Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Big Horn Steak House AS
Juridisk navn:  Big Horn Steak House AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22838363
Aker Brygge Fjordalléen 2 Aker Brygge Fjordalléen 2 Fax: 22839900
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 953964333
Aksjekapital: 9.200.000 NOK
Antall ansatte: 50
Etableringsdato: 10/31/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Krs Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-46.48%
Resultat  
  
-3278.79%
Egenkapital  
  
-257.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.286.000 34.167.000 34.924.000 36.156.000 36.533.000
Resultat: -4.196.000 132.000 23.000 54.000 -3.078.000
Egenkapital: -2.569.000 1.627.000 1.495.000 1.472.000 -1.582.000
Regnskap for  Big Horn Steak House AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.286.000 34.167.000 34.924.000 36.156.000 36.533.000
Driftskostnader -22.345.000 -33.865.000 -34.363.000 -35.666.000 -39.454.000
Driftsresultat -4.060.000 303.000 561.000 490.000 -2.921.000
Finansinntekter 1.000 1.000 5.000 2.000
Finanskostnader -137.000 -171.000 -540.000 -441.000 -158.000
Finans -137.000 -170.000 -539.000 -436.000 -156.000
Resultat før skatt -4.196.000 132.000 23.000 54.000 -3.078.000
Skattekostnad 0 0 0 -103.000
Årsresultat -4.196.000 132.000 23.000 54.000 -3.181.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.625.000 3.970.000 2.217.000 2.222.000 2.238.000
Sum omløpsmidler 2.902.000 4.011.000 4.100.000 4.462.000 2.156.000
Sum eiendeler 6.527.000 7.981.000 6.317.000 6.684.000 4.394.000
Sum opptjent egenkapital -11.769.000 -7.573.000 -7.705.000 -7.728.000 -7.782.000
Sum egenkapital -2.569.000 1.627.000 1.495.000 1.472.000 -1.582.000
Sum langsiktig gjeld 4.378.000 1.012.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.718.000 5.342.000 4.822.000 5.212.000 5.976.000
Sum gjeld og egenkapital 6.527.000 7.981.000 6.317.000 6.684.000 4.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.286.000 34.167.000 34.924.000 36.156.000 36.533.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 18.286.000 34.167.000 34.924.000 36.156.000 36.533.000
Varekostnad -4.475.000 -9.259.000 -10.852.000 -11.009.000 -11.405.000
Lønninger -7.956.000 -13.194.000 -12.390.000 -14.470.000 -14.792.000
Avskrivning -537.000 -456.000 -349.000 -317.000 -316.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.377.000 -10.956.000 -10.772.000 -9.870.000 -12.941.000
Driftskostnader -22.345.000 -33.865.000 -34.363.000 -35.666.000 -39.454.000
Driftsresultat -4.060.000 303.000 561.000 490.000 -2.921.000
Finansinntekter 1.000 1.000 5.000 2.000
Finanskostnader -137.000 -171.000 -540.000 -441.000 -158.000
Finans -137.000 -170.000 -539.000 -436.000 -156.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -4.196.000 132.000 23.000 54.000 -3.181.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.625.000 3.969.000 2.215.000 2.220.000 2.236.000
Sum varige driftsmidler 3.625.000 3.969.000 2.215.000 2.220.000 2.236.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 3.625.000 3.970.000 2.217.000 2.222.000 2.238.000
Varebeholdning 253.000 687.000 557.000 549.000 499.000
Kundefordringer 1.000 130.000 813.000 934.000 299.000
Andre fordringer 1.405.000 587.000 703.000 1.250.000 705.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.243.000 2.606.000 2.027.000 1.729.000 653.000
Sum omløpsmidler 2.902.000 4.011.000 4.100.000 4.462.000 2.156.000
Sum eiendeler 6.527.000 7.981.000 6.317.000 6.684.000 4.394.000
Sum opptjent egenkapital -11.769.000 -7.573.000 -7.705.000 -7.728.000 -7.782.000
Sum egenkapital -2.569.000 1.627.000 1.495.000 1.472.000 -1.582.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.378.000 1.012.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.620.000 1.598.000 1.301.000 1.576.000 2.560.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 926.000 2.444.000 2.015.000 2.132.000 1.619.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.172.000 1.300.000 1.506.000 1.504.000 1.798.000
Sum kortsiktig gjeld 4.718.000 5.342.000 4.822.000 5.212.000 5.976.000
Sum gjeld og egenkapital 6.527.000 7.981.000 6.317.000 6.684.000 4.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.816.000 -1.331.000 -722.000 -750.000 -3.820.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.9 0.9 0.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.7 0.8 0.3
Soliditet -39.4 20.4 23.7 2
Resultatgrad -22.2 0.9 1.6 1.4
Rentedekningsgrad -29.6 1.8 1 1.1 -18.5
Gjeldsgrad -3.5 3.9 3.2 3.5 -3.8
Total kapitalrentabilitet -62.2 3.8 8.9 7.4 -66.4
Signatur
11.12.2020
TO AV STYRETS MEDLEMMER I FELLESSKAP, HVORAV DEN ENE ER
STYREFORMANNEN.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex