Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bifrost K. I. AS
Juridisk navn:  Bifrost K. I. AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40068872
Bygdeveien 61 Fax:
9802 Vestre Jakobselv 9802 Vestre Jakobselv
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Vadsø
Org.nr: 989211714
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Etableringsdato: 12/16/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
85.16%
Resultat  
  
68.27%
Egenkapital  
  
1.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.372.000 741.000 664.000 1.049.000 701.000
Resultat: -119.000 -375.000 176.000 268.000 -148.000
Egenkapital: 5.433.000 5.365.000 5.657.000 5.413.000 5.081.000
Regnskap for  Bifrost K. I. AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.372.000 741.000 664.000 1.049.000 701.000
Driftskostnader -1.452.000 -1.093.000 -1.001.000 -1.251.000 -1.121.000
Driftsresultat -81.000 -352.000 -337.000 -203.000 -419.000
Finansinntekter 2.000 3.000 549.000 503.000 308.000
Finanskostnader -40.000 -26.000 -37.000 -32.000 -36.000
Finans -38.000 -23.000 512.000 471.000 272.000
Resultat før skatt -119.000 -375.000 176.000 268.000 -148.000
Skattekostnad 26.000 82.000 68.000 64.000 41.000
Årsresultat -93.000 -292.000 244.000 332.000 -106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.470.000 5.743.000 5.903.000 6.081.000 6.180.000
Sum omløpsmidler 1.122.000 1.385.000 1.608.000 1.330.000 1.567.000
Sum eiendeler 8.592.000 7.128.000 7.511.000 7.411.000 7.747.000
Sum opptjent egenkapital 4.333.000 4.265.000 4.557.000 4.313.000 3.981.000
Sum egenkapital 5.433.000 5.365.000 5.657.000 5.413.000 5.081.000
Sum langsiktig gjeld 3.092.000 1.643.000 1.785.000 1.911.000 2.379.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 122.000 69.000 86.000 287.000
Sum gjeld og egenkapital 8.592.000 7.130.000 7.511.000 7.410.000 7.747.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.307.000 676.000 593.000 1.006.000 633.000
Andre inntekter 65.000 64.000 71.000 43.000 69.000
Driftsinntekter 1.372.000 741.000 664.000 1.049.000 701.000
Varekostnad -4.000 0 0
Lønninger -576.000 -259.000 -191.000 -300.000 -233.000
Avskrivning -318.000 -321.000 -317.000 -299.000 -221.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -558.000 -513.000 -489.000 -652.000 -667.000
Driftskostnader -1.452.000 -1.093.000 -1.001.000 -1.251.000 -1.121.000
Driftsresultat -81.000 -352.000 -337.000 -203.000 -419.000
Finansinntekter 2.000 3.000 549.000 503.000 308.000
Finanskostnader -40.000 -26.000 -37.000 -32.000 -36.000
Finans -38.000 -23.000 512.000 471.000 272.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -93.000 -292.000 244.000 332.000 -106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Fast eiendom 2.209.000 2.251.000 2.183.000 2.195.000 2.103.000
Maskiner anlegg 223.000 239.000 316.000 394.000 381.000
Driftsløsøre 99.000 149.000 200.000 251.000 301.000
Sum varige driftsmidler 4.972.000 5.022.000 5.236.000 5.529.000 5.629.000
Sum finansielle anleggsmidler 378.000 601.000 547.000 431.000 431.000
Sum anleggsmidler 7.470.000 5.743.000 5.903.000 6.081.000 6.180.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 47.000 17.000 4.000 39.000 251.000
Andre fordringer -6.000 49.000 108.000 178.000 216.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.081.000 1.319.000 1.495.000 1.113.000 1.100.000
Sum omløpsmidler 1.122.000 1.385.000 1.608.000 1.330.000 1.567.000
Sum eiendeler 8.592.000 7.128.000 7.511.000 7.411.000 7.747.000
Sum opptjent egenkapital 4.333.000 4.265.000 4.557.000 4.313.000 3.981.000
Sum egenkapital 5.433.000 5.365.000 5.657.000 5.413.000 5.081.000
Sum avsetninger til forpliktelser 153.000 163.000 245.000 313.000 377.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.092.000 1.643.000 1.785.000 1.911.000 2.379.000
Leverandørgjeld 63.000 36.000 56.000 31.000 228.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 78.000 0 45.000 45.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 8.000 13.000 10.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 122.000 69.000 86.000 287.000
Sum gjeld og egenkapital 8.592.000 7.130.000 7.511.000 7.410.000 7.747.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.055.000 1.263.000 1.539.000 1.244.000 1.280.000
Likviditetsgrad 1 16.7 11.4 23.3 15.5 5.5
Likviditetsgrad 2 16.7 11.4 23.3 15.5 5.5
Soliditet 63.2 75.2 75.3 7 65.6
Resultatgrad -5.9 -47.5 -50.8 -19.4 -59.8
Rentedekningsgrad -2.0 -13.5 -9.1 -6.3 -11.6
Gjeldsgrad 0.6 0.3 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.9 -4.9 2.8 4 -1.4
Signatur
13.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex