Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Bilfinger Nordics As
Juridisk navn:  Bilfinger Nordics As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48024444
Postboks 1134 Kanalarmen 8 Fax: 51637650
4391 Sandnes 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 932066351
Aksjekapital: 26.400.000 NOK
Antall ansatte: 1186
Etableringsdato: 11/13/1984
Foretakstype: AS
Tidligere navn: rheinhold & mahla industrier as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.07%
Resultat  
  
-132%
Egenkapital  
  
-5.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.070.385.000 1.623.514.000 1.232.764.000 1.073.380.000 824.222.000
Resultat: -16.983.000 53.080.000 40.314.000 -9.846.000 24.054.000
Egenkapital: 245.275.000 258.597.000 271.679.000 240.949.000 173.985.000
Regnskap for  Bilfinger Nordics As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.070.385.000 1.623.514.000 1.232.764.000 1.073.380.000 824.222.000
Driftskostnader -1.087.637.000 -1.571.731.000 -1.191.264.000 -1.080.354.000 -795.403.000
Driftsresultat -17.252.000 51.782.000 41.500.000 -6.974.000 28.819.000
Finansinntekter 2.858.000 4.708.000 2.195.000 1.243.000 1.993.000
Finanskostnader -2.589.000 -3.411.000 -3.381.000 -4.116.000 -6.758.000
Finans 269.000 1.297.000 -1.186.000 -2.873.000 -4.765.000
Resultat før skatt -16.983.000 53.080.000 40.314.000 -9.846.000 24.054.000
Skattekostnad 3.661.000 -11.685.000 -9.584.000 1.300.000 -7.294.000
Årsresultat -13.322.000 41.395.000 30.731.000 -8.545.000 16.760.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 130.826.000 94.307.000 64.105.000 79.006.000 121.593.000
Sum omløpsmidler 446.567.000 611.360.000 526.600.000 397.147.000 262.384.000
Sum eiendeler 577.393.000 705.667.000 590.705.000 476.153.000 383.977.000
Sum opptjent egenkapital 25.863.000 38.946.000 8.215.000 16.760.000
Sum egenkapital 245.275.000 258.597.000 271.679.000 240.949.000 173.985.000
Sum langsiktig gjeld 15.274.000 12.008.000 7.538.000 11.738.000 28.309.000
Sum kortsiktig gjeld 316.844.000 435.062.000 311.487.000 223.467.000 181.683.000
Sum gjeld og egenkapital 577.393.000 705.667.000 590.705.000 476.154.000 383.977.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.069.343.000 1.623.512.000 1.232.567.000 1.071.977.000 814.374.000
Andre inntekter 1.042.000 1.000 197.000 1.403.000 9.847.000
Driftsinntekter 1.070.385.000 1.623.514.000 1.232.764.000 1.073.380.000 824.222.000
Varekostnad -148.373.000 -495.708.000 -328.709.000 -271.543.000 -102.849.000
Lønninger -731.526.000 -846.740.000 -688.859.000 -663.702.000 -590.237.000
Avskrivning -36.742.000 -17.415.000 -18.807.000 -23.417.000 -30.133.000
Nedskrivning -4.767.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -166.229.000 -211.868.000 -154.889.000 -121.692.000 -72.184.000
Driftskostnader -1.087.637.000 -1.571.731.000 -1.191.264.000 -1.080.354.000 -795.403.000
Driftsresultat -17.252.000 51.782.000 41.500.000 -6.974.000 28.819.000
Finansinntekter 2.858.000 4.708.000 2.195.000 1.243.000 1.993.000
Finanskostnader -2.589.000 -3.411.000 -3.381.000 -4.116.000 -6.758.000
Finans 269.000 1.297.000 -1.186.000 -2.873.000 -4.765.000
Konsernbidrag -54.478.000 0 0 85.668.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -13.322.000 41.395.000 30.731.000 -8.545.000 16.760.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 88.375.000 39.635.000 9.299.000 10.838.000 34.477.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 40.593.000 52.654.000 54.138.000 67.231.000 84.953.000
Driftsløsøre 1.858.000 2.018.000 668.000 938.000 2.163.000
Sum varige driftsmidler 42.452.000 54.672.000 54.806.000 68.169.000 87.116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 130.826.000 94.307.000 64.105.000 79.006.000 121.593.000
Varebeholdning 7.335.000 6.312.000 3.307.000 6.447.000 6.283.000
Kundefordringer 109.141.000 121.835.000 55.365.000 46.759.000 56.800.000
Andre fordringer 84.822.000 95.377.000 110.523.000 82.336.000 186.750.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 446.567.000 611.360.000 526.600.000 397.147.000 262.384.000
Sum eiendeler 577.393.000 705.667.000 590.705.000 476.153.000 383.977.000
Sum opptjent egenkapital 25.863.000 38.946.000 8.215.000 16.760.000
Sum egenkapital 245.275.000 258.597.000 271.679.000 240.949.000 173.985.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.274.000 12.008.000 7.538.000 11.738.000 28.309.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.274.000 12.008.000 7.538.000 11.738.000 28.309.000
Leverandørgjeld 68.201.000 112.716.000 121.012.000 49.196.000 34.384.000
Betalbar skatt 0 5.592.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 58.799.000 59.582.000 52.673.000 55.598.000 51.121.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 189.844.000 262.764.000 132.210.000 118.673.000 96.179.000
Sum kortsiktig gjeld 316.844.000 435.062.000 311.487.000 223.467.000 181.683.000
Sum gjeld og egenkapital 577.393.000 705.667.000 590.705.000 476.154.000 383.977.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 129.723.000 176.298.000 215.113.000 173.680.000 80.701.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.7 1.8 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.4 1.7 1.7 1.4
Soliditet 42.5 36.6 4 50.6 45.3
Resultatgrad -1.6 3.2 3.4 -0.6 3.5
Rentedekningsgrad -6.7 15.2 12.3 -1.7 4.3
Gjeldsgrad 1.4 1.7 1.2 1 1.2
Total kapitalrentabilitet -2.5 8 7.4 -1.2 8
Signatur
23.12.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex