Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bil & Gummiservice AS
Juridisk navn:  Bil & Gummiservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70047800
Postboks 214 Leitevegen 29 Fax: 70047801
6151 Ørsta 6160 Hovdebygda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 914458250
Aksjekapital: 2.800.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 1/2/1975 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.77%
Resultat  
  
375.22%
Egenkapital  
  
5.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 88.648.000 89.335.000 87.813.000 109.738.000 107.592.000
Resultat: 2.148.000 452.000 2.035.000 2.314.000 3.986.000
Egenkapital: 31.300.000 29.626.000 29.277.000 27.680.000 26.470.000
Regnskap for  Bil & Gummiservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 88.648.000 89.335.000 87.813.000 109.738.000 107.592.000
Driftskostnader -85.825.000 -88.445.000 -85.251.000 -106.836.000 -102.889.000
Driftsresultat 2.824.000 890.000 2.562.000 2.902.000 4.703.000
Finansinntekter 365.000 948.000 818.000 843.000 875.000
Finanskostnader -1.041.000 -1.386.000 -1.345.000 -1.431.000 -1.592.000
Finans -676.000 -438.000 -527.000 -588.000 -717.000
Resultat før skatt 2.148.000 452.000 2.035.000 2.314.000 3.986.000
Skattekostnad -474.000 -103.000 -438.000 -542.000 -963.000
Årsresultat 1.674.000 349.000 1.597.000 1.772.000 3.023.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.322.000 47.613.000 56.482.000 58.456.000 59.253.000
Sum omløpsmidler 28.067.000 24.343.000 18.293.000 17.649.000 21.807.000
Sum eiendeler 70.389.000 71.956.000 74.775.000 76.105.000 81.060.000
Sum opptjent egenkapital 28.226.000 27.877.000 26.280.000 25.070.000
Sum egenkapital 31.300.000 29.626.000 29.277.000 27.680.000 26.470.000
Sum langsiktig gjeld 19.745.000 21.328.000 23.244.000 24.054.000 25.723.000
Sum kortsiktig gjeld 19.343.000 21.002.000 22.254.000 24.370.000 28.868.000
Sum gjeld og egenkapital 70.388.000 71.956.000 74.775.000 76.104.000 81.061.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 86.640.000 87.684.000 84.844.000 106.779.000 104.993.000
Andre inntekter 2.008.000 1.651.000 2.969.000 2.959.000 2.600.000
Driftsinntekter 88.648.000 89.335.000 87.813.000 109.738.000 107.592.000
Varekostnad -64.361.000 -63.611.000 -60.698.000 -83.039.000 -80.489.000
Lønninger -12.270.000 -13.245.000 -14.634.000 -13.681.000 -12.626.000
Avskrivning -1.738.000 -2.673.000 -1.822.000 -1.841.000 -2.082.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.456.000 -8.916.000 -8.097.000 -8.275.000 -7.692.000
Driftskostnader -85.825.000 -88.445.000 -85.251.000 -106.836.000 -102.889.000
Driftsresultat 2.824.000 890.000 2.562.000 2.902.000 4.703.000
Finansinntekter 365.000 948.000 818.000 843.000 875.000
Finanskostnader -1.041.000 -1.386.000 -1.345.000 -1.431.000 -1.592.000
Finans -676.000 -438.000 -527.000 -588.000 -717.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.674.000 349.000 1.597.000 1.772.000 3.023.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 6.847.000 7.074.000 7.696.000 8.298.000 8.741.000
Maskiner anlegg 7.210.000 0 9.746.000 0 0
Driftsløsøre 837.000 953.000 1.009.000 570.000 13.154.000
Sum varige driftsmidler 14.894.000 17.245.000 18.451.000 20.464.000 21.896.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.428.000 30.368.000 38.031.000 37.992.000 37.357.000
Sum anleggsmidler 42.322.000 47.613.000 56.482.000 58.456.000 59.253.000
Varebeholdning 4.302.000 9.388.000 11.717.000 9.572.000 7.847.000
Kundefordringer 5.338.000 4.746.000 4.034.000 5.124.000 8.262.000
Andre fordringer 3.006.000 5.360.000 34.000 573.000 1.186.000
Sum investeringer 52.000 52.000 52.000 52.000 0
Kasse, bank 15.369.000 4.798.000 2.455.000 2.328.000 4.511.000
Sum omløpsmidler 28.067.000 24.343.000 18.293.000 17.649.000 21.807.000
Sum eiendeler 70.389.000 71.956.000 74.775.000 76.105.000 81.060.000
Sum opptjent egenkapital 28.226.000 27.877.000 26.280.000 25.070.000
Sum egenkapital 31.300.000 29.626.000 29.277.000 27.680.000 26.470.000
Sum avsetninger til forpliktelser 226.000 434.000 875.000 1.016.000 1.113.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.181.000 4.263.000 4.650.000 6.589.000 15.731.000
Sum langsiktig gjeld 19.745.000 21.328.000 23.244.000 24.054.000 25.723.000
Leverandørgjeld 3.273.000 3.366.000 3.051.000 4.032.000 4.838.000
Betalbar skatt 682.000 544.000 579.000 638.000 1.067.000
Skyldig offentlige avgifter 1.547.000 1.911.000 1.777.000 1.687.000 2.332.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.660.000 10.917.000 12.197.000 11.425.000 4.900.000
Sum kortsiktig gjeld 19.343.000 21.002.000 22.254.000 24.370.000 28.868.000
Sum gjeld og egenkapital 70.388.000 71.956.000 74.775.000 76.104.000 81.061.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.724.000 3.341.000 -3.961.000 -6.721.000 -7.061.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2 0.8 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 0.3 0.3 0.5
Soliditet 44.5 41.2 39.2 36.4 32.7
Resultatgrad 3.2 1 2.9 2.6 4.4
Rentedekningsgrad 2.7 0.6 1.9 2 3
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.6 1.7 2.1
Total kapitalrentabilitet 4.5 2.6 4.5 4.9 6.9
Signatur
28.03.2022
STYRET.
Prokurister
28.03.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Prokura hver for seg
Myklebust Ragnar
Prokura hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex