Bibelskolen I Grimstad Normisjon
Juridisk navn:  Bibelskolen I Grimstad Normisjon
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37256800
Østerhusmonen 81 Østerhusmonen 81 Fax: 37256801
4879 Grimstad 4879 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 971517441
Aksjekapital: 19.430.000 NOK
Antall ansatte: 42
Etableringsdato: 6/26/1977
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Knif Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.59%
Resultat  
  
-55.84%
Egenkapital  
  
7.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.311.000 27.616.000 24.674.000 22.719.000 21.478.000
Resultat: 2.463.000 5.577.000 3.307.000 2.705.000 1.104.000
Egenkapital: 33.439.000 30.979.000 25.406.000 22.111.000 19.430.000
Regnskap for  Bibelskolen I Grimstad Normisjon
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.311.000 27.616.000 24.674.000 22.719.000 21.478.000
Driftskostnader -20.653.000 -21.849.000 -21.097.000 -19.699.000 -20.046.000
Driftsresultat 2.657.000 5.767.000 3.577.000 3.019.000 1.433.000
Finansinntekter 33.000 65.000 34.000 13.000 14.000
Finanskostnader -227.000 -256.000 -305.000 -327.000 -343.000
Finans -194.000 -191.000 -271.000 -314.000 -329.000
Resultat før skatt 2.463.000 5.577.000 3.307.000 2.705.000 1.104.000
Skattekostnad -4.000 -4.000 -5.000 -5.000 0
Årsresultat 2.460.000 5.573.000 3.301.000 2.700.000 1.104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.635.000 35.622.000 33.106.000 32.210.000 31.546.000
Sum omløpsmidler 7.773.000 8.847.000 9.200.000 6.699.000 4.399.000
Sum eiendeler 45.408.000 44.469.000 42.306.000 38.909.000 35.945.000
Sum opptjent egenkapital 33.439.000 30.979.000 25.406.000 22.111.000 0
Sum egenkapital 33.439.000 30.979.000 25.406.000 22.111.000 19.430.000
Sum langsiktig gjeld 8.750.000 9.626.000 11.321.000 12.083.000 12.811.000
Sum kortsiktig gjeld 3.220.000 3.865.000 5.579.000 4.716.000 3.703.000
Sum gjeld og egenkapital 45.409.000 44.470.000 42.306.000 38.910.000 35.944.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 20.731.000 22.192.000 22.278.000 90.000 8.222.000
Andre inntekter 2.580.000 5.424.000 2.396.000 22.629.000 13.256.000
Driftsinntekter 23.311.000 27.616.000 24.674.000 22.719.000 21.478.000
Varekostnad -2.565.000 -2.661.000 -2.492.000 -1.993.000 -2.376.000
Lønninger -11.092.000 -10.936.000 -10.385.000 -10.163.000 -10.159.000
Avskrivning -1.173.000 -1.288.000 -1.240.000 -1.089.000 -803.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.823.000 -6.964.000 -6.980.000 -6.454.000 -6.708.000
Driftskostnader -20.653.000 -21.849.000 -21.097.000 -19.699.000 -20.046.000
Driftsresultat 2.657.000 5.767.000 3.577.000 3.019.000 1.433.000
Finansinntekter 33.000 65.000 34.000 13.000 14.000
Finanskostnader -227.000 -256.000 -305.000 -327.000 -343.000
Finans -194.000 -191.000 -271.000 -314.000 -329.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.460.000 5.573.000 3.301.000 2.700.000 1.104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 37.198.000 35.005.000 32.392.000 31.253.000 30.677.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 429.000 498.000 702.000 955.000 866.000
Sum varige driftsmidler 37.627.000 35.503.000 33.093.000 32.207.000 31.543.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 119.000 13.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 37.635.000 35.622.000 33.106.000 32.210.000 31.546.000
Varebeholdning 0 54.000 52.000 38.000
Kundefordringer 1.231.000 772.000 821.000 881.000 715.000
Andre fordringer 640.000 285.000 342.000 299.000 739.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.902.000 7.790.000 7.984.000 5.468.000 2.906.000
Sum omløpsmidler 7.773.000 8.847.000 9.200.000 6.699.000 4.399.000
Sum eiendeler 45.408.000 44.469.000 42.306.000 38.909.000 35.945.000
Sum opptjent egenkapital 33.439.000 30.979.000 25.406.000 22.111.000 0
Sum egenkapital 33.439.000 30.979.000 25.406.000 22.111.000 19.430.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 76.000 118.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.750.000 9.626.000 11.321.000 12.083.000 12.811.000
Leverandørgjeld 659.000 1.770.000 2.257.000 1.069.000 1.271.000
Betalbar skatt 4.000 4.000 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 739.000 799.000 740.000 717.000 667.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.818.000 1.292.000 2.579.000 2.930.000 1.765.000
Sum kortsiktig gjeld 3.220.000 3.865.000 5.579.000 4.716.000 3.703.000
Sum gjeld og egenkapital 45.409.000 44.470.000 42.306.000 38.910.000 35.944.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.553.000 4.982.000 3.621.000 1.983.000 696.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 1.6 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 2.4 2.3 1.6 1.4 1.2
Soliditet 73.6 69.7 60.1 56.8 54.1
Resultatgrad 11.4 20.9 14.5 13.3 6.7
Rentedekningsgrad 11.7 22.5 11.7 9.2 4.2
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.7 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 5.9 13.1 8.5 7.8 4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex