.000 1.223.000 2.164.000 411.000
Sum kortsiktig gjeld 2.040.000 1.763.000 3.749.000 2.548.000 6.680.000
Sum gjeld og egenkapital 83.284.000 71.439.000 81.524.000 79.542.000 77.919.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.200.000 8.832.000 8.832.000 8.832.000 8.838.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.200.000 8.832.000 8.832.000 8.832.000 8.838.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -717.000 -717.000 -689.000 -689.000 -689.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -665.000 -510.000 -481.000 -382.000 -426.000
Driftskostnader -1.382.000 -1.227.000 -1.170.000 -1.071.000 -1.115.000
Driftsresultat 7.817.000 7.605.000 7.662.000 7.761.000 7.722.000
Finansinntekter 10.103.000 215.000 209.000 201.000 537.000
Finanskostnader -5.000 0 0 -3.000 -1.000
Finans 10.098.000 215.000 209.000 198.000 536.000
Konsernbidrag 0 -1.957.000 -625.000 -4.630.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 16.173.000 6.100.000 6.080.000 6.067.000 6.211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 18.280.000 18.941.000 19.603.000 20.264.000 20.925.000
Maskiner anlegg 280.000 336.000 392.000 420.000 448.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 18.560.000 19.277.000 19.995.000 20.684.000 21.373.000
Sum finansielle anleggsmidler 42.716.000 42.716.000 42.926.000 41.965.000 24.866.000
Sum anleggsmidler 61.276.000 61.993.000 62.921.000 62.649.000 46.240.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 773.000 23.000 0 736.000 822.000
Andre fordringer 2.026.000 2.091.000 2.019.000 10.470.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 21.236.000 7.396.000 16.513.000 14.138.000 20.387.000
Sum omløpsmidler 22.008.000 9.446.000 18.603.000 16.892.000 31.679.000
Sum eiendeler 83.284.000 71.439.000 81.524.000 79.541.000 77.919.000
Sum opptjent egenkapital 44.824.000 32.851.000 40.552.000 38.830.000 34.828.000
Sum egenkapital 80.824.000 68.851.000 76.552.000 74.830.000 70.828.000
Sum avsetninger til forpliktelser 420.000 425.000 423.000 964.000 411.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 420.000 825.000 1.223.000 2.164.000 411.000
Leverandørgjeld 44.000 0 44.000 32.000
Betalbar skatt 1.747.000 1.719.000 1.207.000 1.681.000 1.475.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 293.000 0 2.542.000 823.000 5.173.000
Sum kortsiktig gjeld 2.040.000 1.763.000 3.749.000 2.548.000 6.680.000
Sum gjeld og egenkapital 83.284.000 71.439.000 81.524.000 79.542.000 77.919.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.968.000 7.683.000 14.854.000 14.344.000 24.999.000
Likviditetsgrad 1 10.8 5.4 5 6.6 4.7
Likviditetsgrad 2 10.8 5.4 5 6.6 4.7
Soliditet 97.0 96.4 93.9 94.1 90.9
Resultatgrad 85.0 86.1 86.8 87.9 87.4
Rentedekningsgrad 1.563.4 2 7
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 21.5 10.9 9.7 1 10.6
Signatur
02.06.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex