Bilfixer As
Juridisk navn:  Bilfixer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Slettaveien 23 Slettaveien 23 Fax:
1555 Son 1555 Son
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 925170976
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/26/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pn Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
42.92%
Resultat  
  
36.25%
Egenkapital  
  
45.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020
Omsetning: 1.665.000 1.165.000 293.000
Resultat: 109.000 80.000 9.000
Egenkapital: 132.000 91.000 29.000
Regnskap for  Bilfixer As
Resultat 2022 2021 2020
Driftsinntekter 1.665.000 1.165.000 293.000
Driftskostnader -1.552.000 -1.084.000 -284.000
Driftsresultat 113.000 80.000 9.000
Finansinntekter
Finanskostnader -4.000
Finans -4.000
Resultat før skatt 109.000 80.000 9.000
Skattekostnad -68.000 -18.000 -4.000
Årsresultat 41.000 62.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 152.000 192.000 31.000
Sum omløpsmidler 41.000 13.000 59.000
Sum eiendeler 193.000 205.000 90.000
Sum opptjent egenkapital 107.000 66.000 4.000
Sum egenkapital 132.000 91.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 83.000 8.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld -23.000 106.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 204.000 90.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.665.000 1.165.000 293.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.665.000 1.165.000 293.000
Varekostnad -149.000 -164.000 -71.000
Lønninger -893.000 -538.000 -119.000
Avskrivning -42.000 -31.000 -1.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -468.000 -351.000 -93.000
Driftskostnader -1.552.000 -1.084.000 -284.000
Driftsresultat 113.000 80.000 9.000
Finansinntekter
Finanskostnader -4.000
Finans -4.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 41.000 62.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 152.000 192.000 31.000
Sum varige driftsmidler 152.000 192.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 152.000 192.000 31.000
Varebeholdning
Kundefordringer 38.000 35.000
Andre fordringer -46.000 -31.000
Sum investeringer
Kasse, bank 49.000 9.000 59.000
Sum omløpsmidler 41.000 13.000 59.000
Sum eiendeler 193.000 205.000 90.000
Sum opptjent egenkapital 107.000 66.000 4.000
Sum egenkapital 132.000 91.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 8.000 4.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 83.000 8.000 4.000
Leverandørgjeld -479.000 -100.000 -8.000
Betalbar skatt 43.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 227.000 49.000 26.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 186.000 143.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld -23.000 106.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 204.000 90.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 -93.000 1.000
Likviditetsgrad 1 -1.8 0.1 1.0
Likviditetsgrad 2 -1.8 0.1 1.0
Soliditet 68.8 44.4 31.9
Resultatgrad 6.8 6.9 3.1
Rentedekningsgrad 28.3
Gjeldsgrad 0.5 1.3 2.1
Total kapitalrentabilitet 58.9 39.0 9.9
Signatur
26.08.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex