Bikeport AS
Juridisk navn:  Bikeport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92082072
Roald Amundsens vei 35B Roald Amundsens vei 35B Fax:
7020 Trondheim 7020 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 991989013
Aksjekapital: 190.000 NOK
Etableringsdato: 10/26/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.92%
Resultat  
  
52.91%
Egenkapital  
  
38.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.177.000 4.637.000 4.504.000 3.864.000 2.773.000
Resultat: 315.000 206.000 288.000 147.000 218.000
Egenkapital: 878.000 633.000 472.000 280.000 169.000
Regnskap for  Bikeport AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.177.000 4.637.000 4.504.000 3.864.000 2.773.000
Driftskostnader -3.837.000 -4.393.000 -4.180.000 -3.696.000 -2.543.000
Driftsresultat 339.000 245.000 324.000 169.000 231.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 2.000 0
Finanskostnader -25.000 -39.000 -37.000 -24.000 -13.000
Finans -24.000 -39.000 -36.000 -22.000 -13.000
Resultat før skatt 315.000 206.000 288.000 147.000 218.000
Skattekostnad -70.000 -45.000 -67.000 -36.000 -56.000
Årsresultat 245.000 161.000 221.000 111.000 162.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 439.000 279.000 594.000 623.000 305.000
Sum omløpsmidler 1.539.000 1.228.000 1.011.000 703.000 484.000
Sum eiendeler 1.978.000 1.507.000 1.605.000 1.326.000 789.000
Sum opptjent egenkapital 687.000 442.000 282.000 90.000 -21.000
Sum egenkapital 878.000 633.000 472.000 280.000 169.000
Sum langsiktig gjeld 362.000 425.000 777.000 733.000 366.000
Sum kortsiktig gjeld 738.000 449.000 355.000 313.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 1.977.000 1.506.000 1.604.000 1.326.000 789.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.967.000 4.483.000 4.402.000 3.802.000 2.603.000
Andre inntekter 210.000 154.000 102.000 63.000 170.000
Driftsinntekter 4.177.000 4.637.000 4.504.000 3.864.000 2.773.000
Varekostnad -2.872.000 -3.452.000 -3.177.000 -2.598.000 -1.795.000
Lønninger -87.000 -55.000 -90.000 -22.000 -15.000
Avskrivning -95.000 -185.000 -164.000 -141.000 -67.000
Nedskrivning 0 0 0 -101.000 0
Andre driftskostnader -783.000 -701.000 -749.000 -834.000 -666.000
Driftskostnader -3.837.000 -4.393.000 -4.180.000 -3.696.000 -2.543.000
Driftsresultat 339.000 245.000 324.000 169.000 231.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 2.000 0
Finanskostnader -25.000 -39.000 -37.000 -24.000 -13.000
Finans -24.000 -39.000 -36.000 -22.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -29.000 0 0
Årsresultat 245.000 161.000 221.000 111.000 162.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 11.000 11.000 21.000 21.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 439.000 268.000 583.000 602.000 284.000
Sum varige driftsmidler 439.000 268.000 583.000 602.000 284.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 439.000 279.000 594.000 623.000 305.000
Varebeholdning 968.000 970.000 770.000 459.000 375.000
Kundefordringer 6.000 53.000 80.000 42.000 28.000
Andre fordringer 296.000 192.000 152.000 203.000 72.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 269.000 12.000 8.000 0 10.000
Sum omløpsmidler 1.539.000 1.228.000 1.011.000 703.000 484.000
Sum eiendeler 1.978.000 1.507.000 1.605.000 1.326.000 789.000
Sum opptjent egenkapital 687.000 442.000 282.000 90.000 -21.000
Sum egenkapital 878.000 633.000 472.000 280.000 169.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 119.000 12.000 19.000 0
Sum langsiktig gjeld 362.000 425.000 777.000 733.000 366.000
Leverandørgjeld 6.000 44.000 31.000 59.000 18.000
Betalbar skatt 35.000 45.000 58.000 36.000 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 11.000 30.000 10.000 1.000
Utbytte 0 0 -29.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 632.000 230.000 195.000 189.000 234.000
Sum kortsiktig gjeld 738.000 449.000 355.000 313.000 254.000
Sum gjeld og egenkapital 1.977.000 1.506.000 1.604.000 1.326.000 789.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 801.000 779.000 656.000 390.000 230.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.7 2.8 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.7 0.8 0.4
Soliditet 44.4 4 29.4 21.1 21.4
Resultatgrad 8.1 5.3 7.2 4.4 8.3
Rentedekningsgrad 13.6 6.3 8.8 7 17.8
Gjeldsgrad 1.3 1.4 2.4 3.7 3.7
Total kapitalrentabilitet 17.2 16.3 20.3 12.9 29.3
Signatur
06.07.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex